השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

שנהרגו במלחמות ישראל

2007-2008 תשס"ח חג'אג' עומר כ' בתשרי אפשטיין רעיה ז' באדר א' היינה יוסף ו' בסיון 2008-2009 תשס"ט בסקין מקסים ג' בחשוון חג'ג' אלפרד י"ט באב אזולאי שחר י' באלול 2009-2010 תש"ע דרצ'וק ולריו כ"ב בחשוון טמנו טרקו י"ד באייר גולה מהרטו ט"ו באב 2010-2011 תשע"א גל רות ט"ז באדר ב' 2011-2012 תשע"ב דהן יוסף ט' בחשוון בסקביץ יבגני י' בתמוז חדד נתנאל כ"א בתמוז שגב טל ה' באב בן ישי יהונתן י"ב באלול 2013-2014 תשע"ד אליהו פרץ י"ח בתשרי וענונו בן יצחק כ"ב בתמוז יפרח טל ניסים כ"ג בתמוז 2014-2015 תשע"ה גרומוב ולדיסלב כ"א בכסלו ארד אליעזר י"ט בטבת צלח טוביה ט"ו בניסן שמש אוהד כ״ג תמוז 2015-2016 תשע"ו סולימנוב ארתור אברהם כ"ז בכסלו ברוך הראל ליאור כ"ב בתשרי טורפיאשוילי אביב ט"ו באדר ב'

2001-2002 תשס"ב קקו גיל ד' בחשוון אטנאו אדבבי א' בכסלו אלגרבלי רפאל כ"ח בכסלו רויזמן אנה ד' בטבת סיטבון מיכאל י' בטבת סלביקובסקי תומר ה' באדר קורול אדוארד כ"ד באדר בקרמן אבי ט"ו בניסן בן דוד ניסים כ"ב בניסן סמירנוף דוד ל' בניסן לוי שי יהודה כ"ו באייר 2002-2003 תשס"ג נוב תומר י"א בכסלו יצחקוב (מרדכי) מוטי ל' בכסלו קוטרמן אבי א' בניסן לבונסקי אלכסנדר י"ט בניסן דנינו אברהם ל' בתשרי חקאני אביב כ"א באייר חדד לוי (עמית) דורון כ"ד באב גוסלקר דוד כ"ב באלול 2004-2005 תשס"ה שמורק יבגני ז' בכסלו פרידמן נלי י' בכסלו טרנטו משה ט"ז בכסלו מירילשוילי מרדכי רחמים כ"ח בטבת כהן (יוסף) יוסי י"א בשבט טימושקו אלכסיי י"ב בשבט שצוב איליה כ"ו בשבט יום טוב שלמה י"ד באייר סלע יצחק ב' באב 2005-2006 תשס"ו שבי עומרי ח' בתשרי בודינגר ארנון חי ט"ז בכסלו צין זוהר י"א בשבט אמגר טל י"ט בתמוז דהן שמעון א' באב ברקוביץ מריאן י"ב באב זרביב יואן י"ח באב יוסף מאיר כ"א באב גלילי אלעד כ"ז באלול פרג' (שלום) שלמה כ"ז באלול 2006-2007 תשס"ז חפץ חיים ו' באלול 2003-2004 תשס"ד

1993-1994 תשנ"ד גורבנוב גנאדי י"ח בכסלו וולף דינה כ' בכסלו וולף צבי כ' בכסלו אניז'ר ארן י"ח בטבת רחמים יחזקאל כ"ו באדר אברה מלקמו מלקה ה' בסיון זרמון יואב י' בסיון 1994-1995 תשנ"ה ניסים אוהד ג' בתשרי אוברסט דני ט"ז בשבט בן זינו דוד כ"א בשבט לוי אייל משה כ"ז בשבט חיינה ננסי ח' באלול 1995-1996 תשנ"ו איבגי ראובן שמעון י"ט בתשרי אוחנה יוסף כ"א בתשרי שנער נועם י"ב בכסלו ביבס פול כ"ח בשבט מקייס אורן כ"ב בניסן אליהו (יוסף) יוסי י"ח באייר רביבו שמעון ו' באב 1997-1998 תשנ"ח בן חמו אבישי ד' בתשרי גרשטיין אלינה כ"ב בכסלו בונצל (גיל) אלכסנדר ל' בכסלו 1998-1999 תשנ"ט חוברה מרדכי כ"א בטבת דז'יקובסקי ברוך כ"ד בתשרי מורטקוביץ ילנה כ' בחשוון גבריאל יהושוע כ"ו בטבת פלד מאיר כ"ג בניסן 1999-2000 תש"ס קיריצו'ק דניס כ"ז בטבת זהבי (מירב) סוליקה כ"ו בסיון לוק יונתן אשר כ״ד אלול 2000-2001 תשס"א זינגר נדב כ"ו בשבט אייש חופית ה' באדר הרוש משה י"ב בסיון 1996-1997 תשנ"ז

1986-1987 תשמ"ז הורביץ משה י"ט באייר ששון (חננאל יעקב) נני י' באלול 1987-1988 תשמ"ח טולדנו חביב רפאל ט"ו בכסלו כהן (יוסף) יוסי י"ט בשבט שיינס אריה י"ח באדר מושיאשוילי אברהם כ"ג באייר וקנין יורם כ"ה באייר אזולאי שלמה ד' בסיון 1988-1989 תשמ"ט אמזלג אשר גבי ט' בחשוון אסולין מרדכי מאיר כ"ד בכסלו סספורטס (אברהם) אבי י"ב באדר א' 1989-1990 תש"ן בוגלה חיים כ"ג בתשרי טובול יצחק י"ח בחשוון קדוש (יצחק) איציק א' כסלו נידרלנד יהודה כ' בשבט ביטון אייל י"ב בתמוז מרקס (שלומי) סולומון י"ח בתמוז מלכה שלמה ט"ו באלול 1990-1991 תשנ"א מויאל שלמה חיים כ"ז בחשוון 1991-1992 תשנ"ב גרמפלדר נפתלי שמואל א' בתשרי בן עזרי רונן פנחס ג' בכסלו קאקיאשוילי איסאק א' באייר אלקין דוד ד' בתמוז פלדשטין אלה י"א בתמוז

2016-2017 תשע"ז הדס מלכא כ״ט בסיון 2018-2019 תשע"ט אברהם עייש י׳ באב

אבא ערן ט"ו באלול 1992-1993 תשנ"ג גלאם בכור ו' באדר גרוס שלמה כ"ד באדר שבתאי יוסף כ"ז אדר זעיר יחיאל כ"ו בניסן

דרמון רפאל י"ג בחשוון זהבי ראובן כ"ו בכסלו קובץ' ראובן כ"ז בשבט

שניאור אלעד כ"ג בשבט וגנר ליאוניד ט' באלול

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease