השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

גיליון 2556

ש"ח כולל מע"מ 5.00 המחיר:

1 7 : 3 1 : צ א ת ה ש ב ת 1 6 : 2 9 : י ג ׳ ב ט ב ת ת ש פ ״ ג כ נ י ס ת ש ב ת 6 . 1 . 2 0 2 3 י ו ם ש י ש י

0 8 - 8 6 6 8 6 6 6 , מ ר כ ז ד ' ט ל ' : 4 9 שב ו ע ו ן החדש ו ת של אשד ו ד ו הסב י ב ה - המ י י סד : מ נ חם ג ל י ל י - המע ר כת : ר ח ' ר ו ג ו ז י ן

ילד גיבור מיכאל סבג בן הוביל 12- ה למעצר פלסטיני שמ ו אשם שדקר ואנס אישה מאשדוד

10 ׳ עמ

מכבי בנות אשדוד (צילום: טים נודלמן)

39 ׳ עמ קבוצות הנשים של מכבי אשדוד בכדורעף ובכדורסל במאזן מושלם הבלתי מנוצחות המסיבה הקטלנית של דילן )23( דילן גרינברג בן יחיד לאמו, חש ברע במסיבה במקס י ק ו , בערב השנה החדשה, התמוטט ומת

סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: 16 איכות החיים באשדוד היא הירודה מבין ערים הגדולות בארץ תקציב של מיליארדים ואיכות חיים ירודה

8 ׳ ראה ׳בלי חשבון׳ עמ

14 ׳ עמ

20 ׳ עמ

6.1.2023

2

3

6.1.2023

ƒƒƒƒŽ€˜—‚

•Ž –…Œ †ŒŠ —‡— …†—Œ ‡•Š†‡~ Š”–ƒ’ †‡Ž–€ 990 ƒŠ•˜ –†Œ 5 ŠŒ ‚‡Ž• ŒŒ D ‚Ž•˜‚ ŠŠƒ‰ †ŒŠ —‡— …†—Œ –‡• ~ 599 ƒŠ•˜ –†Œ 5 ŠŒ ‚‡Ž• ‚Ž˜Œ „–ƒ ‚†ƒ–‡Ž –ƒ‡‰ ŒŒ D ‚Ž•˜‚ ŠŠƒ‰ •Ž –…Œ ‘Š—‡Ž „–ƒ †‡Ž–€ –ƒ‡‰ ‚Ž˜Œ ‚’—~ …ƒ† ƒ~

—‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ

˜ƒ–…‚ Š‰ Š— ‹‡—–ƒŒ ‹‡Ž‡•˜Œ ˜‡”–~ ‚‡–’ * ‚–‡‚Œ ‚•’~ * •Ž –…Œ

9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– https://ceramic 9:00-13:00 9:00-19:00 *5779 | 050-9907228 | 050- 00735 8 08-6699744 | ƒ—~ 36 ‚ƒ‚ œ…– /h : /m rble center.co

6.1.2023

4

ד “ בס

בקרוב ! אצלנו בדולוס לכם מחדשים ההדמיות את קבלו שלנו האירועים מתחם לשדרוג

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חדש תפריט

לאולם חנייה

מיוחדים השקה מחירי

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- חדשה הנהלה - אירועים וטליה גארדן לורד מקבוצת תאריך שריינו - בעיצומה ההרשמה

א ש ק ל ו ן מ ו ל מ ר י נ ה 0 7 3 - 7 5 8 5 7 7 0 | 0 5 4 - 5 7 6 2 2 2 2

1

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 16.12.2022

5

6.1.2023

גלילי-משאש בלי חשבון מנחם

16 איכות החיים באשדוד היא הגרועה ביותר מבין הערים הגדולות בארץ, כך פרסמה השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה בדקה את מדדי בערים ירושלים, תל 2021 האיכות החיים לשנת אביב, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, בני ברק, באר שבע, חולון, רמת גן, אשקלון, רחובות, בית שמש, בת ים וכפר סבא תקציב של מיליארדים ואיכות חיים ירודה

נתונים לא מחמיאים לאשדוד

מדורגת במקום גבוהה מהממוצע הארצי.

מובילה בשביעות רצון מהניקיון באזור המגורים, ובאחוזים הנמוכים ביותר של תחושת בדידות ותחושת אפליה. נתניה: ציון גבוה כללי לקבוצת 2021- נתניה עברה ב הערים עם ציון כולל גבוה במדדי איכות חיים והיא מובילה באחוז הנמוך ביותר של עלות שירותי דיור לחודש. אשקלון: יותר פארקים ושטח י ם י ר ו ק י ם אשקלון היא העיר היחידה ממחוזות תל אביב והמרכז ומדורגת גבוה מהממוצע הארצי. היא ממוקמת שנייה בממדים של אחוז המועסקים שתפקידם בעבודה מאפשר קידום, בשביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים ובשביעות רצון מהחיים. העיר הדרומית נמצאת במצב טוב יותר מהממוצע הארצי בנוגע לאחוז המועסקים, לתחושת אמון כללי ואמון בממשלה, וכן בנוגע לתחושת דיכאון ולתמותת תינוקות, הנמצאות באחוז נמוך יחסית. על פי הלשכה המרכז ית לסטטיסטיקה העיר אשקלון

המועסקים המרוצים מההכנסה ובאמון במערכת הבריאות. רמת גן: מובילה בתחושתבטחון בחשכה רמת גן מובילה בשיעור האבטלה הממושכת הנמוך ביותר, בשיעור הנמוך ביותר של תמותת תינוקות, בתחושת ביטחון בחשכה, בתוחלת חיים, באמון במערכת המשפט, בתחושת יכולת להתמודד עם בעיות ובשימוש בשירותי ממשל מקוונים. כפר סבא: אין הרוגים בתאונות דרכים כפר סבא מובילה בהכנסה חציונית ובאחוז הנמוך ביותר של משקי בית המשלמים עבור או יותר מתוך ההכנסה 30% דיור לא 2021 הכספית נטו. כמו בשנת היו הרוגים בתאונות דרכים בכפר סבא ולא היו חריגות בקוליפורמים בבדיקות מי השתייה. פתח תקווה: שביעות ר צ ו ן מ ה נ י ק י ו ן 2021- פתח תקווה עברה ב לקבוצת הערים עם ציון כולל גבוה במדדי איכות חיים והיא

השבוע פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד איכות החיים בערים שונות ברחבי הארץ. מנתונים עולה כי איכות החיים באשדוד היא הגרועה ביותר מבין הערים הגדולות בארץ, כך 16 פרסמה השבוע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה בדקה את 2021 מדדי האיכות החיים לשנת בערים ירושלים, תל אביב, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, נתניה, בני ברק, באר שבע, חולון, רמתן גן, אשקלון, רחובות, בית שמש, בת ים וכפר סבא. המדדים שנבדקו ופורסמו היו בתחומים שונים, תעסוקה, דיור, תשתיות, בריאות, בטחון אישי, חינוך והשכלה, מעורבות אזרחית, סביבה, רווחה אישית וחברתית, רמת חיים חומרית, טכנולוגית המידע ופנאי, תרבות וקהילה. העיר המובילה ברוב המדדים היא ראשון לציון. המובילה באחוז המועסקים שתפקידם מאפשר קידום, בתחושת הערכה מבני המשפחה, באחוזים הנמוכים ביותר של תחושת דיכאון ותחושת בדידות, בשביות רצון מהדירה, בשביעות רצון מאזור המגורים ובאחוז המשתמשים באינטרנט, אך מצבה רע מהממוצע הארצי בתחושת הביטחון בסביבה מקוונת. רחובות מובילה באחוז

תל אביב: שיעור זכאות לבגרות גבוה תל אביב מובילה בשיעור התעסוקה, באחוז המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, באחוז המועסקים שתפקידם תואם את תחום לימודיהם, באחוז הנמוך ביותר של חוסר שביעות רצון ממשך ההגעה לעבודה, בשיעור הזכאות לבגרות, במעורבות אזרחית, אמון במערכת המשפט, אמון כללי בזולת ובנגישות למחשב. חיפה: צפיפות דיור נמוכה חיפה מובילה בשביעות רצון מהעבודה, בצפיפות הדיור הנמוכה ביותר, בהשכלה על תיכונית והשכלה גבוהה ובאמון בממשלה. בחלק התחתון של הטבלה נמצאות הערים הבאות, וכאמור אשדוד. מובילה במספר בית שמש ​ • הנמוך ביותר של מקרים חדשים

8 המשך בעמוד

6.1.2023

6

החורף הזה, המרצים הטובים בישראל מגיעים לאשדוד!

לימודי משפטים

מחזור 2023 פברואר החלה ההרשמה.

לימודי מנהל עסקים עם התמחות בנדל"ן

תעודת מקצועיות: יזמות ושיווק/ניהול נכסים/ שמאות מקרקעין

תכנית מותאמת לא.נשים עובדים.ות ממשיכים ללמוד לתואר ראשון בזום ובקמפוס קרית אונו

אשדוד 21 , רח' האורגים 076-599-3955 : לפרטים והרשמה

היחידה ללימודי המשך

7

6.1.2023

קבוצות 3- הערים הגדולות ב 16 דירוג לפי הציון הכולל במדדי איכות חיים המשותפים לכל עיר

מצבה של אשדוד היה פחות טוב מהממוצע הארצי בתחומים של אחוז המועסקים שתפקידם מאפשר קידום, חוסר שביעות רצון ממשך זמן ההגעה לעבודה, שביעות רצון מהחיים ומחזור. מצבה היה טוב יותר בתחושת יכולת להתמודד עם בעיות, ביטחון בסביבה מקוונת ואיכות מי השתייה ללא חריגות בקוליפורמים

ראשון לציון רחובות רמת גן כפר סבא פתח תקווה נתניה אשקלון תל-אביב-יפו חיפה בית שמש בני ברק באר שבע אשדוד חולון ירושלים בת ים

קבוצות 3 הערים הגדולות ב 16 דירוג

בדירוג בהשוואה לערים אחרות, כמו למשל אשקלון שנמצאת במגמת עלייה. אפילו בבית שמש איכות החיים טובה יותר. תושבים יקרים, זאת לא גזירת שמיים. זאת לא יד הגורל. זאת לא מקריות כשאנחנו רואים את אשדוד מדורגת במקומות האחרונים בכל פרמטר, בכל מדגם, בכל סקר ובכל טבלת השוואות עם ערים אחרות. זאת תוצאה של הנהגה כושלת ! לא נמשיך לשבת בצד ולראות איך העיר שוקעת ודועכת. אני כבר צמאה לקחת את המושכות לידיים, וליישם את כל הרעיונות והתכניות שלי לקידום העיר ולהפיכתה למעצמה אזורית, ולעיר שהתושבים שלה שוב גאים לחיות בה. אני קוראת לכם להצטרף אלי. שינויים לא קורים מעצמם. רק אנשים יוצרים את השינוי״.

רצון ממשך זמן ההגעה לעבודה, שביעות רצון מהחיים ומחזור. מצבה היה טוב יותר בתחושת יכולת להתמודד עם בעיות, ביטחון בסביבה מקוונת ואיכות מי השתייה ללא חריגות בקולי פורמים. ח ב ר ת ה מ ו ע צ ה עו״ד גלבר: ״אפילו בבית שמש איכות החיים טובה יותר״ חברת המועצה הלן גלבר אמר בתגובה לנתונים של הלמ״ס: ״שוב פעם אשדוד בשורה התחתונה. הפעם זה מדד איכות החיים שהתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמזכיר לנו שאשדוד ממשיכה בנסיגה לאחור, ובצניחה חופשית יורדת

מובילה את הרשימה. העיר ראשון לציון (צילום עידן גרוס)

ללא חריגות בקוליפורמים. מובילה באחוז ירושלים ​ • חזור, באחוז ִ הפסולת שהועברה למ נשים בניהול במגזר הציבורי, באיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים, בתחושת ביטחון בסביבה מקוונת ובאיכות מי השתייה - ללא חריגות בקוליפורמים. בת ים מדורגת שנייה באמון ​ בממשל. אשדוד: חוסר שביעות מזמן הגעה לעבודה ו מא י כ ו ת הח י י ם מצבה של אשדוד היה פחות טוב מהממוצע הארצי בתחומים של אחוז המועסקים שתפקידם מאפשר קידום, חוסר שביעות

של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב נשים. מובילה במספר בני ברק ​ • הנמוך ביותר של מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב גברים, בהערכה עצמית של בריאות, בשביעות רצון מהתחבורה הציבורית, בציפיות ביחס לעתיד, באחוז הנמוך ביותר של עודף משקל בכיתות א' ו-ז', בשביעות רצון מהחיים, בשביעות רצון מהמצב הכלכלי, במעורבים בפעילות התנדבותית ובשיעור הצבעה הגבוה ביותר בבחירות .24- לכנסת ה מובילה באיכות באר שבע ​ • מי השתייה ובאחוז הנמוך ביותר של רעש חיצוני המפריע בדירה. מדורגת שנייה באיזון חולון ​ • בין עבודה לתחומי חיים אחרים ומובילה באיכות מי השתייה -

6.1.2023

8

בס"ד

בע"מ

מבצעים חמים במחלקת התאורה

יעוץ מקצועי ע"י יועצים מקצועיים

(צמוד למעודד צבעים) , אשדוד 42 ההדרים 8:00-13:00 יום ו' | 7:00-17:00 א - ה

מחירים מיוחדים לקבלני חשמל

1

ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 6.1.2023

9

6.1.2023

מקרה מזעזע של אונס אכזרי ומערכת יחסים אלימה במיוחד התרחשה בין שוהה בלתי חוקי שהתחזה לתושב ישראל, לדרת רחוב שהתגוררה בהוסטל מיכאל 12 באשדוד בזכות אומץ ותושייתו של ילד בן סבג, שדיווח למשטרה, וחשף מסכת עבירות חמורות, שהביא להגשת כתב אישום נגד השב״ח, הוענקה לו בשבוע שעבר תעודת הוקרה על ידי המשטר אישום מזעזע: פלסטיני מחברון אנס, היכה ודקר הומלסית

עליה עד שוויתרה ואפשרה לו לבעול אותה, ובאחד המקרים אנס אותה. בנוסף, במהלך התקופה אבו חאמד הגביל את תנועתה של המתלוננת בכך שדרש ממנה להתלוות אליו, נטל את הטלפון הנייד שלה ואיים עליה שאם תבגוד בו הוא יפגע בה ובמשפחתה. כמו כן, בהזדמנויות שונות הכה אותה, וצבט אותה. באחד המקרים שהתרחשו בהוסטל, הבהירה המתלוננת לאבו חאמד כי אינה מעוניינת לקיים עמו יחסי מין. בתגובה לכך הוא הטיח בה כי היא בוגדת בו ותקף אותה בכך שסטר לה בפיה, ובהמשך משך בשיערה וצבט את ידיה. כתוצאה ממעשים אלה נתלשה קווצת שיער מראשה של המתלוננת ונגרמו לה חבלות של ממש בידיה. כמו כן, לפני מספר חודשים אבו חאמד והמתלוננת רבו בחדרם בהוסטל, ובמהלך הוויכוח המתלוננת אמרה לו שהיא לא מעוניינת להישאר עמו בקשר זוגי. בתגובה לכך אבו חאמד הכה

דודי לוי, ׳כאן אשדוד׳

אונס אכזרי בין שוהה בלתי חוקי לדרת רחוב

פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, כתב אישום )42( כנגד מוחמד אבו חאמד מחברון, זאת לאחר שבעודו שוהה בישראל באופן בלתי חוקי, אנס ותקף דרת רחוב עמה היה בזוגיות. מכתב האישום שהגישה עורכת הדין אירה ויימן-קריקון, עולה כי בתקופה הרלוונטית לכתב האישום אבו חאמד שהה בישראל באופן בלתי חוקי, תוך שהוא מתחזה לאדם אחר באמצעות תעודת זהות מזויפת. באותה תקופה היה בזוגיות עם 40 המתלוננת, דרת רחוב כבת מאשדוד. במשך כשנה השניים התגוררו בהוסטל באשדוד, ולאחר מכן חיו במשך מספר חודשים ברחובות העיר. במהלך הקשר אבו חאמד דרש מהמתלוננת לקיים עמו יחסי מין בכל עת שיחפוץ בכך, גם כשהבהירה לו כי אינה מעוניינת. בתוך כך, בחלק מהמקרים לחץ

אותה בפניה ואף דקר אותה בפלג גופה התחתון באמצעות מספריים. בהזדמנות נוספת בה שהו השניים בהוסטל, הנאשם ביצע במתלוננת מעשי אינוס ומעשה סדום וגרם לה לחבלה. כמו כן, במהלך השנתיים האחרונות אבו חאמד נעצר בישראל בשל נהיגה במהירות מופרזת, ובהזדמנות אחרת בשל נסיעה ברכב שאינו מותר לשימוש. בשני המקרים הציג לשוטרים את תעודת הזהות המזויפת שנשא וקיבל קנסות, זאת על אף שמעולם לא קיבל רישיון נהיגה בישראל. באחד המקרים, שהה אבו חאמד בבניין באשדוד. באותה העת המתלוננת המתינה לו בגרם המדרגות של הבניין והתנהגותה עוררה את חשד דיירי הבניין ומי .100 מהם התלונן על כך במוקד כאשר השוטרים הגיעו למקום והחלו לברר את נסיבות שהותה

של המתלוננת בבניין, הגיע אבו חאמד אל השוטרים, הציג את עצמו כר.נ, תוך שהוא מציג לשוטרים את תעודת הזהות המזויפת, וקיבל על עצמו לקחת אחריות על המתלוננת והשוטרים אפשרו לו לעשות זאת. במסגרת בקשת המעצר עד תום ההליכים שהוגשה במקביל ציינה עו"ד ויימן קריקון כי: "המשיב נכנס לישראל שלא כדין, וחי בה תוך התחזות לאחר וביצוע עבירות חמורות כלפי בת זוגו לאורך זמן, תוך הפעלת לחץ ואיומים כלפיה וניצול של חולשתה״. כתב האישום מייחס לאבו חאמד ביצוע עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות, כניסה לישראל שלא כדין, התחזות כאדם אחר, שימוש במסמך מזויף, נהיגה ללא רישיון, נהיגה ללא ביטוח, הדחה בחקירה, איומים, אינוס ומעשה סדום.

