השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ליאור ליאני רגע של פנאי/

248 ׳ מס

שחקנית צרפתייה

סופר צרפתי ( ש " מ )

קרקע

חוזר

ש משום -

לב אמיץ

בעבר ( 4,6 )

בריאן אדאמס

החלק המרכזי בדברים מסוימים

אחד הטעמים

אריג

מכינויי הגוף

לאונרד כהן

תבואה

אמיד

הצאן מן

שדד

שחקנית ודוגמנית ישראלית ( 3,4 )

מפיק קולנוע ישראלי ( 4,3 )

קטן שולחן המשמש לאיפור גישה מקילה ביהדות ( 3,3 )

צומת מין

פוליש

שיעור התנודות גל של זמן ביחידת

צמית

מדינה במזרח אירופה

למצב זז אלכסוני

ילדה

מזרח צד

תלי

גבוה

חבר

החלק בו בטופס ממלאים פרטים

יצור חסר גפיים

יחידת מהירות

מכינויי הגוף

מחפש

סלסלה

רהיט מין

קערה שבה מרסקים קפה פולי

של בִּתו הצאר ניקולאי ה - 2

בלי הפוגה ( 3,3 )

מילת זירוז

אחד השוואים פרויקט אבי טנק המרכבה ( 2,5 )

עוגת דבש מזרחית

liorliany@ gmail.com ©

צילומים: Gerardo Gonzalez (Flickr), Rama

סודוקו קשה

סודוקו בינוני

סודוקו קל

4 7

9

6 5

4 3

9 2

4 3 2 9 5

3 4

6 1

4 7

3

2

4 8

7 8

6 4 1

3

8

6 7

1

8

2 7 6 8

2

1

5

8

5

9

5 7

5

6

3

7 8

5 3 6

4 8

7 5

2 1

6 2 5 8 9 (c) Conceptis Puzzles

7 6

5 1

9 8

4

9 2

7 3

(c) Conceptis Puzzles

6000968

6003068

(c) Conceptis Puzzles

6002568

41

25.4.2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease