השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

12.6.23

50%

הסבת אקדמאים להוראה בבית הספר התיכון )ליד אשקלון( שבכפר סילבר

שנה אחת בקמפוס

בקריאה, כתיבה וחשבון מתקנת  הוראה מותאמת + חינוך מיוחד  בחוגים: מתמטיקה

רכבת

שילוב בין לימודי תואר ראשון לתעודת הוראה

שילוב בין לימודים לעבודה

יומיים בשבוע מקוונים +

מערך מלגות נרחב לזכאים

5280

www.hemdat.ac.il

19

9.6.2023

Made with FlippingBook - Share PDF online