השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

לוח

שירות מקצועי אדיב ואמין פרנס-ישראל שניר להשכרה חד' מעלית, מחסן 4 , ברובע ג' ע"י ישיבת דוד פינטו מ"ר מרפסת 100 + מ"ר 160 ' חד 5 , ברובע א' חיבת ציון, פנטהאוז

₪ 4,800 ₪ 7,000

למכירה

₪ 1,450,000 ₪ 1,820,000 ₪ 1,900,000 ₪ 2,720,000

מרפסת, נוף לים + מ"ר 59 ' חד 2 ברובע א' בנין חדיש

מעליות 2 , מ"ר כיוון מערב, ממ"ד, מרפסת נוף פתוח 80 ' חד 3 ברובע טו' רח' דוד וולפסון מ"ר, מזגן בכל חד', נוף לים, מעלית 18 מרפסת + מ"ר 120 ' חד 4 ' ברובע ד

מעליות 2 , מרפסת + מ"ר 160 ' חד 5 ברובע י"ב שבט לוי ₪ 3,620,000 חד', ממ"ד, מעלית ישירות לדירה 4.5 , מ"ר 80 מרפסות + מ"ר 160 בד' בצוללים פנטהאוז

(1+ 4.5- חדרים )מחולק ל 5.5 61 סיטי העצמאות בלעדיות מ"ר מרפסת כיוון 75 + מ"ר 162 7 קומה ₪ 2700 סטודיו מושכר חדר הורים שירותים 3 חדרי אמבטיה 3 דרום מזרח מושקעת

87 רובע י"א רח‘ מצדה פרוייקט מצודת דוד)אבו( למכירה מושקעת מרפסת נוף לים מ“ר מחסן וחניה 148 ‘ חד 4 1 קומה כיוונים דרום מערב ₪ 2,790,000

גדול עם חדר אמבטיה פתוח סלון פינת אוכל מרווח חניה ₪ 3,400,000

ברובע ט‘‘ו למכירה 300/500 ' חד 8 וילה מרפסות נוף לים כפולה סגור חדר מחסן ₪ 6,800,000

מ"ר מרפסת 211 חדרים 5 11 שבט נפתלי בלעדיות מ"ר נוף פתוח כיוון דרום נוף לים מושקעת מאוד ) אדריכל( 30 ומטבח מרווחים יחידת הורים כל החדרים סלון פינת אוכל 8/10 מעליות )מעלית שבת( חניה כפולה סגורה פינוי 3 נוף לים ₪ 4,250,000 חודשים

ממ‘‘ד

חניה

19.12.08 24.2.2023

28

Made with FlippingBook flipbook maker