השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

) מאשדוד, לאחר 50( ) ויעקב קידר 50( כתב אישום הוגש השבוע נגד עובדי נמל אשדוד מקס אללוף שבשל רשלונתם, בעת פריקת גלילי פח התנתקו הגלילים וגרמו למותו של דוד טטראשוילי ז"ל הרשלנות גרמה למותו של דוד טטראשוילי ז״ל בנמל

איפשר לנהוג במלגזה ללא היתר, קרע באמצעות מזלג המלגזה את אמצעי הקשירה שהחזיקו את גלילי הפח ולא המתין לאדם המוסמך לכך, פרק את גלילי הפח שלא בהתאם לנהלים ואף לא השתמש בקורות עץ כדי למנוע את התדרדרות הגלילים הנותרים. בשל פעולותיו של אללוף, ובשל הימנעות של קידר מלפקח על העבודה ולוודא כי מקיימים את נהלי הנמל, בכל הקשור לבטיחות פריקת הגלילים, שוחררו הגלילים מהכבלים, התגלגלו מהשורה שלהם מטה לכיוון רצפת הספנה ופגעו במנוח, אשר בשלב זה עסק בעבודתו על רצפת הספנה, בסמוך לשורות הגלילים. כתוצאה מהתאונה המנוח פונה

מכתב האישום שהגישה עו"ד רננה לוי עולה כי בתקופה הרלבנטית עבד קידר כמנהל עבודה בנמל ואללוף, שהיה כפוף אלו, עבד 13/2/20 כאתת בנמל. בתאריך קידר היה ממונה על מספר צוותים ובהם צוותו של אללוף, אשר מנה סוורים, שהיו כפופים 4 צוות של אליו, וביניהם המנוח. מטרת הצוות הייתה לפרוק גלילי פח, גדולים העשויים מתכת, כשמשקל טון. 12- ל 9 כל אחד מהם נע בין על מנת שגלילי הפח לא יתגלגלו, הם היו קשורים בכבלים והיה עליהם לפרוק אותם בהתאם לנהלים. על אף האמור, אללוף בהיותו אחראי על העובדים הכפופים לו, הפר את הוראות הבטיחות של הנמל. בין היתר,

לנאשמים יוחסה עבירת גרימת מוות ברשלנות. מוות מרשלנות. דוד טטראשוילי ז״ל

לבית-החולים ומספר שעות לאחר נפטר בבית החולים.

בשם השם נעשה ונצליח חדש באשדוד

מוסך לעבודות פחחות/צבע חידוש רכבים/צבע כללי/תיקוני פח תביעות ביטוח מול כל חברות הביטוח פטור מתשלום השתתפות עצמית כפוף לגובה הנזק בהנהלת ראיה

מוחמד

ראיה

החלפת חלקים חדשים מקוריים בלבד!

מבצע אביב לחודשים מרץ אפריל בלבד

איכות שירות

ש"ח 2,999 ש"ח 349

צבע כללי פוליש ווקס כללי פלסטלינה לניקוי כתמי חלודה וכתמים קשים ברכב חידוש פנסים צבע לפגוש החל מ החל מ החל מ

מחיר

ש"ח 250 ש"ח 150 ש"ח 399 ש"ח 199

רכב חלופי - מפתח כנגד מפתח שירות שינוע עד בית הלקוח פוליש ווקס כללי ומקצועי חידוש וליטוש פנסים ציפוי ננו באיכות גבוהה

ריפודים לרכב + ניקוי פנימי מחירים ללא כוללים מע"מ

החל מ

, אשדוד 69 העבודה 053-3364173 - מוחמד 050-7667714 ראיה 08-6644533 : פקס 08-6655212 . טל r.carwork@gmail.com

- טל"ח 30.5.23 המבצע עד שעות פתיחה: 07:00-20:00 - ' א'-ה 07:00-15:00 ו'

27

9.6.2023

Made with FlippingBook - Share PDF online