השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

במלאת שלושים יום לפטירתו של שמואל רוקח, התכנסו בני משפחתו, חבריו ומתפללי בית כנסת רשב"י ברובע י"א לתפילה ולסעודת מצווה. משפחת רוקח נחבאת אל הכלים, מלוכדת ואהובה, ראש המשפחה שמואל ז"ל ורעייתו ארלט שתבדל"א, ניהלו מזה עשרות שנים מכולת במרכז מסחרי ד'. הם גידלו ילדים לתפארת, יראי שמיים, שזכו לאהבה רבה בעיר ובארץ. באזכרה הגיע חיים ביבס ראש העיר מודיעין האהוב על בני עירו ונערץ ע"י ישראלים רבים. ביבס המשמש גם כיו"ר מרכז השלטון המקומי, פרץ לתודעת מיליוני תושבי ישראל בעקבות מרד הארנונה, ושביתת הרשויות במחאה על כוונת הממשלה, לחוקק חוק שעיריות עשירות יעבירו חלק ממיסי תושביהם לעיריית חלשות ובעיקר חרדיות. חיים ביבס שהינו ידיד של אחד מבני המשפחה שמתגורר במודיעין, זכה לאהדה רבה בקרב מתפללי בית הכנסת רשב"י. לפני תפילת ערבית התכבד ביבס להגיד דברי תורה לזכרו של שמואל ז"ל. הוא גילה ידע רב בתורה, וריתק את המתפללים. רב בית הכנסת הרב יוסף מרציאנו התפעל מהידע הרב של ראש העיר מודיעין, וציין שלדעתו חיים ביבס הוא בוגר ישיבה תיכונית. לערב האזכרה הגיע תת אלוף יוסי מצליח, שנולד וגדל באשדוד, ידיד משפחת רוקח. במלאת שלושים לפטירתו של שמואל רוקח ריתק את המתפללים. חיים ביבס יו״ר השלטון המקומי ידיד משפחת רוקח. תא״ל יוסי מצליח סדר חג השבועות [ לפני כניסת החג עושים "עירוב תבשילין" - לוקחים מאכל אפוי 25.5.2023] יום חמישי ה' בחודש סיון ]כגון חלה[ ומאכל מבושל ]כגון ביצה מבושלת[ ומברכים: "ברוך אתה ה' ... וציונו על מצוות עירוב", ומוסיפים: "בזה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהדליק נרות ולעשות את כל הצרכים מיום טוב לשבת״. את המאכלים שאיתם עשו "עירוב תבשילין" אוכלים באחת הארוחות של יום השבת )לא בחג(. שעות שתהיה אש דולקת ביום החג, )לצורך העברה 24 כמו כן, יש להדליק לפני כניסת החג נר דולק מאש דולקת(. המדליקים פלטה חשמלית יש להדליק ביום חמישי לפני החג ואסור לנתק מהחשמל עד אחרי צאת השבת. האשה מדליקה נרות יום טוב לפני השקיעה ומברכת: " ברוך אתה ה' ... להדליק נר של יום טוב" ומוסיפה ברכת "שהחיינו". אם האשה מדליקה לאחר השקיעה תדליק נר יום טוב מנר שדולק מערב החג. שהחיינו(. =) סדר הקידוש בבית לאחר תפילת ערבית ]ביום חמישי בערב[: יין, קידוש וזמן בבוקר. תפילת השחר כוללת 8:00 תפילת שחרית בבית כנסת "שאולי" בחג ביום השישי תתחיל בשעה הלל שלם בברכה, י"ג מידות רחמים, קריאת הכתובה והוצאת שני ספרי תורה ועוד. הקשר בין בית נשיא המדינה למרכז רוחני שאולי באשדוד

חג שבועות שמח ותודה לבורא שנתן לנו את התורה. בברכת כהנים וביקר הרב גדעון כהן שאולי

25.5.2023

18

Made with FlippingBook Annual report maker