השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

דרושים

שופל מפעיל ועבודות תחזוקה לטווח ארוך בפארק נמלי ישראל-נמל אשדוד לחברה חזקה ומסודרת דרוש 25.8.23 14"

04/23 מכרז כח אדם פומבי מס' דרוש/ה מציל/ה

לפרטים: 0544-280240 אמיר

תואר המשרה

(1)

מציל/ה בבריכה קאנטרי בית לברון הגדרת התפקיד

(2)

- מתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בבריכה. שיעור חלקיות המשרה, אם המשרה היא משרה חלקית

(3)

פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשפ"ח הארכה | משרה 80% |93/23 משרה עו"ס לטיפול בנוער וצעירים משרות 3.5 | 129/23 משרה מנהל/ת יח' הגיל הרך (לידה עד שלוש)

ימים בשבוע. 5 שעות ביום, לפחות 7 - עד - שכר על בסיס שעתי. עיקרי הכישורים הדרושים למילוי המשרה

(4)

השכלה ( א ) - תעודת מציל/ה והגשת עזרה ראשונה בתוקף - חובה ! ניסיון )ב( - ניסיון בהצלה - יתרון. כישורים נדרשים )ג( - תקשורת טובה עם המנויים ועם הרוחצים. - עמידה בזמנים . - גמישות בעבודה במשמרות כולל עבודה בשישי - שבת. כפיפות ארגונית מנהל הקאנטרי ומנהל הבריכה. הדרכים להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה הגשת בקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה תעשה בכתב לאחד מאמצעי הקשר המפורטים להלן: 3 קומה 4 ( משרד משאבי אנוש, רח' הקליטה 1) 08-6499741 :' ( פקס 2) bat - hen @ ironit . org . il ( דוא"ל: 3) המועד האחרון להגשת הבקשה להשתתף במכרז פומבי למשרה פנויה בקשות להצגת מועמדות למשרה הפנויה יתקבלו עד . בקשות שיתקבלו לאחר 12:00 שעה 27.08 .23 ליום מועד זה לא ייבדקו. יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה. זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה. עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי החברה, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. ( הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. כל האמור בלשון זכר 10) . או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד ( ככל שלא יוגשו המסמכים/הפרטים הנדרשים להוכחת 11) עמידה בדרישות, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בדרישות הסף ( החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות 12) למכרז וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם החברה, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. ( 5 ) (6) ( 7 ) ( 8) (9 )

130/23 משרה

אדריכל/ית בודק/ת תכניות (תב"ע)

אגף תכנון עיר | 131/23 משרה

דרוש/ה מנהל/ת מדור אקלים וקיימות - מ"מ לחל"ד

132/23 משרה

בודק/ת תכניות במח' אגרות והיטלים

133/23 משרה

פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשת המועמדות מופיעים באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.ashdod.muni.il .10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן 2 הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. 7/9/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום דרושה מטפלת לאשה מבוגרת העבודה כל יום, 8:00-12:00 כולל שישי העבודה באשדוד רובע א' מרטין 052-3555708 למשרד רואי חשבון דרושה מזכירה ידע בהנהלת חשבונות, יתרון קו״ח למייל: michael@olielcpa.co.il

25.8.2023

32

Made with FlippingBook Learn more on our blog