השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

האקדמית גבעת ושינגטון חוויה של בית

שנה ג' | עדי ג'רפי B.Ed. תואר ראשון בספרות וחינוך מיוחד ותעודת הוראה בספרות

להיות מורה מקצועי/ת לספרות בקהילת סטודנטים שהיא כמו משפחה וליהנות מלמידה מותאמת. במיוחד בשבילך. ללמוד בגבעת ושינגטון זו לא רק חוויית לימודים זו חוויה לכל החיים!

16:00-18:30 | 8.6.23 | י״ט בסיון יומפתוח!

ידע עדכני ורלוונטי | סגל מרצים איכותי | ) מסלול דו חוגי (אפשרות לשילוב חוג נוסף סיורים בעקבות סופרים וסיפורים | סיורים לימודיים | סדנאות | ימי עיון | קורסים מרתקים בתחומים מגוונים |

washington.ac.il toar@washington.ac.il 073-3744339 ההרשמה בעיצומה!

חינוך בראש אחר

9

2.6.2023

Made with FlippingBook - Online magazine maker