השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

חמישה בעקבות אחד חנה צילקר: הלן גלבר ממשיכה את דרכו של צבי ברק סרי, המשפחה הלוחמת ד״ר לחמני עטור בתוארים אקדמאיים שמעון כצנלסון זוכה מן ההפקר עו״ד אלי נכט, לוחם נגד התחרדות העיר להזכיר עתון ״השבוע באשדוד״ שנה 54 בגלגוליו השונים יחגוג בשבוע הבא להקמתו ומה היתה דעתו של צילקר על עיתון ״השבוע באשדוד״ ועורכו, ראה מכתבו המלא

גלילי-משאש בלי חשבון מנחם

ליוויתי הרבה 1969 משנת מערכות בחירות מקומיות שנה שבה צילקר 1969 מאז נבחר במקום אבנר גרעין שהיה ראש העירייה הראשון, ועד היום במשך כחמישים וארבע שנים, נבחרו לראשות העירייה רק שלושה אישים: צבי צילקר 5.5( שנה), אריה אזולאי 15( 20( שנה). שוב צבי צילקר שנה) 15( שנה) ויחיאל לסרי יש לציין שאשדוד היא בין המעטות במדינה, אולי העירייה היחידה שתושביה לא מיהרו להחליף ראש עירייה, וזה מצביע על בגרות תושביה במילים פשוטות: התושבים מרוצים מניהול העיר, ושבעי רצון מראש העירייה, לא אומר שראשי העיר באשדוד היו מושלמים אשדוד התברכה במועמדים טובים וראויים לראשות העיר, מי יותר ומי פחות, בסך הכל המועמדים הם משכילים וחלקם אפילו משכילים מדי

54 בראשית חודש מאי (ראשון למאי) ימלאו שנים להקמת "השבוע באשדוד" בגלגוליו הופיע "השבוע 1975 השונים. בראשון למאי באשדוד" כשבועון הראשון באשדוד. קודם לכן הופיעו בעיר מקומונים תקופתיים, פעם בחודש או פעם בשבועיים. "השבוע באשדוד" בשמותיו הקודמים 1969 הופיע כבר בשנת

פעם בחודש, לפעמים פעם בשבועיים. יצויין כי במשך קיומו של ״השבוע באשדוד״ נפתחו מקומונים. 49- ונסגרו באשדוד כ באשדוד של אז, היו רק שמונה רובעים, רובע א', ב', ג', ד, ה', ו, י"א, ח'. כראש העירייה היה אז צבי צילקר שנבחר בפעם הראשונה .1969 בסוף

25.4.2023

8

10 המשך בעמוד

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease