השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

המרכז לפיוט ושירה בשיתוף

הננו מודיעים על פתיחת

19:00 החוג מתקיים בימי שלישי בשעה בבית הכנסת תפארת רפאל רחוב המאבק

לימוד טעמי המקרא בפרשה ובהפטרה

לימוד אישי עם כל ילד והכנה לפרשת הבר מצווה שלו

לימוד סדר עטיפת טלית והנחת תפילין

לילדים מגיל עד סמוך 12 לגיל בר מצווה

ההשתתפות חינם!

054-7107145 לפרטים והרשמה: ניר אוחיון

7

9.6.2023

Made with FlippingBook - Share PDF online