השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

סדנת עזרה ראשונה מותאמת לתקופת החיים החדשה בהדרכת איחוד הצלה מזמין אותך לסדנה בת מפגש אחד 60+ מרכז אפ 10:00-14:00 | 13.07 5 רח' סטרומה | 60+ מרכז אפ

להרשמה >>

up60plus@ashdod.muni.il : מייל | 08-9238677 : טלפון לפרטים -

23.6.2023

4

Made with FlippingBook Ebook Creator