השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

חוזרים לבית הספר עם הבוטיק

רוגלך 2 + שוקו ₪

פיתות או לחמניות 10

מאחלים שנת לימודים מוצלחת

08.09.23 *המבצעים בתוקף עד

45

1.9.2023

Made with FlippingBook Ebook Creator