השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

דרושים

סטודנטים וסטודנטי ות 1200 - כ התחילו את שנת הלימודים במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון הגבעה פותחת שנה

למועצה אזורית חבל יבנה דרוש/ה אחראי/ת נושא ניהול השירותים - 08/2022 מכרז משרה - הארכה. 100% הדיגיטליים ברשות המקומית מנהל/ת יחידת הגיל הרך )לידה עד - 10/2022 מכרז משרה. 100% - ( שלוש אחראי/ת נושא רכש וקולות קוראים - - 15/2022 מכרז משרה. 100% www.hevel-yavne.org.il את פרטי המכרז ניתן לראות באתר המועצה קורות חיים ומסמכים נלווים יש להגיש במסירה ידנית או ella.s@hevel-yavne.org.il במייל 27.10.2022 מועד פרסום המכרז 12:00 : בשעה 13.11.2022 מועד אחרון להגשת מועמדות 08-8622119 : פרטים נוספים בטלפון

לאזור אשדוד והסביבה דרוש נהג למשאית רמסע טון - עם ניסיון 15 מעל תנאים טובים 052-243-8573 לפרטים

08:00-12:00 חצי משרה 08:00-16:00 משרה מלאה לפרטים 052-291-5828 דרושה סייעת לפעוטון בט"ו למוסד באשדוד דרוש/ה מנקה 053-418-6681

שנת הלימודים התשפ"ג נפתחה במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון. מסלולי 12 - סטודנטים וסטודנטיות התחילו את לימודיהם ב 1200 - כ לימוד להוראה וחינוך. האירוע המרכזי התקיים במעמד ההנהלה, ראשי החוגים האקדמיים, סגל אקדמי ,סגל מנהלי, חברי אגודת הסטודנטים ומאות סטודנטים וסטודנטיות ששרו ורקדו ומילאו את הקמפוס הפורח בשמחה רבה ביום פתיחת שנת הלימודים. הדיקנית גילה פינקלשטיין שהנחתה את האירוע פתחה את הכנס: "המורה - לא רק מלמד: נדרשת ממנו למידה והתחדשות, הקשבה לתלמיד, יכולת להאיר את עיניו של הלומד, ולהביאו להבנת הנלמד. תפקיד המורה לחבב על התלמיד את הלמידה, לחנכו לדרך ארץ ולקיום מצוות, ללמדו לחשוב היטב, לחנכו להבעת דעה ולקבל בהבנה דעות של אחרים, לחנכו לעזרה לזולת ולכבד כל אדם. הכישרון להורות אינו דבר מובן מאליו. יש אנשים עתירי ידע, שאינם יודעים ואינם מצליחים להעביר את הידע שלהם לאחרים. המורים הטובים ביותר הם לאו דווקא המבריקים בידע שלהם, כי אם אנשים שהתברכו בכישרונות אנושיים. אני מאחלת לכם שנה של הצלחה, סיפוק, אושר ובריאות". בתוכנית האמנותית שר וניגן הכנר זמר ניצן חן רזאל, במיטב ביצועיו בהופעה שסחפה את הסטודנטים שליוו אותו במחיאות כפיים סוערות. ראש המכללה- ד"ר יעקב טויטו, נשא דברים מפרשת השבוע והרב דני דויטש- רב המכללה, סיים בדברי תורה. בשבועות אלה נפתחת שנת הלימודים גם ביחידה ללימודי תעודה גבעת ושינגטון. גבעת ושינגטון ממשיכה להתפתח בתחומי הספורט הכושר והבריאות ושמירה על מעמדה כמרכז המוביל לתחומים אלה במגזר הדתי- תואר ראשון ושני בחינוך גופני, בית הספר "ליגה" המכשיר מאמני ומדריכי ספורט במגוון ענפי הספורט ובית הספר "אדמה" המכשיר מטפלים בתחומי הרפואה המשלימה ותרפיות מתקדמות. מלבד זאת, אחד ההישגים החשובים בקריית החינוך האקדמית גבעת ושינגטון הוא מינוף תחומי האמנות והתרבות ולאפשר לבני ובנות המגזר להשתלב במוסדות המותאמים להם- החוג האקדמי להוראת הנגינה, בית הספר למוזיקה "מזמור" ובית הספר לאמנות חזותית "פרדס".

עיריית אשדוד מגייסת

עו"ס קשישים

הארכה | 237/22 משרה

אדריכל/ית בודק/ת תכניות )תב"ע(- אגף התכנון

הארכה | 260/22 משרה

דרושים/ות סטודנטים/יות למוקד העירוני

274/22 משרה

ס/מהנדס העיר ומנהל/ת אגף תכנון עיר- מינהל הנדסה 275/22 משרה דרושים/ות מידענים/יות למאגר מילוי מקום

276/22 משרה

277/22 משרה אדריכל/ית הרשות- מינהל הנדסה

www.ashdod.muni.il : פרטי המשרה, תנאים ואופן הגשתהמועמדותמפורסמיםבאתרהאינטרנטהעירוני בכתובת 10 ניתן לקבל סיוע בהגשת המועמדות במינהל משאבי אנוש בבית העירייה, רח׳ הגדוד העברי 17.11.2022 בקשות יתקבלו עד לתאריך מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה. עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

19.12.08 4.11. 022

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker