השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית בסופי 49% אין עמדה/לא יודעים 12% ; מתנגדים 39% ; שבוע 44% במידה ותופעל תחבורה ציבורית בשבת לא יודעים 8%- לא ישתמשו בה ו 48% , ישתמשו בה מדווחים שנושא תחבורה הציבורית בשבת 71% יהיה שיקול בהצבעה שלהם בבחירות המקומיות 5%- לא יודעים ו 12% , לא 12% , הקרובות לא מתכוונים להצביע כלל בבחירות הקרובות סקר חדש חושף: כמחצית מהתושבים באשדוד מעוניינים בתחבורה ציבורית בשבת

תומכים בהפעלת תחבורה ציבורית ב 49%

עבור חלק גדול מהבעיות המקטבות היום את החברה. מהסקרים האלו אנו רואים שיש ציבור ענק של מיליוני תושבים ותושבות המשתוקקים לתחבורה ציבורית בסופ"ש, כל ראש עירייה ומועצת עיר שירימו את הכפפה ירוויחו. הבחירות הקרובות הן הזדמנות גדולה לבשורה ולהתקדמות משמעותית בהמון תחומים שעד לפני כמה שנים נראו כדמיוניים". אורי קידר מנכ"ל ישראל חופשית: "בישראל יש היום יותר ממיליון וחצי אנשים שכבר נהנים מתחבורה ציבורית בשבת, וגם בערים שנסקרו זה יקרה. נותר רק לקוות שהתושבות והתושבים בערים האלו ישימו לב טוב למי מקדם ומי עוצר את התחבורה הציבורית בשבת, ושכל אחד יקח איתו את המידע הזה לקלפי בבחירות המקומיות באוקטובר".

בבחירות הקרובות. בנוסף, עולה מהסקר חשיבותו של נושא התחבורה הציבורית בשיקול ההצבעה של הבוחרים. 70% כאשר בממוצע, מעל מהמשיבים בערים דיווחו שנושא התחבורה הציבורית בשבת יהיה שיקול בהצבעה שלהם בבחירות המקומיות הקרובות, נתון לא מפתיע נוכח העובדה שהתחבורה הציבורית בשבת נתפסת כעוגן הכרחי בעיניי אלה אשר שואפים להגברת ערכי חופש הדת ולמאבק לצמצום הפערים בקרב אוכלוסיות מוחלשות אשר אין ברשותן רכב פרטי המבקשות להתנייד בסוף השבוע, מה שכיום בלתי אפשרי בהסתמך על התחבורה הציבורית. יזהר כרמון, מנכ"ל המרכזים לצדק חברתי: "דווקא בימים בהם מדינת ישראל נמצאת במשבר הפוליטי-חברתי החמור בתולדותיה, השלטון המקומי יכול וצריך להיות המפתח לפתרונות

שילוב, במדגם אקראי ומייצג 400 של תושבי העיר בהיקף של מרואיינים עולה כי רוב תושבי הערים תומכים בתחבורה ציבורית בשבת, גם בקרב מי שמגדיר עצמו מסורתי יש היענות רחבה להפעלת תחבורה ציבורית בשבת. רמת דתיות של עוני הסקר: ; מסורתיים – 35%- חילונים – כ .25%- ; דתיים/חרדים – כ 40%- כ תומכים בהפעלת תחבורה 49% 39% ; ציבורית בסופי שבוע אין עמדה/לא 12% ; מתנגדים יודעים. במידה ותופעל תחבורה ציבורית לא 48% , ישתמשו בה 44% בשבת לא יודעים. 8%- ישתמשו בה ו מדווחים שנושא תחבורה 71% הציבורית בשבת יהיה שיקול בהצבעה שלהם בבחירות 12% , המקומיות הקרובות 5%- לא יודעים ו 12% , לא לא מתכוונים להצביע כלל

על רקע הבחירות המקומיות המתקרבות, סוגיה מהותית העומדת במוקד החלטתם של התושבים למי להצביע היא סוגית התחבורה הציבורית בשבת. בערים רבות ישנו רצון וצורך ציבורי רב בשירותי תחבורה גם בשבת, ולצד זאת מטעמים כאלה ואחרים, העיריות שביכולתן להפעיל שירותים כאלה נמנעות מביצוע. סדרת סקרים חדשה מציגה מגמה מדאיגה שבה למרות רצון הציבור בארבע ערים מרכזיות שנסקרו, לא מתקיים מערך תחבורה ציבורית בשבת. הסקר שנערך ביוזמת תנועות "ישראל חופשית" ו"מרכזים לצדק חברתי" בחן את עמדות הציבור בסוגיה בערים: ראשון לציון, חולון, רחובות, ואשדוד ובדק את היקף התמיכה הציבורית בתחבורה ציבורית בשבת בהן. על פי ממצאי הסקר שערך מכון

8.9.2023

12

Made with FlippingBook flipbook maker