השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

דת ומסורת תפילה ונאומים בטקס יום השואה: זוכרים את הנעדרים והנספים במלחמת העולם השניה

משפחות מאותם עיירות ומוקירי זכרם בבית העלמין בסמוך לחלקת המצבות לזכר הנעדרים והנספים במלחמת העולם השניה. בתחילה נשאו נאומים בהם הזכירו את אותם קהילות קדושות של יהודים שנחרבו עד היסוד ע"י הגרמנים והנאצים והאוקראיינים ששיתפו איתם פעולה באותם שנים. הטקס התקיים במועמד של סגני ראש העיר סניה כצנלסון ואלי נכט. את תפילת 'יזכור' ואמירת הקדיש ערך הרב חיים קלמנוביץ חבר לשכת הרבנות רב שכונה רב מחלקת עירובין ונישואין. לאחר מכן יחד עם הרב עובדיה דהן קראו פרקי תהילים והדליקו נרות לע"נ הקדושים שנהרגו על קידוש ה' ועל הקהילות שנחרבו בשואה האיומה. המרגש כשבסיום דבריו הזמין את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי לצידו של האדמו"ר הבבא ברוך, ובירכו לעין כל, ד"ר יחיאל לסרי היקר שלנו, "בעבר בהווה ובעתיד", ה' ישמרהו ויתמיד הקב"ה את בריאותו וירומם את מזלו מעלה מעלה. ראש העיר ד"ר לסרי קיבל כיבוד חשוב מאוד בהגשת התינוק לסנדק, בכסא של אליהו כובד הסבא רבי יהודה אבוחצירא ובברכות כובד הסבא רבי מאיר אבוחצירא. באמירת הקדיש לאחר ברית המילה נתכבד המקובל רבי שלמה בוסו נכדו של האדמו"ר הבבא סאלי זצוק”ל, כשמיד אחר כך השתרך תור ארוך לקבלת ברכה מהסנדק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא ומהסבים רבי מאיר אבוחצירא ורבי יהודה אבוחצירא.

לא הרבה יודעים, אבל בבית העלמין שבעירנו קיימת חלקת מצבות זכרון לאותן קהילות קדושות שבליטא, באוקראינה ועוד, שעליהם רשומים שמותיהן של הקהילות ושל יהודים שלחמו ונפלו בתקופת השואה. יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הוזמן כמידי שנה ביום השואה לתפילה ואמירת קדיש לזכרם של קדושי השואה בחלקת המצבות בבית העלמין לזכרם של כאלף יהודים מהעיר 'אולבסק' שבאוקראינה ליד הכפר ברברוקה. את הטקס ארגנו ויזמו כמו כל שנה מחלקת קליטת העלייה במסגרת אירועים המוקדשים ליום השואה. בשעות הבוקר התאספו בני מעמד שמחת הברית מילה לנכדו של רבי מאיר אבוחצירא רבה של הסיטי וראש הכולל להוראה "תורה לשמה" ורב קהילת "תפארת רפאל", בנו של רבי רפאל אבוחצירא ונינו של האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, נכדו של רבי יהודה אבוחצירא, התקיים במעמד קהל אלפים שהגיעו להשתתף בשמחה באולמי "עדיה". עם הגיעו של הסבא רבה הבבא ברוך, נכנס לחדר מיוחד למנוחה קלה, שם בירך בחביבות רבה את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי בחביבות ובהערכה רבה ו"שיזכה להמשיך על ממלכתו לכבודה של העיר”. גם עו"ד גבי כנפו מ"מ ראש העיר ניגש לקבל את ברכתו מהבבא ברוך. לאחר תפילת מנחה ברוב עם, הסבא רבי מאיר אבוחצירא נשא דברי ברכה קצרים לכבוד המעמד

זוכרים את הנעדים והנספים. הרב עובדיה דהן והרב קלמנוביץ

השתתפותם. בטרם עזב כצנלסון את בית העלמין, הוא נתן צדקה לזכרם של הקדושים.

לאחר התפילה, נגשו סגני ראש העיר כצנלסון ונכט והודו לרב עובדיה דהן ולרב קלמנוביץ על

ברית מילה לנכדי אדמו"רי בית אבוחצירא ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי קצר ברכות ותשבחות מאדמו"רי ורבני המשפחה בשמחת הברית שבירכוהו: "אתה ראש העיר בעבר בהווה ובעתיד"

ד״ר לסרי והרב רפאל אבוחצירא הבבא ברוך מברך את ראש העיר ד״ר לסרי

וינגרטן סגן ראה"ע קיבל את ברכתו של האדמו"ר הבבא ברוך לברכה והצלחה בפעולותיו הברוכות. במהלך סעודת המצוה הנעימו בשירה ובפיוט חזנים וזמרים .

מיד לאחר הברית שוב בירך האדמו"ר הבבא ברוך את ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי כשאמר ברמקול "שיראה ברכה בתפקידו ובע"ה אתה ראש העיר בעבר בהווה ובעתיד", גם הרב יחיאל

25.4.2023

26

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease