השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ניסיון עשיר כקצין משטרה, תובע משטרתי ופרקליט בכיר בפרקליטות הפלילית רק מי שגדל במערכת יודע לנצח אותה

שחרור ממעצר מחיקת רישום פלילי ביטול כתב אישום ליווי נפגעי עבירה

ייצוג בעבירות תעבורה הכנה לחקירה במשטרה ייצוג חשודים ונאשמים שינוי עילת סגירת תיק פלילי 054-5577862

יליד אשדוד יחס אישי ודיסקרטי

altit.co.il

גלילי-דגן משרד עורכי דין ונוטוריון Galili & Dagan law office & notary d g 77154 , אשדוד 5517 , ת.ד. 49 רח' רוגוזין Tel . 08-8551555 טל. Fax . 08-8678555 פקס. e - mail : galilidagan @ walla . com שנים - 20 - ניסיון של

2.6.23 עוסק בתחומים: חוזים - קבלנים סכסוכים כספיים הוצאה לפועל פינוי מושכר - צוואות ירושות

22.5"

03-9346636 פקס: I 077-3500765 טל: I 052-5245252 נייד: E-mail: Turgeman.adv@gmail.com

דרושים

קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך – אגף ביטחון

08/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | הארכה | משרות 2 |36/23 משרה

באגף מערכות מידע ומחשוב GIS ' ס/מנהל מח

בס״ד

לעמותת הספורט העירונית אשדוד דרוש/ה: מציל/ה

מנהל/ת מח' פיתוח אגף תשתיות מים וביוב- מינהל תפעול 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | הארכה | 100% משרה |60/23 משרה מנהל/ת מגמת ביוטכנולוגיה- מרכז הטכנולוגי אשדוד מנהל/ת מגמת הנדסת חשמל- המרכז הטכנולוגי אשדוד 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | תיקון והארכה | 100% משרה |50/23 משרה 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | הארכה | משרה 100% |58/23 משרה

תיאור התפקיד: מתן שירותי הצלה בבריכות העירוניות. הגשת עזרה ראשונה לנזקקים. מניעת סכנה לחיי המתרחצים/ות ו/או הפרעה לחיי המתרחצים/ות אחרים/ות. עבודה במשמרות. דרישות התפקיד והשכלה: השכלה תיכונית. תעודת מציל/ה בריכה ) כולל רענון( - חובה. תעודת מגיש/ה עזרה ראשונה בתוקף - חובה. כושר גופני מעולה. בריאות תקינה )יש להציג אישור רפואי(. אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. כישורים אישיים: אחריות , יחסי אנוש טובים , מהימנות אישית . מנהל הבריכה כפיפות אירגונית : מסגרת העסקה: ימים בשבוע. העבודה במשמרות, שכר שעתי, מתאים גם לסטודנטים. 6 העסקה יתכנו שינויים במסגרת ההעסקה ע”פ שיקול דעתה של העמותה. כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה , וכן להפך. .natalivak@ashdod . muni.il קורות חיים, המלצות ותעודות רלוונטיות יש להגיש במייל: 14/06/2023 עד ליום 01/06/2023 מיום אין במודעה זו משום התחייבות העמותה לבחור לתפקיד מי מהמועמדים אשר יגישו מועמדותם ו/או לגבי מועד תחילת העסקתם.

דרושים/ות סטודנטים/יות לאגף המוקד העירוני 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | הארכה |66/23 משרה 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | הארכה |77/23 משרה אדריכל/ית–בודק/ת תכניות (תב"ע) –אגף תכנון עיר

מנהל/ת מח' בדיקה ואישור תכניות-מח' תכנון כבישים 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | 100% משרה |90/23 משרה דרושים/ות פקידים/ות למאגר מילוי מקום/תקן 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום |87/23 משרה 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום |89/23 משרה 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | 100% משרה |91/23 משרה . מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. 1 . עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן 2 הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים. פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשת המועמדות מופיעים באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.ashdod.muni.il .10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי ס/מנהל מח' תחום גמלאים ורכב באגף שכר מפקח/ת בכיר/ה על פרויקטים באגף תשתיות כבישים- מינהל הנדסה 15/06/23 תאריך אחרון להגשה עד ליום | תיקון והארכה | משרות 3 |78/23 משרה

2.6.2023

30

Made with FlippingBook - Online magazine maker