12 המשך בעמוד

6.1.2023

10

מתחדשים בשביל המשפחה

מכבי מקדמת בברכה את ד"ר אינה רוזמרין רופאת משפחה 9.1 , אשדוד, החל מ 19 שתקבל במרפאתה ברח' תל חי 08-8676523 : טל' לזימון תורים בנוסף, לרשותכם עומד מרכז רפואי מכבי ברובע י"ז עם השירותים הבאים: נוירולוגיה | אורולוגיה | אף אוזן גרון | נשים | רפואת ילדים | רפואת משפחה מעבדה | מרפאת אחיות | עבודה סוציאלית | תזונה ותזונת ילדים | אנדוקרינולוגיה

, רובע י"ז, אשדוד 2 רח' שוהם 08-6866390 : טל' לזימון תורים ופרטים נוספים

11

6.1.2023

הילד הגיבור שהוביל ללכידתו 100 מאשדוד שגילה תושיה ואומץ בכך שדיווח למוקד 12- תעודת הוקרה למיכאל סבג בן ה

"ילד גיבור" - כך מכונה מיכאל סבג כבן ע"י שוטרי תחנת אשדוד, לאחר 12 ה שגילה אומץ ותושיה בכך שדיווח של המשטרה על גבר 100 למוקד שתוקף אישה ברחוב, וחשף מסכת עבירות חמורות שהסתיימה היום בהגשת כתב אישום חמור.

ראשיתה של החקירה החלה בתאריך של 100 , כאשר במוקד 11.12.22 המשטרה, התקבלה שיחה מקטין בשם - מאשדוד, בה דיווח 12 מיכאל סבג כבן ה כי מבחין בגבר המכה אישה ברחוב ומגדף אותה. שוטרים שהוזעקו מיד תוך יצירת קשר עם מיכאל, הגיעו תוך זמן קצר ואיתרו את הנאשם שנעצר מיד לחקירה.

האישה שהנה קורבן העבירה, הובאה לתחנת המשטרה, שם החלו השוטרים לגבות תלונתה, שבמהלכה חשפה בפניהם מסכת ארוכה של כשנתיים, בהן ביצע בה הנאשם עבירות אלימות ומין חמורות. במקביל, מתחקור זהותו של הנאשם, עלה כי מדובר בתושב חברון השוהה בישראל בניגוד לחוק, וכי במשך תקופה ארוכה נהג להתחזות באמצעות תעודת זהות ישראלית, ובדרך זו לקיים את מרכז חייו עם הקורבן בתוך ישראל. חוקרי משטרת אשדוד שהמשיכו באיסוף הראיות והממצאים, חשפו עוד ועוד מקרים בהם ביצע הנאשם עבירות חמורות, בהן עבירות מין, אלימות והתחזות כלפי הקורבן, במהלך השנתיים האחרונות. , הוא זומן ללשכת מפקד תחנת המשטרה באשדוד, שם 12 בראשית השבוע שעבר, לאור המעשה האמיץ של מיכאל סבג כבן ה במעמד סגל הפיקוד של התחנה והוריו, העניק לו סגן מפקד התחנה, רפ"ק אלי מלול, תעודת הערכה והוקרה, ואמר לו "גילית הרבה אומץ ותושיה, ועצרת דבר לא טוב, אנחנו גאים בך על זה שגילית אזרחות טובה, אתה גיבור קטן״. מיכאל מקבל את תעודת ההוקרה בתחנת המשטרה (צילומים: דוברות המשטרה)

מחלק עיתונים נדקר, הדוקר נתפס

תגובה מהירה של השוטרים בבוקרו של יום רביעי האחרון, בעיר אשדוד, הובילה למעצר מהיר של חשוד בדקירת אדם שחילק עיתונים. הוזעקו שוטרי 6 סמוך לשעה תחנת אשדוד לאירוע דקירה ברחוב אחד העם, לאחר שאדם שככל הנראה עבד במקום כמחלק עיתונים, נפצע קל מאוד ברגלו מחפץ חד ע"י חשוד שנמלט מהמקום. תגובה מהירה של השוטרים שערכו סריקות נרחבות, הובילה 40 - לאיתור החשוד כבן ה ומעצרו כשהסכין ברשותו. מתחקור ראשוני עולה החשד שהרקע הנו מצב נפשי בו שרוי החשוד. החשוד נחקר בתחנת המשטרה ובהמשך הובא בפני בימ"ש השלום באשקלו ן בבקשה להאריך את מעצרו.

הסכין שבאמצעותה דקר את מפיץ העיתונים (צילום: דוברות המשטרה)

6.1.2023

12

מבצעים לחורף

₪ 10 90

₪ 20 90

₪ 20 90

₪ 10 90 כרביליות

₪ 5 90

13

6.1.2023

) צעיר אשדודי שחסך 23( דילן גרינברג לטיול הגדול במקסיקו, בילה במסיבה בערב השנה החדשה, חש ברע במהלך הערב ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו במשרד החוץ מסייעים בהבאת הגופה לישראל שתגיע ככל הנראה ביום שישי חבריו הטובים: ״בחור חייכן ואהוב. אנחנו מסרבים להאמין״ המסיבה הקטלנית של דילן

שלי״, מספר דוראל מימון. אין בנאדם עם לב זהב יותר ממנו, תמיד עם חיוך על הפנים ותמיד מושיט עזרה. חבריו של דילן מספרים שבערב השנה האזרחית החדשה, במוצ״ש האחרון, הגיע דילן עם חבר למסיבת זמאנה בטולום. מדובר בפסטיבל הכי מדובר בעולם שמתקיים מספר פעמים בשנה במקסיקו וכולם מתרגשים לקראתו. במהלך הערב דילן לא חש בטוב, היה לו דופק נמוך וחברו הזעיק אמבולנס, שם ניסו לעשות עליו החייאה אבל נאלצו לקבוע את מותו. את הבשורה לאמו, נאלץ חברו הטוב ששהה איתו בטיול לספר לחברתו מאי, והיא עם אביה, נאלצו לבשר לאמו על הטרגדיה הקשה. קרובת משפחתו של המנוח סיפרה: "הוא ילד טוב, הילד הקטן שלנו, הכי טוב והכי אחראי. הוא אהב לעזור, אהב את החיים וחיכה לטיול הזה. הוא דיבר איתנו בשבת וסיפר שפגש מלא ישראלים, אמר לאבא שלו שהוא מאושר. החיוך לא ירד לו מהפנים. ילד עם נשמה ענקית". יהודית, הנשואה לאביו של דילן, סיפרה: "הם היו במסיבת

״אני לא יודע איך ממשיכים מכאן, ואיך אפשר לדבר על דילן בלשון עבר״, כך אומר גל חברו הטוב של דילן. ״הוא היה נסיך אמיתי שחסך לטיול הגדול, שכל כך חיכה לו. הוא עבד קשה כל ימי חייו וכל כך עצוב שככה חייו מסתיימים. אמו גידלה אותו והוא היה הסיבה שלה להתעורר כל בוקר, הוא היה הבן היחיד שלה״. המריא ביום 23 דילן גרינברג בן חמישי האחרון לטיול במקסיקו הרחוקה. הוא המריא עם חבר טוב, אחרי שחסך בחודשים האחרונים כסף לטיול גדול. בשנה האחרונה הוא עבד באבטחה בכניסה לנמל. דילן היה ילד אהוב מילדותו. הוא למד בבית הספר היסודי ״גאולים״ וסיים את לימודיו בתיכון מקיף א׳. לאחר מכן התגייס ושירת בכיפת ברזל. לפני כשנה וחצי הכיר את בת זוגו מאי. כשהיה ילד, הוריו התגרשו והוא נשאר לגור עם אמו, שגידלה אותו באהבה ובמסירות אין קץ. אמו עלתה מארגנטינה הישר לאשדוד, וכל אחיותיה עדיין מתגוררות שם ואמורות לנחות בישראל. ״אני מכיר את דילן מהילדות, הוא אחד החברים הכי טובים

נסע לטיול במקסיקו ולא שב. דילן גרינברג ז״ל

לשם הגיע לשמוע שיעורי תורה, נדהמו מהבשורה הקשה ואמרו כי הם: "כואבים והמומים מהבשורה הקשה על פטירתו הטראגית של תלמידנו היקר דילן גרינברג במהלך טיול במכסיקו. רק ביום שני האחרון הוא הגיע לשיעור של מו״ר הרב אילן גוזל שליט״א בפלא יועץ, חיבק ונישק את הרב שכהרגלו הרעיף עליו המון אהבה. מי האמין שדילן המתוק בא להיפרד מהחברים, מבית

סילבסטר, הוא הרגיש לא טוב. זה ילד שלא שותה ולא מעשן, הוא מריח סיגריה והוא מתעלף. לא מתקרב לכלום. הלוואי שהיינו מבינים מה קרה שם. אומרים לנו בבית החולים שאם לא נהיה שם פיזית - לא יתנו לנו פרטים". למד שיעורי תורה ב׳שגיא יעקב׳ בישיבת ׳שגיא יעקב׳ באשדוד,

״אני מכיר את דילן מהילדות, הוא אחד החברים הכי טובים שלי״, מספר דוראל מימון. אין בנאדם עם לב זהב יותר ממנו, תמיד עם חיוך על הפנים ותמיד מושיט עזרה״

16 המשך בעמוד

6.1.2023

14

15

6.1.2023

מי הגיע לכל ישיבת מועצה ומי לא?

רק ביום שני האחרון הוא הגיע לשיעור של מו״ר הרב אילן גוזל בפלא יועץ, חיבק ונישק את הרב שכהרגלו הרעיף עליו המון אהבה. מי האמין שדילן המתוק בא להיפרד מהחברים, מבית המדרש ומהרב שהוא כל כך אהב״

מתמידים להגיע לישיבות המועצה: הלן גלבר, הרב אפרים וובר, ויינגרטן

אברהם דרעי, חיים אמסילי (תנועת ש"ס), חנוך דרך ארליך (׳אשדוד ביחד׳), יהושע טננהויז (׳אגודת ישראל׳), מאיר אברג׳יל (׳אשדודים׳) שמעון ממן (׳אשדוד ביחד׳), אופיר לסרי (׳אשדוד תנצח׳) ושמעון כצנלסון. במקום החמישי מי שנכח פחות מחצי הישיבות הם: אהרון כהן, אלי נכט, קוני טובול, אורית אלמוזנינו. בישיבות המועצה אמורים להתכנס כל חברי המועצה לדון ולהחליט על עניינים הקשורים לתושבי העיר, בחינוך תשתיות תחבורה, חינוך הקצאת קרקעות ועוד. במקום האחרון שנכחו בפחות מחצי הכמות ועוד לנוכחות הדלילה ביותר הם: שרון מרק (׳הלביאות׳), נונה אלטמן (׳המקומיות׳) והרב מני אזולאי (ש"ס), משה בוטרשווילי, סטלה ויינשטיין (׳אשדוד ביתנו)׳, ולדימיר בורדה והרב דוד טויטו, כך דווח האתר ״חרדים אשדוד״.

דו"ח הנוכחות של חברי מועצת העירייהבישיבותיההחודשיותלשנת נחשףלאחרונה. מהדו"חעולה 2022 כי במקוםהראשון נמצאיםסגן ראש העירייההרב יחיאל וינגרטן ואפרים וובר (חברי סיעת ׳אגודת ישראל׳), וחברת המועצה עו"ד הלן גלבר (מסיעת ׳קומנדו׳), שלושתםהופיעו לכל ישיבות המועצה המתקיימות פעם בחודש. במקום השני על פי דו"ח הנוכחות של חברי המועצה נמצאים שמואל שוק (׳אגודת ישראל׳), וולדמיר גרשוב (׳אשדוד ביחד׳ של שמעון כצנלסון), שני חברי המועצה הופיעו בכל הישיבות חוץ מפעם אחת. במקום השלישי נמצאים ממ"ק ראש העירייה גבי כנפו (סיעת ׳אשדוד בתנופה׳), אלי לחמני (סיעת ׳אשדוד תנצח׳), יניב קקון (סיעת ׳אשדודים׳), השלושה חסרו רק פעמיים מישיבות המועצה. במקום הרביעי נמצאים ממ"ק ראש העירייה אבי אמסלם,

דילן מקבל חיבוק מהרב אילן גוזל ראש הכולל ״״ילדי שגיא יעקב״, שבוע לפני שנסע למקסיקו

המדרש ומהרב שהוא כל כך אהב תנצב״ה״. משרד החוץ: ״מסייעים בהבאת הארון לארץ״ ממשרד החוץ נמסר: "הנושא מוכר ומטופל עי משרד החוץ ושגרירות ישראל במכסיקו. לפי מה שאנחנו יודעים הוא הרגיש לא טוב במהלך מסיבה ופונה לבית חולים שם הוא נפטר. אין לנו פרטים על סיבת המוות עדיין. אנחנו בקשר עם המשפחה ומסייעים בהבאת הארון לארץ״.

עיריית אשדוד: ״מלווים את ה משפ ח ה ״ מהמינהל לשירותים חברתיים בעיריית אשדוד נמסר בתגובה כי ״עובדים.ות סוציאליים בשפה הספרדית מלווים את המשפחה מרגע קבלת ההודעה וימשיכו ללוותם, ולתת את כלל הסיוע הנדרש בשיתוף משרד החוץ והמועצות הדתית אשדוד.

אוספים תרומות לאמו של דילן חבריו של דילן ז״ל עוזרים באיסוף תרומות לשבעה ולכל ההוצאות העתידיות של האם, שכאמור דילן היה בנה היחיד. יש אפשרות להעביר בביט או בהעברה בנקאית לפרטים הבאים: 343306/18 חשבון בנק 601 מספר סניף על שם שובל אלגזאר 053-4305446 יש אפשרות להעביר בביט

נוכחות דלה בישיבות המועצה. (מימין): בורודה, בוטרשווילי, מני אזולאי, דוד טויטו, שרון עזריה לוי) 2000- מרק, סטלה ויינשטיין ונונה אלטמן (צילומים: אבי רוקח וצילומית

6.1.2023

16

17

6.1.2023

סגן ראש העיר אשדוד שמעון כצנלסון זועם על החלטת ראש העיר אשדוד ד״ר לסרי, שביטל דיון במועצה ביום רביעי, על הקמת שובר גלים: "ברגע האחרון ראש העיר החליט להוריד את הסעיף מסדר היום. לא רוצים? לא צריך. נמשיך בתהליך לטובת התושבים״ כצנלסון נגד לסרי והגולשים: ״אני תומך להקים שובר גלים צף ונתעקש על ביצועו״

שובר הגלים שהוקם בראשון לציון, שרוצים להעתיק לאשדוד

יוסי אסולין

ראש העיר החליט להוריד את הסעיף מסדר היום. לא רוצים? לא צריך. אנחנו נמשיך בתהליך בצורה מסודרת ואחראית לטובתם של כלל התושבים בעיר אשדוד, נתעקש על בדיקות מקצועיות עבור בטיחות הפרויקט ונפעל באחריות המתבקשת לביצועו״. בגזרת מובילת ההתנגדות שרון מרק: ״לא נאפשר להחלטות במחשכים ולאינטרסים רעים לציבור להשתלט לנו על משאבי העיר. נמשיך לעמוד על המשמר כנגד החלטות ומחטפים שפוגעים באיכות החיים שלנו בעיר ולזעוק את זעקת התושבים עד ללשכת ראש העיר. תודה לכל מי שסייע ולקח חלק במאבק הזה ושומרים לנו על הים והעיר יום יום, ובמיוחד לחברי העמותה לקידום הגלישה באשדוד, לחותרים למתרחצים לגולשות ולתושבות שתכננו להגיע להפגין בישיבת המועצה הערב, לגרפיקאים ולאנשי המדיה שחברו למחאה ולמומחי המשרד להגנת הסביבה שסייעו מניסיונם״. הג ולש שג יא אפשטי י י ן , מהמתנגדים הבולטים להקמת השובר וממקימי העמותה

ההחלטה לא להביא בערב יום רביעי, לדיון במועצת העיר אשדוד את נושא הקמת שובר גלים צף בחוף רחצה באשדוד לא מלהיב את סגן ראש העירייה סניה כצנלסון, שמוביל את הפרויקט לטובת תשבי העיר. ההחלטה להסיר את הסעיף שדן בסוגיה ביום רביעי האחרון במועצת העיר, התקבלה אצל ראש העיר אשדוד ד"ר יחיאל לסרי, לאחר לחץ כבד מצד גולשים שהתנגדו להקמת השובר שיפריע לגלוש. כצנלסון : "אני שומע רבות מצידם של תושבי העיר. כיוון שמדובר בפרויקט תקדימי וחדשני בחופי ישראל, הצטרפנו לעיריית ראשון לציון לקידום בדיקת היתכנות ראשונית, שתעזור לנו להחליט על קידום פיילוט באחד מחופי הרחצה בעיר, באופן שלא יפריע לקהילת הגולשים העירונית״. עוד אומר כצנלסון:" את ההסבר של מה עשינו ומה אנחנו עתידים לעשות, ביקשנו להביא היום לדיון במועצת העיר למען השקיפות הציבורית של המהלך בפני נבחרי הציבור, הלוא הם חברי המועצה. ברגע האחרון,

מתנגד להקמת השובר. נציג הגולשים שגיא אפשטיין

תומך בהקמת השובר. כצנלסון

תל אביב, אשקלון, נתניה - שם יש צורך בגלל בעייה של קריסת מצוקים מה שלא קיים באשדוד. הים של כולם ויש דגל לבן רוב השנה, בדגל שחור הגולשים הם החזית בהצלה חיי אדם. בנוסף לים יש בריכות בלי גלים ובלי מדוזות ובלי חולות, ולפיכך לא נוגעים בטבע ללא סיבה.

לקידום גלישת הגלים באשדוד, אמר בתגובה ״הים זה לא בריכה וכן חסרים חופים לגולשים, רוב החופים בעיר מוכרזים, מעבר לסכנה של יצירת סחף חוזר וסכנת חיים, מדובר בבזבוז של כספי ציבור מיותר לחלוטין ללא הצדקה. באשדוד להבדיל מכל הערים שקיימים שוברים,

6.1.2023

18

19

6.1.2023

—‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡”Œ ים מטורפים לחגים רכז הקרמיקה והשיש מבצעים מטורפים לחגים במרכז הקרמיקה והשיש ‹‡’ † ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š השתגענוווו... 2 ר ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š— השתגענוווו... ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč מבחר ענק 2 ר - המחירים הכי זולים בארץ באחריות —‡ Œ–•‚ „‰–Œ BLACK FRIDAY מקלחון פינתי שחור דלתות הרמוניקה 2 נפתחות כלפי פנים וחוץ, - 80/80 פרופיל שחור מט 90/90 •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š— אסלה תלויה מפוארת אסלה תלויה מפוארת Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ אסלה תלויה מפוארת ה אסלת מונובלוק ‚Š~ —ƒŒ ‚•‡–† ‚†•— מבצעים מטורפים לחגים במרכז הקרמיקה והשיש “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 4 “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 3 מקלחון פינתי שחור דלתות הרמוניקה 2 נפתחות כלפי פנים וחוץ, - 80/80 פרופיל שחור מט 90/90 אסלה תלויה מפו ר אסלת מונובלוק אסלה תלויה מפוארת אסלה תלויה מפוארת אסלת מונובלוק Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč מבחר ענק -

אמבטיון ניקל מטר קבוע ודלת 1.2 Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 Œ Š…‚ ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים מבחר ענק ~ŠŒ •‡† “Œ †Œ~ ~‰ Œ 34 •Œƒ Œ 40 …ƒ– ‹‡~˜Œ ‹‡Œ ‡Œ ƒŠ‡• 170  Š•—ŒŠ ‡ŠŒ‡•Œ ‹ƒ•Œ Šƒ”‡ŽŠ Š’•˜Œ •ƒŽ‡’ †ƒŒ –ƒ…— ˜‡‰ƒ‰„ 390 D ŒŒ 390 D ŒŒ Ĭ 199 Ě"ĞĚ + 16 D ŒŒ Ĭ 199 Ě"Ğ + Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 349 Ě"ĞĚ + ארון פורמייקה ס"מ 60 כולל כיור ומראה 119 D ŒŒ ‡˜—• „– ˆƒŒŽ –ƒ…— ‚ƒ€ ƒ~ Ĭ 399 Ě"ĞĚ + 1 D ŒŒ ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ •Ž –…Œ דרך קומפלט 3 אינטרפוץ דרך קומפלט 3 אינטרפוץ Ĭ 99 Ě"ĞĚ + 149 D ŒŒ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 Ĭ 299 Ě"ĞĚ + Ĭ 499 Ě"ĞĚ + 6 9 D ŒŒ הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות מבחר ברזים מבחר ברזים Ĭ 99 Ě"ĞĚ + מבחר ברזים •Ž –…Œ Ĭ 99 Ě"ĞĚ + מקלחון חזית שחור ס"מ 70-105 Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 790 Ě"ĞĚ + 5 9 D ŒŒ † “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 4 ‡•Š†‡~ ˜ƒŽ— 10 ˜ƒ‡–…~ 69 D ŒŒ 3 D ŒŒ Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + …–’ „– ‚–”• ‚‡’ ˆƒ–~ ƒ~ Š•‡Ž Ĭ 199 Ě"ĞĚ + Ĭ 499 Ě"ĞĚ + Ĭ 499 Ě"ĞĚ + Ĭ 349 Ě"ĞĚ + ארון פורמייקה ס"מ 60 כולל כיור ומראה Ĭ 349 Ě"ĞĚ + א ון פורמייקה ס"מ 60 כולל כיור ומראה 39 90 59 90 Œ Š…‚ Œ Š…‚ מבחר ענק 39 90 59 90 Œ Š…‚ Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 9 Ě"Ğ + Ĭ 299 Ě"ĞĚ + Ĭ 9 Ě"ĞĚ + Ĭ 99 + מקלחון חזית שחור ס"מ 70-105 מקלחון חזית שחור ס"מ 70-105 Ĭ 790 Ě"ĞĚ + דרך קומפלט 3 אינטרפוץ Ĭ 299 Ě"ĞĚ + " D ŒŒ D ŒŒ D ŒŒ D ŒŒ !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč Ĭ 499 Ě"ĞĚ + † “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 4 ‡•Š†‡~ –ƒ…— ˜ƒŽ— 10 ˜ƒ‡–…~ „– …†ŒŠ ‘Š—‡Ž –ƒ…— ‚„ ƒ~ ברז נשלף למטבח ברז נשלף למטבח נ ל ƒŠ~• ‹€ ƒ–~ ƒ† –ƒ’~ Œ 60 –ƒ‡‰ƒ ‚~–Œ ŠŠƒ‰ ˜ƒ–‡— ƒ–~ סוללה לאמבטיה Ĭ 149 Ě"ĞĚ + פרקט שהוא עמיד בפני ם ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. פרקט שהוא עמיד בפני מים ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. מבחר גדול פרקט למינציה Ĭ 69 Ě"ĞĚ + †Œ~ ~‡‰ ‹‡” ƒƒ€Œ 499 790 D ŒŒ “–~ Šƒ„ ‡‰‚ ברז מטבח קונציטו נשלף נ לף Ĭ 690 Ě"ĞĚ + דרך 4 סט אינטרפוץ גרמני רז מטבח קונציטו נשלף ב ו י ו Ĭ 690 Ě"ĞĚ + Ĭ 690 Ě"ĞĚ + דרך 4 סט אינטרפוץ גרמני דרך 4 סט אינטרפוץ גרמני דרך 3 סט אינטרפוץ גרמני דרך 3 סט אינטרפוץ גרמני דרך 3 סט אינטרפוץ גרמני דרך 4 סט אינטרפוץ שחור מט Ĭ 149 Ě"ĞĚ + Ĭ 149 Ě"ĞĚ + תו תקן אירו אי תו תקן אירופאי Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď •†‡‡‚ •ƒŠƒŽƒŒ ‚Š~ Ĭ 149 Ě"ĞĚ + Ĭ 149 Ě"ĞĚ + Ĭ 149 Ě"ĞĚ + הכי זול בארץ! Ĭ 499 Ě"ĞĚ + Ĭ 99

† “ƒ’–†Ž‡~ ‡•Š†‡~ ˆ– 4 —–ƒŒ ‚„ ˜ƒŽ— 10 ˜ƒ‡–…~ 59 Œ Š…‚ 59 Œ Š…‚ דלתות 2 מקלחון פינתי ניקל 90-90 - 80/80 נפתח פנים וחוץ דלתות 2 מקלחון פינתי ניקל 90-90 - 80/80 נפתח פנים וחוץ Ĭ 890 Ě"ĞĚ + D ŒŒ D ŒŒ 399 D ŒŒ “–~ Šƒ„ ‡‰‚ ˜‡Š‡–•~ ‚‡†Œ~ •‡~ƒ ‚‡”•ƒ–†Žƒ• ŠŠƒ‰ מקלחון פינתי שחור דלתות הרמוניקה 2 נפתחות כלפי פנים וחוץ, - 80/80 פרופיל שחור מט 90/90 ŒŒ D 99 ŒŒ D 99 ~˜Š „– Š•‡Ž –ƒ…— ‹‡” ‚„ —–ƒŒ Š•‡Ž ŽƒŒ –ƒ‡‰Š ‚ƒ€ „– —–ƒŒ Š•‡Ž ‚„ –ƒ…— Ĭ 890 Ě"ĞĚ +

699 D ŒŒ

אמבטיון ניקל מטר קבוע ודלת 1.2

Ĭ 890 Ě"ĞĚ + 1 9 D ŒŒ ‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ ‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ ‹‡’Š—Ž ‹‡„– –…Œ ‹‡” ƒƒ€Œ …†ŒŠ אמבטיון ניקל מטר קבוע ודלת 1.2

דלתות 2 שחור 90/90 - 80/80 דלתו 2 ור 90/90 - / דלתות 2 ור 90/90 - 80/ לתות 90-90 לתות 90-90

דלתות 2 מקלחון פינתי ניקל 90-90 - 80/80 נפתח פנים וחוץ

Ĭ 499 Ě"ĞĚ + מוט פינוק 6 D ŒŒ † “ƒ’–†Ž‡~ ˆ– 4 ‡•Š†‡~ Š ˜ƒŽ— 10 ˜ƒ‡–…~ י 399 הכי זול בארץ! הכי זול בארץ!

‚‡ƒŠ˜ ‚Š~

Ĭ 499 Ě"ĞĚ + מוט פינוק י ו ו

‚†•Š• ‚‡ƒŠ˜ ‚Š~

799 Ĭ

D ŒŒ 390 †ƒŒ •ƒŽ‡’

מיכל הדחה ב טריקה ח לחצן בכל הצבעים לבחירה לחצן בכל לחצן בכל הצבעים לבחירה הצבעים לבחירה כל הדחה ריקה טריקה

סוללה לא בטיה ו

D

D

ŒŒ

ŒŒ

Ĭ 199 Ě"ĞĚ +

Ĭ 199 Ě"ĞĚ +

Ĭ 199 Ě"ĞĚ + 199 3 9 D D ŒŒ ŒŒ מבחר כיורים ענק

דרך 4 סט אינטרפוץ שחור מט …ƒ† ‚’—~ דרך 4 סט אינטרפוץ שחור מט

מבחר כיורים ענק

מבחר כיורים ענק

חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ מבחר גדול פרקט למ נציה ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ D ŒŒ 990 D ŒŒ Ĭ 599 Ě"ĞĚ + Ĭ 299 Ě"ĞĚ + Ĭ 299 Ě"Ğ + Ĭ 299 Ě"ĞĚ + Ď Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 99 Ě"ĞĚ + רח' ה Ĭ 599 Ě"ĞĚ + 99 D ŒŒ Ĭ 599 Ě"ĞĚ + Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 399 Ě"ĞĚ + Ĭ 99 Ě"ĞĚ + Ĭ 99 Ě"ĞĚ + 26.8.2022 ˆ אשקלון, הדרום Ĭ 69 Ě"ĞĚ + 299 D ŒŒ

399

D ŒŒ

—‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 | 050-9907228 | 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– חנות היבואן ז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00- 9: 0 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 https:/ceramic-marble.co << לרכי ה ישירה בח ות האונליין —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין ‡—‚ ‚ ‡ • ~ƒ‡‚ ˜ƒ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— ht ps:/ cer i - a b  ‡ Žƒ ‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *57 9 * 05 -9 07 2 * 0735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://marble-center.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ  ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– /https://marble-center.co

3

26.8.2022 ˆ וד, אשקלון, הדרום 26.8 202 אשקלון, הדרום

3

6.1.2023

20

‹‡’–ƒ†Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š השתגענוווו... ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š השתגענוווו...

Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים מבחר ענק Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 39 90 D ŒŒ Œ Š…‚ Œ Š…‚ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים מבחר ענק מבחר ענק Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ •Ž –…Œ 39 90 Œ Š…‚ 59 90 D ŒŒ 59 90 Œ Š…‚ מבחר ענק D ŒŒ D ŒŒ •Ž –…Œ הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות פרקט שהוא עמיד בפני מים ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč תו תקן אירופאי תו תקן אירופאי פרקט שהוא עמיד בפני מים ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. מבחר גדול פרקט למינציה Ĭ 69 Ě"ĞĚ + Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď

2 חור ה 2 חור ה ץ, - 80

•Ž –…Œ ‹‡•‡– Š— •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š—

ŒŒ D 99 ŒŒ D 99

ץ, - 80

‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ ‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ

59 Œ Š…‚ 59 Œ Š…‚

D ŒŒ D ŒŒ

דלתות 90-90 - דלתות 90-90 -

ק

ק

—‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין Ĭ 69 Ě"ĞĚ + —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– /https://m rble-center.c ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ מבחר גדול פרקט למינציה

3

3

21

6.1.2023

חברת המועצה עו״ד גלבר לשרת התחבורה מירי רגב: ״בטלי נתיב התחבורה הציבורית השומם באשדוד״

פרויקט כושל עליו דובר רבות, ואף יצא דוח חמור מטעם מבקר המדינה ובו המלצות על חיוב אישי לגורמים בכירים בעיר. הדבר העיקרי בפרויקט, כאמור, היה סלילת שני נתיבים בכביש מרכזי (שהיווה עורק ראשי שדרכו נותבה התחבורה והתנועה בעיר זרמה) שנצבעו באדום לטובת קו אוטובוס אחד, כך יוצא שברוב היום המסלולים ניצבים שוממים, דבר שיצר פקקי ענק בתוך העיר עבור הרכבים הפרטים. זאת בנוסף לפקקים המשתרכים מידי בוקר וערב בכניסות והיציאות של העיר. אבקש להדגיש כי שינוי זה, מעבר לפקקים, לביטול הפניות שמאלה ולמחדלי התחבורה, הפך לכביש מוות וגובה מידי יום תאונות וחיי אדם. והכל כאמור, בעבור 40- קו בודד אחד שעובר פעם ב דקות וגם הוא לא עומד בזמנים. לאור המצב, תושבי אשדוד בוחרים שלא לעבור דרך כביש הרצל ובכך עומס התנועה והפקקים עוברים בשל פגיעה מוחית המשפיעה על יכולתו לתקשר ולהביע את רצונותיו. יחד עם זאת הוא מסוגל להתהלך למרחקים קצרים כשהוא מסתייע במקל מיוחד. בא כוחו עו"ד דותן לינדנברג העוסק בתביעות בגין נזקי גוף, טען בכתב התביעה כי לפני התאונה הצעיר עבד בשתי עבודות כמחסנאי ומתדלק. זאת מתוך כוונה להשלים לימודי הנדסה לאחר שסיים בהצלחה לימודים במגמת אלקטרוניקה והיה תלמיד מצטיין במקצועות המתמטיקה, אנגלית, אלקטרוניקה ומחשבים. לטענת בא כוחו, אלמלא פגיעתו בתאונה, סביר להניח כי היה משלים תואר ראשון בהנדסה, או משתלב בעולם ההייטק כמפתח או כמהנדס. לכן השכר שיש לחשב לצורך הפיצוי עבור הפסד שכר לעתיד הוא גבוה משמעותית מהשכר אותו השתכר בפועל וזאת לנוכח גילו הצעיר שלא אפשר לו לממש את פוטנציאל ההשתכרות שלו.

חברת המועצה עו״ד הלן גלבר פנתה השבוע במכתב לשרה הנכנסת מירי רגב בבקשה לבטל את נתיב התחבורה הציבורית בפרויקט התחבורה ברחוב הרצל באשדוד, שעומד רוב היוםשומם וללאתנועה. ״שמחתי לקרוא את כוונתך לבחון מחדש את סוגיית הנתצ"ים בכביש בשל העובדה 2 איילון, וכביש 1 שהאזרחים תקועים בפקקים בעוד שישנם נתצ"ים רקים״, כתבה עו״ד גלבר. ״אבקש להביא לידיעתך, כי בעיה דומה, שהתרעתי עליה מזה שנים, קיימת בשדרות הרצל באשדוד. כך שברחוב, כאמור, נסללו שני מסלולים לנת"צ במרכז כביש מרכזי בעיר. זכתה העיר אשדוד 2016 בשנת בפיילוט פרויקט תחבורה ציבורית, פרויקט ששינה את פניו מהפרויקט שבגינו זכתה העיר – בוטלו נתיבים משמעותיים ברובעים הוותיקים הצורכים תחבורה ציבורית, לא הוכנה רשת טכנולוגית לנתיבי העדפה. לפנות בוקר 4- שנפצע ב 25 בן ברובע ט' לאחר שנהגת התנגשה באופניים החשמליים בהן רכב, מיליון 9- יזכה לפיצוי של כ שקלים. כך עולה מפסק דין בעקבות תביעה שהגיש באמצעות בא כוחו עו"ד דותן לינדנברג לבית המשפט המחוזי מרכז, נגד חברת הביטוח ׳הראל׳ שביטחה את רכבה של הנהגת. מהתביעה עולה כי בעת שרכב על אופניים חשמליים בשד' רחובות רובע ט' באשדוד, מכונית יונדאי נהוגה בידי נהגת תושבת העיר, התנגשה בו מאחור בעוצמה רבה. ממקום התאונה הרוכב פונה באמבולנס כשהוא מונשם לבית החולים 'אסותא', משם הועבר לבית החולים 'שיבא' שמתמחה בפגיעות ראש קשות. בבי"ח חולים ׳שיבא׳ אובחנה פגיעה מוחית קשה. בית המשפט המחוזי מרכז מינה מספר מומחים שקבעו כי כתוצאה מהתאונה הצעיר סובל מנכות אחוזים 100 לצמיתות בשיעור של

הנתיבים המיועדים לתחבורה ציבורית שוממים ללא תנועה (צילום ארכיון)

ליושנה, לבטל את הנתצ אשר ברוב שעות היום ניצב שומם וללא תנועה, הגורם לפקקי ענק לרכבים הפרטיים, גובה חיי אדם נענו בשלילה. אני פונה אליך, בהמשך לדברייך בנושא, ומזמינה אותך להגיע לאשדוד לבחון את הפרויקט ואת הכביש השומם שעומד ברוב שעות היום במקביל לפקקי ענק על מנת לבטל את הנת"צ ולהחזיר עטרה ליושנה ויפה שעה אחת קודם״.

לרחובות ראשיים מקבילים, דבר שהעיר אשדוד לא הכירה. נציין כי בעבר התנועה בתוך העיר זרמה באופן רציף וללא פקקים. אבקש להביא לידיעתך כי בפתח תקווה, בדומה לפרויקט באשדוד, נסלל נת"צ במרכז כביש מרכזי שהפך לכביש מוות ובסופו ראש העיר בפתח תקווה, ביוזמתו, החליט לעצור את מחדל הדמים ולבטל את הפרויקט/הנת"צ. פניותיי הרבות, להחזיר עטרה

-מ-

נפצע ברכיבה ויפוצה בתשעה מליון שקלים מיליון שקלים 9- נפצע כשרכב על אופניים חשמליים ויזכה לפיצוי של כ 25 בן

והתאמת דיור. בהסכם פשרה שקיבל תוקף משפטי, נקבע כי חברת ביטוח הראל תשלם לו פיצוי בסך של שקלים הכולל 6,700,000- כ תשלומים על החשבון ששילמה לו במהלך ניהול התיק בסך שקלים. זאת 211,000- של כ בנוסף לקצבאות שקיבל ושיקבל מהביטוח הלאומי בסך של שקלים. יוצא 2,300,000,- כ מיליון 9 מכך שסה"כ הפיצוי שקלים. מיליון לאחר שנפצע 9- יזכה לפיצוי של כ כשרכב על אופניים חשמליים (צילום אילוסטרציה: דוברות ׳איחוד הצלה׳׳)

עו״ד דותן לינדנברג

לטענת עו"ד לינדנברג, מצבו של הצעיר עדיין בכי רע, הוא נזקק לתמיכתם של בני משפחתו מצד מטפל, איבד 24/7 ולסיוע את יכולתו להתפרנס ונזקק לעזרה מלאה ואינטנסיבית. הצעיר תבע לקבל פיצוי עבור הפסדי שכר, אובדן זכויות סוציאליות ופנסיוניות, עזרת צד ג' ועזרה סיעודית, הוצאות רפואיות, כאב וסבל, הוצאות ניידות, רכישת רכב מרווח

6.1.2023

22

2

2

70-105

90/90 - 80/80

90/90 - 80/80

90/90 - 80/80

499 D

899 D

799 D

599 D

2

70/105

2

90/90 - 80/80

8 6

699 D

599 D

1199 D

1.2

1.2

90/90 - 80/80

499 D

699 D

499

999

D

D

9:00-13:00

9:00-19:00

8 08-6699744 | ƒ—~ 36 ‚ƒ‚ œ…–

https://ceramic-marble.com *5779 | 050-9907228 | 050-7100735 / t s: /m rble-center

23

6.1.2023

מעורב א דודי

בתיכון ׳עמל טכנולוגי׳ מדליקים את האור תלמידי תיכון עמל באשדוד, נבחרו במסגרת פיילוט ארצי פורץ דרך לשלב השנה תלמידי חינוך מיוחד- בלמידה והתנסות בסדנת בישול במסגרתהתכניתמגיעיםתלמידי החינוך מיוחד ליום לימודים מעשי בבית הספר

בשבוע הבא: יום ההתרמה הארצי של אגודת ניצן לקראת יום ההתרמה של אגודת ניצן, ,2.1.23 אשר יחול השנה ביום שני אירח ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי חברים באגודת ניצן סניף אשדוד, ושמע מהם על פעילות האגודה בקרב ילדי העיר, על התכניות שהיא מפעילה במהלך השנה ועל הצרכים להמשך הפעילות

נציגי אגודת ׳ניצן׳ באשדוד התארחו אצל ד״ר לסרי ראש העיר

במפגש שהתקיים בלשכתו, אירח ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי את נציגי האגודה באשדוד – מנהלת סניף ניצן אשדוד גב' בת-אל אלפרוביץ, יו"ר הסניף מר אלי אטיאס, חברי הנהלת ניצן אשדוד: יצחק זכריה, יעקב דוד ואורי שמיאן (ממקימי ניצן אשדוד), ומנהלת אגף החטיבה הצעירה במחלקת החינוך גב' מרטין עובדיה – ושמע מהם על פעילות האגודה למען ילדי אשדוד, על התוכניות שהיא מפעילה בעיר והצרכים להרחבת הפעילות בעתיד. "השנה אגודת ניצן שמה כמטרה לפתח ולהעצים את הכישורים החברתיים רגשיים של תלמידי ישראל בכלל ואשדוד בפרט" אמרו החברים והודו על שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית, מתוך ראייה של טובת הילדים ובני הנוער בעיר. מהנתונים שאגודת ניצן מסרה עולה כי לאחד מכל עשרה תלמידים לפחות יש לקות למידה ועליהם להתמודד עם קשיים חברתיים. לצערנו, לאור הבידוד החברתי שנכפה על הילדים בתקופת הקורונה ובעידן המסכים והרשתות החברתיות, לא רק ילדי ניצן זקוקים לפיתוח כישורים ומיומנויות אלו, אלא רוב רובם של הילדים. הנותנת Be Friendly לצורך כך, אגודת ניצן פיתחה את תכנית מענה לילדים ונוער בעידן הרשתות החברתיות, בהתמודדות עם קשיים חברתיים, חרמות ובריונות רשת, ומסייעת בפיתוח תובנות ודרכי התמודדות במצבים חברתיים, ויסות רגשות ופתרון בעיות. התוכנית יוצרת שפה שיש בה הזדהות, אמפתיה, חיזוק , שפותחה על ידי ד"ר Be Friendly הביטחון והדימוי העצמי. מלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן, מאושרת על ידי משרד החינוך ומהווה מיזם פורץ דרך לכישורים חברתיים-רגשיים ומעניקה כלים להתמודדות במצבים חברתיים שונים. ימי ההתרמה שמבצעת האגודה ברחבי המדינה נועדו להגברת המודעת לתחום לקויות הלמידה, ולאפשר גיוס משאבים עבור מגוון פעולות שמבצעת האגודה: אבחון מוקדם, הוראה מותאמת, סיוע רגשי מעצים, הערכות הורים והמשפחה להתמודדות יעילה, ולמען ייצוג האוכלוסייה בפני משרדי ממשלה, הכנסת, לשכות גיוס, מוסדות השכלה גבוהה, וועדות השמה וערר במשרד החינוך. החברים באגודת ניצן אשדוד מקווים כי בעזרת התרומות אפשר יהיה להרחיב את הפעילויות במחירים מסובסדים ולסייע לרבים יותר, והודו לראש העיר ד"ר לסרי על ברכת הדרך ותרומתו לעשייה מבורכת זו.

ילדי ׳גוונים׳ משולבים בסדנת בישול בתיכון ׳עמל׳

פעם בשבוע מאז חודש אוקטובר האחרון, קמים תלמידי בית הספר “גוונים” באשדוד עם חיוך מלא על פניהם והתרגשות גדולה. התלמידים יודעים שביום זה הם מגיעים לסדנא מעשית והתנסות במטבח עם השף דניס חסין. תלמידי מגמת בישול בהובלת רכז גיא הררי מארחים אותם, כחלק מפיילוט ארצי חדשני ופורץ דרך הקרוי "עמותת גיבורים קטנים", של משרד הכלכלה-זרוע העבודה ומשרד החינוך והמחלקה לחינוך מיוחד בעיריית אשדוד. מהות התוכנית לשלב תלמידים המתמודדים עם מוגבלות שכלית בלימודי מקצוע שיסייעו להם להשתלב בעתיד טוב יותר בחברה ולרכוש מיומנויות של אחריות, עצמאות ועבודה משותפת. במסגרת התכנית מגיעים תלמידי החינוך המיוחד ליום לימודים אחד בשבוע מעשי בו מקיימים פעילות במגמת בישול. כחלק מהפעילות אף שולבו התלמידים להתנסות בתחומי הלוגיסטיקה במטבח בבסיס חיל הים באשדוד. הצוות חינוכי בבית ספר "גוונים" מתאר את התחושות: "התלמידים כל כך נהנים בפרויקט הזה, מחכים לימי ראשון בקוצר רוח", גם ההורים מספרים שהתלמידים המשתתפים בפרויקט מדברים, משתפים ומספרים על כל מפגש ומפגש" ,"התלמידים חוזרים עם הרגשה של הצלחה", "יש להם חיוך וברק בעיניים", אין כל ספק שזה מכין אותם לחיים ומוביל אותם ליותר עצמאות״. סיוון עיני סיביליה מנהלת בית הספר ״גוונים״, סיפרה על החוויה: "ראשית, ההגעה לביה"ס עמל מחזקת ומעצימה את התלמידים. בהגעתם לביה"ס מקצועי וקבלת כלים בתחום הקונדיטוריה לאפשרות השתלבות בקהילה. הצוות של ביה"ס עמל מקבל את התלמידים בחיוך ענקי ורצון אמיתי ללמד אותם״. מגי רביבו מנהלת תיכון עמל טכנולוגי: ״בתיכון אנו שואפים להקנות לתלמידנו לצד לימודים טכנולוגיים חדשים ומתקדמים, גם ערכים של חיבור קהילתי, תמיכה ומעורבות. שיתוף הפעולה עם גוונים בהובלת המנהלת סיוון עיני סיביליה הוכיח עצמו כהצלחה וכך נמשיך למען התלמידים כולם לשילובם המיטבי בחברה, בשירות הצבאי ובעתיד גם בשוק העבודה״.

6.1.2023

24

43/26

60

60

46/26

799 D

1490 D

699 D

399 D

1290 1090 990

1390 1290 1190

1 80 60

1 80 60

D D D

D D D

60

60

6 60

990 D

399 D

999 D

1590 D

9:00-13:00

9:00-19:00

8 08-6699744 | ƒ—~ 36 ‚ƒ‚ œ…–

https://ceramic-marble.com *5779 | 050-9907228 | 050-7100735 / tps: /m rble-center

25

6.1.2023

הסליקאקדח בארון חשמל

חשד: קטינים נשלחו להצית רכב ולמכור סמים על רקע סכסוך בין כנופיות פשיעה, נעצרו שלושה חשודים בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע, הפצת כסף מזויף וסמים והצתת רכב בעיר

משטרת ישראל עצרה לחקירה תושב אשדוד בחשד לעבירת של החזקת נשק, לאחר שנתפס כשהוא מוסלק בארון חשמל. משטרת ישראל פתחה לפני כחודש בחקירה סמויה שעניינה חשד להחזקת נשק, לאחר שאותר אקדח בארון חשמל בבניין מגורים בעיר. חוקרי המשטרה שהחלו לאסוף ממצאים וראי ות, הצליחו להתחקות אחר זהות החשוד כבן , מאשדוד, שהחזיק לכאורה 20 בנשק ולפי החשד הסליק אותו בארון החשמל, והשבוע הוא נעצר לחקירה. החשוד הובא בפני בימ"ש

כיצד הגיע האקדח לארון החשמל? (צילום ארכיון: דוברות המשטרה)

השלום באשקלו ן , שנעתר לבקשת המשטרה והאריך את .8.1.23 מעצרו עד לתאריך

מטפלת זרה התעללה בקשישה כתב אישום יוגש נגד מטפלת זרה, שהתעללה 84 ותקפה קשישה חסרת ישע כבת

