השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

קרביות, בקיצור משפחה של לוחמים. מיום שחרורו של ברק סרי מצה"ל עסק בעתונות וכיועץ תקשורת. את עבודתו בעתונות החל בראשית שנות השמונים בעתון "השבוע באשדוד", אח"כ כתב "כאן דרום", עורך כאן דרום, עורך עתון יומי שנסגר. היה יועץ תקשורת של אבי דיכטר שהיה שר המשטרה, ויועץ של אהוד ברק במשך כמה שנים בעת שהיה שר הביטחון, ואח"כ של אריה דרעי, כיום שותף במשרד ליחסי ציבור. סרי מקושר מאוד במדינה, מופיע בכמה תוכניות טלוויזיה, אין לו ניסיון בניהול עיר גדולה כמו אשדוד, אבל הוא מצפה שקשריו הרבים במדינה יכולים לסייע לו בניהול עיר כמו אשדוד. גלילי-משאש בלי חשבון מנחם

לא במקרה משפחת צילקר מביעה הערכה רבה מאוד מאוד לעו"ד הלן גלבר, ואפילו חנה רעייתו של צבי צילקר המנוח. הצהירה שהלן תבל"א ממשיכה את דרכו של צילקר המנוח.

צירף אותו לקואליציה, ומסר לו תיקים חשובים מאוד, כמו חפ"א (החברה לפיתוח אשדוד), החברה לתיירות ותקופה מסויימת כיו"ר ועדת בניין ערים, זו הייתה אחת הטעויות הגדולות של ד"ר לסרי. כצנלסון כמו כצנלסון, מינה מנכ"ל, יועץ משפטי, עובדת מקורבת אליו לתפקיד בכיר, חלקם היו פעילי בחירות שלו. התיקים "השמנים" שקיבלו עוררו את חמתו (ובצדק) של אבי אמסלם יו"ר תנועת ש"ס שהביא ששה מנדטים למועצה, שהיה הראשון שהודיע על תמיכתו לד"ר לסרי. והודות לתנועת ש"ס ואגודת ישראל, ד"ר לסרי נבחר שלוש פעמים לראשות העירייה. כצנלסון דאג הרבה ליוצא חבר העמים, בעיקר בהקמת הרבה מבנים לדיור מוגן, וגם "חיבב" קבלנים בעיר. יש להניח שגם הפעם יתמודד לראשות העיר, מתוך הנחה שיגיע לסיבוב השני, והמחיר יהיה גבוה מאוד.

שהיו מזכים אותו במיליון 25%- לא הגיע ל מטעם משרד הפנים. בכל מקרה לחמני ₪ שהוא איש אמיד, מחזיק ביאכטה ועוד. ד"ר לחמני בפעם השלישית מתמודד לראשות העירייה. למרות שהוא זכה בשלושה מנדטים למועצה, לא הצליח לחמני כראש האופוזיציה להטביע את חותמו.

שמעון כצנלסון זוכה מן ההפקר שמעון כצנלסון בבחירות האחרונות היה קרוב מאוד לעלות לסיבוב השני מול ד"ר לסרי, , אבל לסרי עבר 25%- הוא זכה למעלה מ קולות. 1400- את הארבעים אחוז בגלל כ כצנלסון בניגוד לד"ר לחמני קיבל ממשרד . כצנלסון מתמודד לראשות ₪ הפנים מיליון העירייה זו הפעם השלישית, למרות שבעבר התמודד מול צילקר ולסרי, צירפו אותו אח"כ לקואליציה ושימש סגן ראש העיר מספר פעמים. לפני כחמש שנים התמודד מול ד"ר לסרי וששה מנדטים 25%- לראשות העיר, זכה ב למועצה, למרות שהתמודד נגדו, ד"ר לסרי

ד"ר לחמני עטור בתוארים אקדמאיים

ד"ר אלי לחמני הוא עטור בתארים אקדמאיים, עו"ד, רואה חשבון, דוקטור במינהל עסקים. בבחירות האחרונות הפתיע וזכה כמעט לראשות העירייה, רק כמה מאות 25%- ל קולות היו חסרים לו, כדי שיהיה סיבוב שני לראשות העיר, ורק בגלל כמה מאות קולות

עו״ד אלי נכט כוח חדש

למזלו הרע קם בחור צעיר עו"ד אלי נכט, שיש לו שני מנדטים, ויש ואמרים שבבחירות הבאות יכפיל את כוחו על חשבון כצנלסון.

25.4.2023

12

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease