השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לאחר שצילקר לא קיים הבטחותיו לד"ר לסרי שהבטיח לו כי יפרוש באמצע הקדנציה. מלבד שתי מערכות הבחירות שכהן התערבתי והצלחתי. כל מערכות הבחירות האחרות תמכתי בצילקר, בגלל שראיתי שהמועמדים מולו לא היו ראויים וחלקם אפילו מושחתים. זכור לי מערכת בחירות אחת שאחד המועמדים מול צילקר עמד מאחוריו איש בעל ממון רב, שהשקיע מיליונים במערכת הבחירות כדי להוריד את צילקר ולבחור במועמד שלו שהיה איש קש או קוף, פשוט הון ושלטון. עם כל הביקורות הקשה שהיתה לי על צילקר, החלטתי לתמוך בו לראשות העיר, מול מועמד ששיקר את בוחריו, ושהוא נשלט ע"י בעל ממון, שאם המועמד שנתמך בבעל ההון היה נבחר, העיר אשדוד היתה דומה לכפרים הערבים. ראיתי בזה מלחמת מצווה, להתנגד בתוקף נגד מועמד שנתמך ע"י בעל הון, שכן מה שמנחה את בעל ההון זה הגדלת והאדרת הרכוש שלו, ושליטה במערכות שונות בעיר. לשמחתי המועמד של בעל ההון נכשל כשלון גדול במערכת הבחירות. ואנחת רווחה שררה בעיר, שהרחיקה מעליה אנשי ממון שעומדים מאחורי מועמדים, אבל זה היה זמני. לצערי הרב אותו בעל הון מצא דרך ללבו של צילקר, ובדרכים לא דרכים צילקר הפך לעושה דברו. אני זוכר שהיו רבים מבולבלים, שתמכתי בצילקר באותה מערכת בחירות, רבים שאלו אותי את השאלה הנצחית שאותה שואלים אותי גם היום והיא: איך אתה מנחם גלילי תקפת את צילקר במשך כחמש שנים, ועכשיו אתה תומך בו, והתשובה שלי שתקפה גם למערכת בחירות זו המתקרבת. אני מעדיף את צילקר שימשיך כראש עיר עם כל הביקורת הקשה שלי, מאשר מועמד שייבחר בגלל שבעל הון תומך בו. את הדברים הטובים של צילקר כולם יודעים וגם את הדברים הגרועים כראש עיר, לעומת זאת אם מועמד שנתמך בבעל ממון ויבחר כראש העיר, זה יהיה ראש עיר "קוף". עדיין לא גיבשתי את דעתי לגבי הבחירות הקרובות, אם יהיו מועמדים הגונים, ישרים, לראשות העיר עם כוונות טהורות, תבוא עליהם הברכה. אבל אם יש מועמדים או מועמד שמאחוריו עומדים בעלי ממון כמו שהיה בעבר, תפקידי להילחם בתופעה הזו עד חורמה. ברגע זה מסתמן מועמד כזה. אני שוב רוצה להודיע בטור זה, כעורך "השבוע באשדוד" וכאיש שליווה מערכות בחירות מקומיות בארץ, ולשמחתי גם כתושב אשדוד, תמיד הערכתי את תוצאות הבחירות גלילי-משאש בלי חשבון מנחם

מכתבו של צילקר

לראשות העיר, פחות מחודש מיום הבחירות. את התוצאות המשוערות לא שמרתי לעצמי, הפצתי אותן כל מי שרצה לשמוע. במערכת הבחירות האחרונה לפני כארבע וחצי שנים, נשאלתי לא פעם מי יהיה ראש עיר הבא, רק כשבועיים לפני הבחירות גיבשתי את תשובתי ואמרתי לכולם שד"ר לסרי יקבל , ההכרעה תהיה על אחוז 41%- ל 39% בין לכאן ולכאן. מדובר במאות קולות בלבד. וזו אכן היתה התוצאה. לסיום אני רוצה להזכיר שבכל מערכות הבחירות הרבות שעברתי וסיקרתי בחיי, לא קראתי לציבור להצביע בעד מועמד זה

או אחר, מלבד שתי מערכות בחירות קראתי ונלחמתי לא להצביע בשבילו, וכך זה היה, ואת זה מאשר צבי צילקר ז"ל. ראה מכתבו , לעומת זאת, כל 30/12/2020 אליי מיום מערכות הבחירות שלו לא התערבתי בששה החודשים לפני הבחירות, כך נהגתי וכך אנהג בעתיד. עליי לציין כעורך עתון "השבוע באשדוד" היתה לי ביקורת קשה על צילקר המנוח, וגם על ד"ר לסרי יבל"א, אבל מעולם לא קראתי לציבור שלא להצביע בשבילם, תפקידי לבקר, וביום הבחירות כל אחד יעשה חשבון נפש.

25.4.2023

14

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease