השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

השופטת ענת חולתא: ״הנאשם ביצע את עבירת המרמה תוך תכנון מוקדם, מניפולציה והצגת מצג שווא. הנאשם ביצע את המעשה ממניע כלכלי להפקת רווח על חשבון הזולת והתכוון לבצע גזל של הלקוח על מנת להגדיל את הכנסותיו״

ומאסר על תנאי. בנוסף, הפעילה התחייבות קודמת שהוטלה עליו שקלים והשיתה 7,000 בסך של שקלים. 2,000 עליו קנס בגובה חיים אתגר: ״יש צדק״ חיים אתגר מגיש התוכנית, ומי שחשף את סיפורו של בוהדנה בתוכנית ״יצאת צדיק״, הותקף על ידי בוהדנה בעצמו, במהלך צילומי התוכנית ופונה לבית החולים. בהמשך הוגשה תלונה למשטרת ישראל וכן תביעה בבית המשפט ובוהדנה הורשע בתקיפה. אתגר סיכם ואמר השבוע לאחר פסק הדין: ״יש צדק״.

המאפשרים לו לבקר ולבחון את האבחון שמבצע בעל המקצוע או את טיב השירות שמקבל. יחסי אמון בסיסיים שבין נותן שירות ללקוח הם תנאי בלעדיו חברה מודרנית אינה יכולה להתקיים". בנוסף, ציינה כי "הנאשם ביצע את עבירת המרמה תוך תכנון מוקדם, מניפולציה והצגת מצג שווא. הנאשם ביצע את המעשה ממניע כלכלי להפקת רווח על חשבון הזולת והתכוון לבצע גזל של הלקוח על מנת להגדיל את הכנסותיו״. לאור האמור, כבוד השופטת חודשי 10 חולתא גזרה על בוהדנה חודשי מאסר 6( מאסר בפועל בפועל והפעלת מאסר על תנאי)

הותקף על ידי בוהדנה. חיים אתגר מגיש התוכנית

השופטת ענת חולתא (צילום: דוברות בתי משפט)

המדינה וקבעה במסגרת גזר הדין כי "המרמה אותה ביצע הנאשם קשורה ביחסים שבין נותן שירות מקצועי ללקוח. מטבע הדברים, הלקוח הנזקק לשירות מקצועי לטיפול בתקלה אינו בעל ידע או ניסיון

בעבירה זהה ובנסיבות דומות, גם אז נחשפה מרמה שביצע במסגרת התוכנית "יצאת צדיק". בנוסף, הוזכר שבוהדנה הורשע בעבר בתקיפת מנחה התוכנית. כב' השופטת וסגנית הנשיא ענת חולתא קיבלה את עמדת

בשם השם נעשה ונצליח חדש באשדוד

מוסך לעבודות פחחות/צבע חידוש רכבים/צבע כללי/תיקוני פח תביעות ביטוח מול כל חברות הביטוח פטור מתשלום השתתפות עצמית כפוף לגובה הנזק בהנהלת ראיה

מוחמד

ראיה

החלפת חלקים חדשים מקוריים בלבד!

מבצע אביב לחודשים מרץ אפריל בלבד

איכות שירות

ש"ח 2,999 ש"ח 349

צבע כללי פוליש ווקס כללי פלסטלינה לניקוי כתמי חלודה וכתמים קשים ברכב חידוש פנסים צבע לפגוש החל מ החל מ החל מ

מחיר

ש"ח 250 ש"ח 150 ש"ח 399 ש"ח 199

רכב חלופי - מפתח כנגד מפתח שירות שינוע עד בית הלקוח פוליש ווקס כללי ומקצועי חידוש וליטוש פנסים ציפוי ננו באיכות גבוהה

ריפודים לרכב + ניקוי פנימי מחירים ללא כוללים מע"מ

החל מ

, אשדוד 69 העבודה 053-3364173 - מוחמד 050-7667714 ראיה 08-6644533 : פקס 08-6655212 . טל r.carwork@gmail.com

- טל"ח 30.4.23 המבצע עד שעות פתיחה: 07:00-20:00 - ' א'-ה 07:00-15:00 ו'

21

25.4.2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease