השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

שירות מקצועי אדיב ואמין להשכרה ₪ 4,300 10/7/23 חד‘, גדול )מחולק( בלי מרפסת, מזגן, ממ“ד, מעלית, כניסה 3 ‘ בד ₪ 4,300/3800 מ“ר 50/ מ“ר 35 חד‘ בוילה קרקע, מרוהטת 2 דירות 2 בי“א ₪ 4,500 חד‘ מרפסת, ממ“ד, מעלית שבת 3 בי“א ₪ 6,000 10/6 נוף לים, כניסה ‹ חד 3.5 במרינה ₪ 8,000 מ“ר( מעלית עד הבית, חניה 100) מרפסות 3 + מ“ר 140 ‘ חד 4.5 בסיטי פנטהאוז ₪ 9,500 1/9/23 חד‘ מרוהטת חלקית, פנוי 5 במע“ר דירת גן דופלקס פרנס-ישראל שניר

למכירה

₪ 1,750,000 ₪ 1,790,000 ₪ 1,850,000 ₪ 2,150,000 ₪ 2,400,000 ₪ 2,720,000

חד' ממ"ד, מרפסת, נוף מלא לים, מעלית שבת 3 בי"א מ“ר, מזגן בכל חד', נוף לים, מעלית 18 מרפסת + מ“ר 120 ‘ חד 4 ‘ ברובע ד מעליות, כיווני דרום 2 , מ“ר, ממ‘‘ד 30 מ“ר עם מרפסת 85 ‘ חד 3 ‘ בא מ"ר, מרפסת, ממ"ד, חניה 125 ' חד 4 בסיטי ברח' הציונות

מ"ר 23 מ"ר מושקעת, מרפסת 125 ' חד 4 בי"ב

מעליות 2 , מרפסת + מ"ר 160 ' חד 5 ברובע י"ב שבט לוי ₪ 2,900,000 מ"ר, מושקעת מאוד, נוף פנורמי לים, מרפסת סוכה, מעלית שבת 156 ' חד 4 בי"א

(1+ 4.5- חדרים )מחולק ל 5.5 61 סיטי העצמאות בלעדיות מ"ר מרפסת כיוון 75 + מ"ר 162 7 קומה ₪ 2700 סטודיו מושכר חדרי 3 דרום מזרח מושקעת חדר שירותים 3 אמבטיה

מ"ר מרפסת 211 חדרים 5 11 שבט נפתלי בלעדיות מ"ר נוף פתוח כיוון דרום נוף לים מושקעת מאוד ) אדריכל( 30 ומטבח מרווחים יחידת הורים כל החדרים סלון פינת אוכל

מעליות )מעלית שבת( 3 נוף לים חודשים 8/10 חניה כפולה סגורה פינוי ₪ 4,150,000

הורים גדול עם חדר אמבטיה פתוח סלון פינת אוכל מרווח ₪ 3,320,000 חניה

ברובע ט‘‘ו למכירה 300/500 ' חד 8 וילה מרפסות נוף לים כפולה סגור חדר מחסן ₪ 6,800,000

ממ‘‘ד

חניה

2.6.2023

26

Made with FlippingBook - Online magazine maker