השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

i-superclean.co.il בקרו אותנו באתר

חומרי ניקוי

G Force מוצרי

פחים ומוצרי היגיינה

כלים חד פעמיים

חומרי פוליש והדברה

כלי בית

08:00-14:00 , שישי 08:00-20:00 ' פתוח: א'-ה 08-8525151 - 18 איזור תעשיה קלה - רחוב האורגים 08:30-15:00 , שישי 08:30-20:30 ' - פתוח: א'-ה 25 חיים משה שפירא כלי בית ופחים | השכרת מכונות פוליש כולל הדרכה | ייעוץ מקצועי | מבחר ענק של כלים חד פעמיים | כל חומרי ומוצרי הניקיון וההיגיינה חפשו אותנו: סופר קלין superclean 104

45

25.4.2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease