השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

9"

400 ברז + כיור + שייש + ארון אמבטיה 500- ב 1.20 X 60 מ' קרמיקה 16 , ש"ח 055-9627007 ש"ח

להשכרה מ״ר, בשכונת 45 יח׳ דיור מרפסת נוף + חברת חשמל ₪ 3.500 לים מיידי תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה ,70 ברובע ד׳, ברח׳ רוגוזין מעלית, משופצת, + ׳ חד 4 נוף לים, מיידי, ללא תיווך ש״ח 4,900 053-6777726 ,053-6777716 להשכרה סטודיו מרווח, בט״ו קומת קרקע (לא מרתף), מיידי ₪ 2,600 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד' באברהם עופר, מרוהטת, 5 מעלית, ללא מרפסת + 4 קו" ₪ 6,000 תיווך רפי 050-274-4566

להשכרה ,3 חד' קו" 2 ברובע ב' במעפילים, , משופצת ומרוהטת 20/7 כניסה פרט לחשמל ₪ 3.000 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה וילה + ' חד 5 ברובע ט"ו בריכת שחייה, פינוי מיידי ₪ 12,00 0 לא בשבת 050-8699039 להשכרה מ"ר, 70 בדקר יח' דיור מיידי ₪ 3,900 תיווך רפי 050-5280-081 כניסה מיידית ₪ 2,900 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה חד׳ , 2 ברובע ט׳ יח׳ דיור

ש"ח 150 כסא מנהלים מעור ידיות מעץ 055-9627007

אספקת חומרי ניקיון עבור העירייה

ליטר גריל ואפיה 95 טוסטר אובן כסוף ש"ח 250 חדש באריזה בהזדמנות 055-9627007 למכירה כספת ביתית איכותית חדשה מ"מ 10 מפתח עובי דלת + דיגיטלית 052-4864973 אחריות +

הצבת והפעלת עמדות איסוף עצמי (לוקרים) ברחבי העיר מתן שירותי גידול ואספקת עצים 13/07/23 עד ליום 09/07/23 המועד להגשה מיום | ₪ 300 : עלות | 31/23 מכרז 13/07/23 עד ליום 09/07/23 המועד להגשה מיום | הארכה | ₪ 500 : עלות | 29/23 מכרז 13/07/23 עד ליום 09/07/23 המועד להגשה מיום | ₪ 1000 : עלות | 32/23 מכרז בלבד. 09:00-13:00 המועד להגשה בין השעות www.ashdod.muni.il כל הפרטים באתר האינטרנט העירוני בכתובת: (בלשונית מכרזים)

ק"מ, כחדש 8 מכונת כביסה אלקטרה 050-7499092 ש"ח 500 עדיין בשימוש

ש"ח 350 " שארפ 39 טלוויזיה 050-7499092

דלתות, ארון מטבח עליון 6 ארון קיר ש"ח, מכונת כביסה במחיר סימלי 800 050-8185354 עבודה תיכון + ש.פ. במתמטיקה, פיזיקה ליסודי 052-3905125

מכוניות 25,000 , , יד ראשונה 2019 מזדה ק"מ, טסט לשנה, במצב מצוין 052-3878172 שונות תכולת דירות + מזגנים + מפנה עיזבונות 054-4821587

עסקים להשכרה משרד במרכז א' אשדוד, קו"א, 050-2422483 מסודר כולל מזגן, מיידי להשכרה מ״ר 400 ע״י ג׳וליה, קומת קרקע, אפשרי חלק בלבד פינוי מיידי לטווח ארוך תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה משרד ח.מ. שפירא (בניין עירייה ,1 מ”ר, קו” 32 ישן) מיידי ₪ 1,950 תיווך רפי 050-5280-081 להשכרה מ"ר, 40 בתל חי חנות/משרד שירותים, מיידי + משופץ ש"ח 4,000 תיווך רפי 050-274-4566 להשכרה מ"ר 100 בא.ת. מ"ר 50 + קרקע ₪ 8,500 גלריה תיווך רפי 050-5280-081

מטפלת סיעודית פנויה לעבודה מיידית 052-8690520

ניסיון + מעוניינת לעבוד במשק בית 050-2806198

למכירה מזנון וטלויזיה במחיר סימלי 052-4401018

לבניין ברובע י"א דרוש/ה מנקה (כולל 052-8977472 ) תשלום לביטוח לאומי

2 + שולחן סלון, חדר שינה + מזנון לסלון 052-3604926 שידות וטואלט

מורה להוראה מתקנת נותנת ש.פ. במוכנות לכיתה א' ושיפור מיומניות 054-5866627 ' וקריאה לכיתות א'-ב

הודעות בעניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (ב) 3 תקנה 1998 (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל) התשנ"ח - נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה ולמהנדס הרשות המקומית, למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה כלהלן: 29/02/2023 מיום 400062103 לפי תכנית עבודה ת"א מס' באשדוד הקמת עמוד מ"ג ושנאי זמני לצרכי בנייה, .35 , חלקה 2065 בגוש . אשדוד ניתן לעיין בתכנית העבודה במשרדי הרשות המקומית – יום ממועד פרסום 14 המועד להגשת השגה במשרדי הרשות המקומית, עד . הודעה זו

למכירה חדר שינה קומפלט, ללא ארון 052-3604926

ש"ח, מכונת 500 מ"ר גרניט פורצלן 24 ש"ח, כיורים 200 נספרסו חדש באריזה 055-9627007 ש"ח באריזה 100 זוגות 10 , ש"ח 150- מ' ב 1.40 מראה נעליים מתצוגה נייקי, פומה ועוד מידה "32 ש"ח, טלוויזיה סוני 500 39-40 055-9627007 ש"ח 150 ש"ח, שרשרת 200 אופניים מידה גדולה ש"ח, פלאפון חדש 150 לאופניים חסינה 055-9627007 ש"ח A 10 S 450 מבערים נרוסטה 6 מנגל גז כולל צינור 055-9627007 ש"ח 1850 חדש

ש"ח 60 מעוניינת לעבוד במשק בית 052-9074552 לשעה

גישור

חב' החשמל לישראל בע"מ אגף שירותי רשת דן והחוף מרכז ביצוע נפת שפלה מחלקת תכנון וסיוע טכני 7565513 ראשון לציון 14 חומה 076-8648207 לבירורים: שרית בכר טל:

הסוף לטרמיטים

שואב אבק דייסון משומש 052-8690520

בס"ד

ארגז מצעים, פינת אוכל + ספה נפתחת 052-8882145 כסאות 6 +

חלקים כל יחידה נפרדת, שולחן 3 מזנון 052-8882145 כסאות 2 + עבודה

47 רח' העבודה אזה"ת הקלה 08-8532222 חומרי בניין ואינסטלציה בע״מ

למכירה תנור גז משולב צבע לבן, במצב לא 050-6401138 ש"ח 400 טוב רק בשבת חדר שינה ללא ארון מיטה עם בסיס ראש 1.60 X 1.90 מזרון סימנס + מעור מיוחד 055-9627007 ש"ח גמיש 700- ב

מכירת קרטונים חדשים בלבד למעבר דירה

23.6.2023

30

Made with FlippingBook Ebook Creator