השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מבצעים מטורפים לחגים במרכז הקרמיק והשיש

במרכז הקרמיקה והשיש מבצעים מטורפים ים מטורפים לחגי רכז הקרמיקה ו שיש

אסלת מונובלוק מושב אסלה טריקה שקטה

אסלה תלויה מפוארת

אסלה תלויה מפוארת אסלה תלויה מפוארת

מקלחון פינתי שחור דלתות הרמוניקה 2 נפתחות כלפי פנים וחוץ, - 80/80 פרופיל שחור מט 90/90

אסלת מונובלוק

אסלה תלויה מפו ר

מקלחון פינתי שחור דלתות הרמוניקה 2 נפתחות כלפי פנים וחוץ, - 80/80 פרופיל שחור מט 90/90

אינטרפוץ דרך 3

אינטרפוץ דרך 4

₪ 299 מע"מ +

₪ 349 מע"מ + ארון פורמייקה ס"מ 60 כולל כיור ומראה 119 ₪ מע״מ + ברז קשתי שחור נמוך או גבוה

₪ 199 מע"מ + 16 ₪ מע״מ +

₪ 299 מע"מ +

₪ 349 מע"מ + ארון פורמייקה ס"מ 60 כולל כיור ומראה

₪ 19 ע"מ +

אמבטיה אקרילית כולל קונסטרוקציה ואביק

699 ₪ מע״מ +

69 ₪ מע״מ +

אמבטיון ניקל מטר קבוע ודלת 1.2

דרך קומפלט 3 אינטרפוץ דרך קומפלט 3 אינטרפוץ

אמבטיון ניקל מטר קבוע ודלת 1.2

ברז למטבח נישלף שחור או זהב

ברז פרח פיה קצרה או ארוך ניקל

₪ 890 מע"מ + 199 ״מ +

ברז גבוה לכיור מונח שחור/זהב/ניקל/מוברש ₪ 890 מע"מ +

₪ 499 מע"מ +

₪ 399 מע"מ + 19 ₪ מע״מ +

₪ 99 מע"מ + 149 ₪ מע״מ +

₪ 499 מע"מ +

₪ 399 מע"מ +

₪ 99 ע"מ +

39 ₪ מע״מ +

מקלחון חזית שחור ס"מ 70-105

מבחר ברזים מבחר ברזים

מקלחון חזית שחור ס"מ 70-105

דלתות 2 מקלחון פינתי ניקל 90-90 - 80/80 נפתח פנים וחוץ

דלתות 2 חור 90/90 - 80/8 דלתות 2 90/90 -

דלתות 2 מקלחון פינתי ניקל 90-90 - 80/80 נפתח פנים וחוץ

סט אינטרפוץ איטלקי דרך 4 זהב/מוברש שנות 10 אחריות

סט אינטרפוץ דרך 4 איטלקי לבן שנות 10 אחריות

סט אינטרפוץ דרך 4 איטלקי שחור שנות 10 אחריות

₪ 790 מע"מ + 599 ₪ ע״מ + סט אינטרפוץ דרך 4 איטלקי שנות 10 אחריות

הכי זול בארץ! ₪ 499 מע"מ +

הכי זול בארץ!

₪ 790 מע"מ +

₪ 499 מע"מ + מוט פינוק 69 מע״מ +

₪ 499 מע"מ + 6 מע״מ +

₪ 99 מע"מ +

₪ 499 מע"מ + מוט פינוק

₪ 99 ע"מ +

799

₪ מע״מ +

כל הדחה טריקה הדחה יקה

סוללה לאמבטיה

ברז נשלף למטבח ברז נשלף למטבח

סוללה לא בטיה

ברז מטבח קונציטו נשלף

רז מטבח קונציטו נשלף

לחצן בכל לחצן בכל צבעים בחירה

הצבעים לבחירה

₪ 199 מע"מ +

₪ 199 מע"מ +

₪ 690 מע"מ +

₪ 149 מע"מ +

₪ 149 מע"מ + ₪ 149 ע"מ +

₪ 690 מע"מ +

₪ 149 מע"מ +

מבחר כיורים ענק

דרך 4 סט אינטרפוץ שחור מט

מבחר כיורים ענק

דרך 4 סט אינטרפוץ שחור מט טו ן אשפה

דרך 4 סט אינטרפוץ גרמני

דרך 3 סט אינטרפוץ גרמני דרך 3 סט אינטרפוץ גרמני

דרך 4 סט אינטרפוץ גרמני

₪ 99 מע"מ +

₪ 599 מע"מ +

₪ 399 מע"מ +

₪ 299 מע"מ +

₪ 99 מע"מ +

₪ 599 מע"מ + 99 ״מ +

₪ 399 מע"מ +

₪ 29 מע"מ +

חנות היבואן מרכז הקרמיקה והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 רח' העבודה https:/ceramic-marble.com >> לרכישה ישירה בחנות האונליין

מרכז הקרמיקה והשיש חנות היבואן 9:00-13:00 שישי | 9:00-19:00 שעות פתיחה: א׳-ה׳ https://ceramic-marble.com >> לרכישה ישירה בחנות האונליין *5779 | 050-9907228 | 050-7100735 | , נתניה 8 רח׳ שער הגיא חנות היבואן ז הקרמיק והשיש 9:00-13:00 שישי | 9:0 9: 0 ' שעות פתיחה: א'-ה 5779* | 08-6699744 | אשדוד 36 https:/ceramic-marble.co >> לרכי ה ישירה בח ות האונליין

רח' ה

26.8.2022 ˆ אשקלון, הדרום 26.8 202 קלון, הדרום

17

4.11.2022

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker