השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

שירות, אמינות מקצועיות ואדיבות

החלפת ממיר קטאליטי תיקון כל סוגי הרכבים והרדיאטורים בניית צנרת רכב * החלפת צינורות גמישים לאגזוז * ריתוך אלומיניום ונחושת * תיקון צנרת לציוד כבד 17:00 עד 8:00 ' פתוח א'-ה 13:00 עד 8:00 יום שישי , )צמוד לרדיאטור בשן( אזור התעשיה, אשדוד. 41 רח' העמל 08-6790236 ,053-7542411 .' טל

המומחים בדרום לממירי קוטאליטי ואגזוזים מחירים נוחים

מבחר ענק של ג׳לביות מדהימות מכל העולם לחינות, מסיבות ויום יום

ו

א

ש

ו

ת

פ

נ

ח

ו

ב

052-3220743 בתאום מראש:

גלביות אליסה

15

25.4.2023

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease