השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

יוסי אסולין עו״ד בלי חשבון ד״ר אלי לחמני: "כדי להכריע

בסיבוב ראשון את הבחירות, צריך איחוד ביני לבין גלבר, נכט וכצנלסון"

ש. ד"ר אלי לחמני עומד בראש "אשדוד תנצח" מתמודד לראשות העיר אשדוד. מנדטים לראש העיר 3 קיבלת 2018 ב אחוז . אתה שוב מתמודד בפעם 25- כ ברביעית . אולי זה לא הולך וזהו? פשוט גנבו לנו את 2018 "בפעם שעברה ב הניצחון”. ש. מה פירוש? "שהיו זיופים בקלפיות והיו טעויות בספירה. והטעות הגדולה שמועמדים שלא הסירו מועמדות ולא התאחדו. אם הייתי מקבל עוד קולות, לסרי היה מגיע לסיבוב שני 1000 אלף איש 72000 . איתי והייתי מנצח אותו לא הגיעו להצביע, ורובם מהציבור שהיה אמור לתמוך בי”. ש. אז מה כעת חדש או שונה? "אני חושב שכעת אני חזק יותר ומאמין בסופו של דבר שיהיה כן איחוד וננצח”. ש. ויש דיבורים על איחוד? "כל הזמן יש, ואני מקווה שאנשים יתכנסו אל המטרה להחליף את לסרי”. ש. אתה יכול לפרט לגבי השיחות? "יש לנו שיחות עם כל המועמדים שמחזיקים בעמדה שלי פחות או יותר. אנחנו מקיימים שיחות ומאמין שההיגיון יגבר על הרגש וננצח". לבין שמעון כצנלסון, עו״ד אלי נכט ועו"ד הלן גלבר, יביא לניצחון ולהחליף השלטון הם ניסו את 2018 תזכורת: בשנת האיחוד הזה וזה לא צלח, בשל ענייני "אעשה אגו כי כל אחד רצה להוביל אחוז מאמץ למען איחוד" ומי 200 הכל יוביל?: "נעשה סקר והמנצח יוביל" לחמני מאשר: "היו שיחות, יש שיחות לחמני גם פורש ועוד יהיו בינינו" ראיון את משנתנו וחזונו לעיר יו"ר האופוזיציה, ד"ר אלי לחמני, רץ בפעם הרביעית למועצת העיר ולראשות הפעם הוא בטוח שאיחוד בינו העיר

״הפעם אם נפסיד החרדים יקבעו מי יהיה ראש העיר״. ד״ר לחמני (צילום: אבי רוקח)

הוא העיקר, והוא המרכז וזה מה שמוביל אותנו”. ש. אתה מבין שאם לא יהיה איחוד יהיה סיבוב שני? "יהיה סיבוב שני נכון, ואני מאמין שאני אעלה. אני מקווה, שעדיף שיהיה איחוד ונגמור עם הבחירות בסיבוב הראשון”. ש. סקרים דווקא לא מראים שאתה תגיע לשם… "לא יעזור סקרי שקר, שעושים המועמדים ועיתונאים מסויימים שמפרסמים. אני יודע שאני מרגיש עוצמה ונוכיח זאת בקלפי”.

ש. כשאתה מדבר על שיחות עם המועמדים, אני מניח שמדובר בשמעון כצנלסון ועו"ד הלן גלבר. בפעם הקודמת היו גם דיבורים והצהרות וזה לא הצליח. אתה חושב שכעת זה יצליח? "במערכת הבחירות הקודמת היו פעולות שנעשו בין הקמפיינרים, שלא בדיוק ייצגו את העמדה של שולחיהם, וחבל. הפעם אני יודע שלפחות יש אנשים אחרים סביב המועמדים, והרוח מובילה לשם, לאיחוד. אחוז להיות שם 200 אני יודע שאעשה ולבוא בלב פתוח ונפש חפצה. המטרה: להחליף את השלטון הרע הזה, שלטון שהאינטרסים של הקבלנים והמקורבים מובילים על האינטרס של התושבים. התושב

10 המשך בעמוד

1.9.2023

8

Made with FlippingBook Ebook Creator