השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

גלילי-משאש בלי חשבון מנחם

מיליוני שקלים בשחור ובמזוודות כסף שולמו לאיש העסקים ג׳קי בן זקן מתחת לשולחן, תוך הסתרתם מהחברה ומרשות המיסים, טענות למעשים פליליים לכאורה שביצע בן זקן בניהול עסקי הנדל"ן הפרטיים שלו, דיווח פיקטיבי לכאורה לרשויות המס על תמורת עסקה, ושימוש בחינמון "המגזין" שבבעלות בן זקן, כדי לסגור חשבונות עם יריבו העסקי מוריס חליווה תושב חוץ, המתגורר כיום בעיר מראקש במרוקו. כך חושף מוריס חליווה שותף בחברת "מנור" בתביעה משפטית שהגיש נגד בן זקן ושותפו אברהם נניקשווילי, לבית המשפט המחוזי בתל אביב, 80 תביעה כספית המגיעה לסך ), כך חשף ₪ מיליון 80( ₪ מיליון השבוע העיתונאי עמיר קורץ כתב ׳כלכליסט׳ ג׳קי בן זקן: ״התביעה היא עוד ניסיון סחיטה של מוריס חליווה המאפיינת את דרכו, לאחר שישב בכלא בגרמניה על הברחת סמים וניסיון לרצח. חליווה מיליון שקלים ועד 12 השקיע מיליון שקלים״ 150 עכשיו קיבל

איש העסקים מוריס חליווה הגיש תביעה נגד בן זקן מיליון שקלים. 80 ונניקשווילי על סך

בן זקן: התביעה ניסיון סחיטה של חליווה שישב בכלא. בן זקן ונניקשווילי (צילום ארכיון)

תביעת המאה נגד ג׳קי בן זקן

10 המשך בעמוד

23.6.2023

8

Made with FlippingBook Ebook Creator