השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ליאור ליאני רגע של פנאי/

289 ׳ מס

מספק מידע , סימן נותן מסייע

הידברות שני בין צדדים ( 4,3 )

אדם מחרחר ריב ( 4,3 )

בעמק קיבוץ שאן בית

( 5,3 ) מזמר

דני רובס

אתי אנקרי

קיבוץ בדרום

מכינויי הגוף

חתיכת לחם

טווח הצלילים ע שמופק " י נגינה כלי

עיר בארץ מילת תיאור זמן מושב יוקרתי בשרון

מדינה באסיה

שליח , רץ

שליטה הראשון של בריה " מ

פרי האדמה

מילת זירוז

ספן

שעה לפי

סימן מוזיקלי

דם צינור

קיבת השרירים עופות אצל , " פופיק "

הוא "מלך האריות "

משקה דובדבנים

אש

רגל או יד

חלק מבית

משקה מוגז

בירה מין

סלנג : מסע קניות

העלה באש

כתובת

ג ' וב

סלסלה

כינוי

גבוה

ש מפני -

משתחווה

מגלגל המזלות

ציפור שיר

כרס

מוסד להשכלה גבוהה

משבטי ישראל

כאן

liorliany@gmail.com ©

צילומים : אמיר ריינר , אלי שני ( ויקיפדיה )

סודוקו קשה

סודוקו בינוני

סודוקו קל

7 1 6 2 4 7

3 9 5 1 8 4

6

4 8 1

1 6

7 5

3 2

5 8

8

9 3

5 2 8 3

2 4 9 1

6

1

5

4 9

1 7

3 5

2 8 6 1

5

7

4

3 5

4 6

2 8

6 3

2 9

6

5 9 1 6 8 5 (c) Conceptis Puzzles

3 4 1

4 8

6 3

3

1 6 7 2 4 5 (c) Conceptis Puzzles

6000973

(c) Conceptis Puzzles

6003073

6002573

39

9.2.2023

Made with FlippingBook - Share PDF online