השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ליאור ליאני רגע של פנאי/

277 ׳ מס

מראשי המוסד

קטף תמרים

כנף

( 3,4 ) קוסם

ג ' ורג ' וושינגטון

אברהם לינקולן

להפך

מספיק

אנדרטה

חומר בנייה

לחם משמיים

עונה חקלאית

מילת שלילה

חיש

קיבוץ באזור הכרמל

מחזה של שייקסיפיר

מילת שאלה

ממכות מצרים

סלנג : סחבה לשטיפת הרצפה

תחילית שמשמעה אלף

קטן מטבע בבריטניה

שמא בע " מן ח הצאן

מדינה בארה " ב

תאריך בעומר

חודש לועזי

עת

גבוה

מעצמה בעבר (ר"ת)

יחידת הספק

של שיר יהורם גאון

יד בעל רחבה

פרי טרופי

סוג

חדר , הסתנן

מספרי התנ " ך

נשי איבר

עיר בארץ (ר"ת)

מנהיג סובייטי ( ש " מ )

מילת הכפלה

חס וחלילה

ענף

הלאה וכן , ושוב שוב ( 5,5 )

ראפר אמריקאי

כינוי

ישר

liorliany@gmail.com ©

סודוקו קשה

סודוקו בינוני

סודוקו קל

8

9

6

2 1 9 5 6 9 2 5 1 6 1 6 7 9 6 8 1 3 3 8 4 2 5 2 4 6 5 4 5 7 9 8 (c) Conceptis Puzzles 6002561

4 7 1 6 9 2

2 1

8

4 1

6

2

7 2

7

3 2 8 7

6

9

7

6 3 5 8

8 7

5

7

8

5

5 9

6

2 3

2 4 3 5 9 8 (c) Conceptis Puzzles

4

5

9

(c) Conceptis Puzzles

6000961

6003061

41

24.2.2023

Made with FlippingBook flipbook maker