השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

סקר דרמטי של מכון "מאגר מוחות" בראשות פרופסור יצחק כץ קובע: ד"ר יחיאל לסרי אינג' 21% עו"ד הלן גלבר 26% 14% עו"ד אלי נכט 14% שמעון כצנלסון 12% ברק סרי 13% ד"ר אלי לחמני על פי תוצאות הסקר: יהיה סיבוב שני בין ד״ר לסרי לעו״ד גלבר

26% ד״ר יחיאל לסרי -

21% עו״ד הלן גלבר -

14% עו״ד אלי נכט -

14% שמעון כצנלסון -

12% ברק סרי -

13% ד״ר אלי לחמני -

שהסקר המדובר ותוצאותיו הם נכונים. לגבי השאלה מי הזמין את הסקר סירב להשיב, אבל הוא הודה שד"ר לסרי ועו"ד הלן גלבר, לא הזמינו את הסקר. תקציר הממצאים מהמשיבים כלל לא מרוצים 36% או לא מרוצים מתפקודה של עיריית אשדוד. הציון הממוצע ) משקף רמת שביעות רצון 2.94( נמוכה מתפקודה של עיריית אשדוד. מהמשיבים כלל לא מרוצים 46% או לא מרוצים מתפקודו של ראש עיריית אשדוד. הציון הממוצע ) משקף רמת שביעות רצון 2.59( נמוכה מאוד מתפקודו של ראש עיריית אשדוד. שביעות הרצון מתפקודה של העירייה במגוון תחומי הפעילות נמוכה, למעט מס' תחומים בהם שביעות הרצון בינונית. אין כלל

כך קבע סקר שערך מכון "מאגר מוחות" היוקרתי, בראשות פרופסור יצחק כץ בסוף חודש אפריל. הסקר חושף כי המתמודדת עו"ד הלן גלבר, פותחת פער על יתר המועמדים, והיא המועמדת המובילה אחרי ד"ר לסרי. על פי תוצאות הסקר אם הבחירות היו מתקיימות היום, על פי תוצאות הסקר, היה סיבוב שני לראשות העיר בין ד"ר לסרי לבין הלן גלבר. הסקר מצביע על סחף לכיוון של עו"ד הלן גלבר על חשבון מועמדים אחרים. מטעמה של הלן גלבר נמסר: “הסקר משקף את מה שאני כבר רואה בשטח, הסחף לכיווני רק הולך וגובר, אני מתחייבת לבנות חזית רחבה שתחזיר את העיר למסלול, אני קוראת לכצנלסון, נכט ולחמני לגלות אחריות ולהצטרף אליי. פרופסור יצחק כץ ראש מכון מאגר מוחות, אישר בפניי,

ערך את הסקר. פרופ יצחק כץ

מהם. המועמדים המובילים: יחיאל לסרי, הלן גלבר, שמעון סניה כצנלסון, אלי נכט ואלי לחמני. תמיכה אפשרית של מפלגת ש"ס בברק סרי אינה משנה את שיעורי ההצבעה עבורו. רוב המשיבים 15- ) סבורים כי לאחר כ 71%( שנה בראשות העיר, יחיאל לסרי צריך לפנות את מקומו למישהו אחר.

שיעורי שביעות רצון טובים ומעלה. מהמשיבים מציינים כי 76% 100% הם בטוחים בוודאות של שיבואו להצביע בבחירות הקרובות לראשות העיר. בשאלת ההצבעה: ליחיאל לסרי יש יתרון על פני שאר המתמודדים, אך יקשה עליו לנצח בסיבוב הראשון, תורמים לכך גם ריבוי המועמדים וגם שיעורי התמיכה בכל אחד

2.6.2023

24

Made with FlippingBook - Online magazine maker