רכב שהוצת במסגרת סכסוך בין כנופיות פשיעה (צילומים: דוברות המשטרה)

חוקרי המשטרה להתחקות 23 אחר זהותו של חשוד כבן והוא נעצר במהלך סוף השבוע האחרון לחקירה. עם התקדמות חקירתו, עלה החשד כי הוא סוחר ומפיץ כסף מזויף, וכן נוהג להפעיל לכאורה קטינים שיבצעו עבורו עבירות פלילית, בהן סחר בסם מסוכן מסוג 'דוסה', וכן את מקרה הצתת הרכב שבגינו נפתחה החקירה. בנוסף, חוקרי הימ"ר הצליחו 2 להתחקות אחר זהותם של , שלפי החשד 17 קטינים כבני הופעלו כאמור ע"י החשוד וביצעו בשליחותו את העבירות שצוינו, והם נעצרו לאורך הימים האחרונים. בחיפוש של השוטרים שפשטו על ביתו של החשוד המרכזי באשד ו ד , נתפס ו שטר ות החשודים כמזויפים, סם מסוג 'דוסה', מחסנית תחמושת וכלי תקיפה שונים. מעצרו של החשוד הבגיר הוארך בבימ"ש השלום באשקלון, עד לרביעי האחרון. שני הקטינים הובאו היום בפני בימ"ש השלום באשקלון לדיון הארכת מעצרם. מהמשטרה נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.

כסף מזייף שנתפס אצל החשודים (צילומים: דוברות המשטרה)

בעקבות תיעוד ממצלמות אבטחה, המטפלת הזרה נעצרה (צילום: אילוסטרציה)

בתום חקירה סמויה, היחידה המרכזית בלכיש עצרה לחקירה חשודים בחשד לקשירת 3 קשר לביצוע פשע, הפצת כסף מזויף וסמים והצתת רכב בעיר אשדוד, על רקע סכסוך בין כנופיות פשיעה. חוקרי ימ"ר לכיש פתחו בחקירה הסמויה לפני כשבועיים, לאחר שרכבו של תושב העיר אשדוד הוצת לפי החשד באמצעות חומר דליק ע"י חשודים שנמלטו מהמקום, זאת לפי החשד על רקע סכסוך בין כנופיות פשיעה בעיר, ושבמהלכה הצליחו

החשודה כלפי הקורבן בה מטפלת שנים. 4 - מזה כ , מאשדוד נעצרה 44 החשודה כבת כבר באותו היום ע"י חוקרי המשטרה, והיא נחקרה כאמור בחשד לעבירות של התעללות ותקיפת חסר ישע ע"י אחראי. לאחר סיום גיבוש התשתית הראייתית נגד החשודה, במסגרת דיון הארכת מעצרה בבימ"ש השלום באשקלון, תוגש נגדה הצהרת תובע של הפרקליטות בדבר הכוונה להגיש נגדה את כתב האישום בימים הקרובים.

הצהרת תובע הוגשה בתום חקירת המשטרה נגד עובדת זרה, שנעצרה בחשד להתעללות ותקיפת קשישה חסרת ישע כבת שנים. 4 - , בה מטפלת מזה כ 84 משטרת אשדוד שבמרחב לכיש, פתחה ביום חמישי האחרון בחקירת חשד להתעללות בקשישה חסרת ישע וסיעודית , בעקבות תיעוד שהתקבל 84 כבת במשטרה ממצלמת אבטחה המוצבת בביתה של הקשישה, בו צפו החוקרים ונחשפו לעבירות של אלימות והתעללות ע"י

6.1.2023

26

10% על כל הזמנת עבודה ₪ 4,990 בסך שטיפה חיצונית חינם ע״ח הבית! הנחה

חדש אצל מוסא! הכנס את הרכב היום וצא היום! פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים חלקים מקוריים השתתפות עצמית מלא רכב חילופי מהיום הראשון מוסך מוסא יש רק אחד - הזהרו מחיקויים

טיפול מלא בסילוק תביעות ביטוח

צבע כללי לרכב ₪ 2,800 החל מ- מבצע ענק לסוף שנה! * המבצע לחודשי החורף * בכפוף לתקנון

עובדים עם כל חברות הביטוח והשמאים המוסמכים

מומחים לצבע ופחחות לרכבי 4 X 4

שעות 24 לשרותכם שרות לקוחות פתוח ופעיל

27

6.1.2023

—‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡”Œ ‹‡’– †Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š השתגענוווו... ‹‡’–ƒ†Œ ‹‡–‡…Œ ‚—…‚ ‚Ž—Š השתגענוווו...

499 D ŒŒ Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 Œ Š…‚ ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Ĭ 799 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč 4 דגמים נבחרים מבחר ענק ŠŒ‡– ‚‡ƒŠ˜ ‚Š~ 39 90 Œ Š…‚ 39 90 59 90 Œ Š…‚ •ƒŠ 12 ~’Š~ ‚…‚ Š‰‡Œ Šƒ€ ƒ–Œ ~’Š~ ”…Š ŠŠƒ‰ ~† ‹ƒ–‰ Š הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות הפרקט הטוב בעולם פריסה ארצית | אספקה מהירה | מבחר ענק | מתקינים מורשים של כל החברות פרקט שהוא עמיד בפני מים ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď ‚…‚ Š‰‡Œ ‚‡ƒŠ˜ ‚Š~ ‚†•— ‚•‡–† —ƒŒ ‡~’ƒ–‡~ 499 פרקט שהוא עמיד בפני מים ולחות 900- ל 1 צפיפות סיבית בתוך הפלטה של שיטת נעילה המתקדמת והחזקה בעולם אשר נותנת שקט להמון שנים קדימה. שנה אחריות יצרן. 20 נותן תחושה של עץ טבעי חסין לשריטות, כתמים, סימני רגליים, UV שפשופי רהיטים, קרינת קל לניקיון ותחזוקה. מבחר גדול פרקט למינציה 799 D ŒŒ ŒŒ 299 D ŒŒ D ŒŒ D ŒŒ •ƒŠƒŽƒŒ •‡–Œ –ƒ…— ”…Š ‚‡ƒ–€ ‚…‚ Š‰‡Œ ěĘĢĤđĠ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/60 •‡–Œ †Œ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ Ĥĝĕģ ěčČ Š”–ƒ’ ‡…‡–~ 60/20 ƒ 80/80 ĔĕĜĤĎ ēčĔĚĘ ĥĕĥ ēĔĥĚ ĕģĘĔĕČ ěĘĢĤđĠ •Ž –…Œ 59 90 Œ Š…‚ מבחר ענק D ŒŒ D ŒŒ •Ž –…Œ Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + Ĭ 599 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + Ĭ 990 ĐĜģĦĐ ĘĘđė Ě"ĞĚ + !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč !ĐĜĦĚ ĒĤčđ ĐĔĝđĤĕĜ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč !ĐĜĦĚ ğĘĥĜ ĒĤčđ ĔĕĜĤĎ Ĥđĕė đĘčģĦ ĤĔĚ 5 ĘĞĚ ĐĕĜģč מבחר ענק מבחר ענק תו תקן אירופאי תו תקן אירופאי Ď Ď Ď Ď Ď Ď Ď ˜…~ ‚‡…‡ •ƒŠƒŽƒŒ ‚Š~ ‹‡” ƒƒ€Œ ˜–~ƒ’Œ 799 Ĭ 69 Ě"ĞĚ + 999 ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ

•ƒŠƒŽƒŒ ŠŒ‡– –~ƒ’Œ •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š— •Ž –…Œ ‹‡•‡– Š—

•ƒŠƒŽƒŒ

ŒŒ D 99 ŒŒ D 99

299

699

‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ ‡…‡–~ Š”–ƒ’ †•–’ ‡ƒŒ

D ŒŒ

D ŒŒ

59 Œ Š…‚ 59 Œ Š…‚

D ŒŒ D ŒŒ

ת 90 ת 90

‚‡ƒŠ˜ ‚Š~ ˜–˜Ž ‚€–‚

‚‡ƒŠ˜ ‚Š~

199

399

D

D

ŒŒ

ŒŒ

799 D ŒŒ Ĭ 69 Ě"ĞĚ + —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ  ƒ ‡‚ ƒŽ 9:00-13:00 ‡ ‡ * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין D ŒŒ D ŒŒ —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– —‡—‚ƒ ‚•‡Œ–•‚ „‰–Œ ~ƒ‡‚ ˜ƒŽ 9:00-13:00 ‡—‡— * 9:00-19:00 œ‚ œ~ ‚…‡˜’ ˜ƒ— https://ceramic-marble.com ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-9907228 * 050-7100735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com << לרכישה ישירה בחנות האונליין https://cera ic- arble.co ‡‡ŠŽƒ~‚ ˜ƒŽ… ‚–‡—‡ ‚—‡‰–Š *5779 * 050-990 * - 735 * ‚‡Ž˜Ž 8 ~‡€‚ –— œ…– ידיעות אשדוד, אשקלון, הדרום ˆ 26.8.2022 /https://marble-center.co ‚‡ƒŠ˜ ‚Š~ ‹‡” ƒƒ€Œ †Œ Š ŠŠƒ‰ ĐĘčđĐ ĘĘđė ĤĕēĚĐ ēđģĘĐ ĦĕčĘ מבחר גדול פרקט למינציה 399 3 3

D ŒŒ

6.1.2023

28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker