השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

כיבוי אש ומער׳ גילוי אש מפוחים ומער׳ לחץ הדברת מזיקים מעליות ומאגרי מים טיפול בגנרטור ביטוחים

ניקיון גינון טיפול ואחזקה של מע׳ טכניות במבנה פיקוח על פרוייקטים חשמל ותאורה ביוב ואינסטלציה

מנהל אישי לכל בניין הטבות מיוחדות לדיירי הבניין חוזים שאינם כובלים את הלקוחות לכל פנייה 24/7 מענה אישי

45

4.11.2022

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker