השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

פרנס-ישראל שניר

שירות מקצועי אדיב ואמין

להשכרה ₪ 4,300 10/7/23 חד‘, גדול )מחולק( בלי מרפסת, מזגן, ממ“ד, מעלית, כניסה 3 ‘ בד ₪ 3,800 מ“ר 35 חד‘ בוילה קרקע, מרוהטת 2 בי“א דירת ₪ 4,500 חד‘ מרפסת, ממ“ד, מעלית שבת 3 בי“א ₪ 5,400 חד' מושקעת, מרווחת, נוף לים 4 בא' ברוגוזין ₪ 6,000 10/6 חד' נוף לים, כניסה 3.5 במרינה ₪ 6,600 .1.8 מ"ר, מרפסת סוכה, כניסה 150 ' חד 5 בי"ב רח' יששכר ₪ 7,200 מעלית שבת + מ"ר, מושקעת ומרווחת 25 מרפסת + מ"ר 170 ' חד 5 בי"א בנחל לכיש ₪ 8,000 מ“ר( מעלית עד הבית, חניה 100) מרפסות 3 + מ“ר 140 ‘ חד 4.5 בסיטי פנטהאוז ₪ 9,500 1/9/23 חד‘ מרוהטת חלקית, פנוי 5 במע“ר דירת גן דופלקס למכירה ₪ 1,750,000 חד' ממ"ד, מרפסת, נוף מלא לים, מעלית שבת 3 בי"א ₪ 1,790,000 מ“ר, מזגן בכל חד', נוף לים, מעלית 18 מרפסת + מ“ר 120 ‘ חד 4 ‘ ברובע ד ₪ 1,850,000 מעליות, כיווני דרום 2 , מ“ר, ממ‘‘ד 30 מ“ר עם מרפסת 85 ‘ חד 3 ‘ בא ₪ 2,150,000 מ"ר, מרפסת, ממ"ד, חניה 125 ' חד 4 בסיטי ברח' הציונות ₪ 2,400,000 מ"ר 23 מ"ר מושקעת, מרפסת 125 ' חד 4 בי"ב ₪ 2,720,000 מעליות 2 , מרפסת + מ"ר 160 ' חד 5 ברובע י"ב שבט לוי

(1+ 4.5- חדרים )מחולק ל 5.5 61 סיטי העצמאות בלעדיות מ"ר מרפסת כיוון 75 + מ"ר 162 7 קומה ₪ 2700 סטודיו מושכר חדרי 3 דרום מזרח מושקעת חדר שירותים 3 אמבטיה

מ"ר מושקעת מאוד נוף 156 ' חד 4 בי"א בלעדיות פנורמי לים מרפסת סוכה מעלית שבת חניה פרטית מחסן ₪ 2,900,000

הורים גדול עם חדר אמבטיה אוכל מרווח פתוח סלון פינת ₪ 3,320,000 חניה

ברובע ט‘‘ו למכירה 300/500 ' חד 8 וילה מרפסות נוף לים כפולה סגור חדר מחסן ₪ 6,800,000

ממ‘‘ד

חניה

9.6.2023

28

Made with FlippingBook - Share PDF online