השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מעורב א דודי מתרגליםחורף: רמת המוכנות באשדוד 3 עלתה לדרגה עובדי העירייה נפרשו בשטח במסגרת תרגיל, וקיבלו אימון על רטוב עם ממטרים שירדו במהלכו הם דיווחו לחפ"קעל ממצאים בשטח, ופעלו על פי מודל העבודה ותוכנת החיזוי העירונית

הישג סביבתי חשוב: יחידת הקיטור

המזהמתתפסיק

פעילותה בשנה הבאה

לעבור את החורף בשלום. הצוותים מתרגלים

במסגרת התרגיל הוקם חפ"ק במוקד העירוני, כאשר בשטח פעלו עובדי העירייה, אנשי המנהלות ברובעים, מד"א, כב"א, משטרה, שיטור עירוני, אנשי אגף ביטחון ועובדי מנהל התפעול בראשות ראש המנהל, שלמה רוטנברג. העובדים נפרשו בכל רחבי העיר, וסגרו עוד לפני הגעת תושבים למקום את הצירים שעלולים להיות מוצפים ולשבש את התנועה ואת הפעילות היום יומית. "סיימנו את שלב ההיערכות ואנחנו ואנחנו 3 בשלב המוכנות, העיר מוגדרת על פי הרמזור ברמה נערכים לכל אפשרות של ממטרים משמעותיים בימים הקרובים", אמר אחד המשתתפים בתרגיל. הכוחות הוזרמו לשטח ודיווחו למוקד על כל בעיה בשטח. הם נעמדו במקומות המיועדים לחסימה במקרה של הצפה, ומיקומם נקבע על פי חברת החיזוי חברת המטאורולוגיה "ניהול משאבי סביבה" שאיתה עובדת העירייה ומספקים תחזית רק לאשדוד. המתרגלים אף "הצילו" שלושה תושבים שנתקעו במבנה שהוצף ברחוב הר ציון, כולל הזעקת ביובית ששאבה את המים. אשדוד היא מהרשויות הבודדות שבנתה תוכנית עבודה מפורטת המתכללת את כל אגפי העירייה. זאת במטרה להתמודד עם מזג אוויר קיצון בחורף, המביא איתו בשנים האחרונות כמויות משקעים גדולות מאוד תוך זמן קצר, משבי רוח חזקים, ואתגרים סביבתיים כמו רצועת חוף ים, נחל ודיונה. תוכניות העבודה מפרטות את סדר הפעולות בכל האגפים והמחלקות בעירייה עד לרמת תפקיד כל אחד ואחת מהעובדים ברגע הפעלת הנוהל. בעירייה נערכו בחודשים האחרונים לחורף המתקרב, והוסיפו קולטנים במקומות שעלולים 60- באמצעות מחלקת ניקוז ונחל כ להיות מוצפים, התקינו צינורות הולכה רחבים יותר לזרימה מהירה יותר של מי הגשמים וגם בנו בריכות תת קרקעיות במקומות אדומים.

גם מול משרדי ממשלה וגופים חזקים כמו משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת חשמל. הוכחנו שידענו להציב יעדים נכונים וצודקים, ולהשיג אותם בצורה הטובה ביותר. ״אני מודה למשרד להגנת הסביבה על שיתוף הפעולה המקצועי, והאחריות הגבוהה שהפגין כלפי אינטרס בריאות הציבור של תושבי אשדוד והסביבה. ועל הנכונות לעמוד איתן מול משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת החשמל, כדי שבאזור התעשייה הצפוני של אשדוד יינשמו אוויר נקי כמו ביתר חלקי בעיר. תודה מיוחדת למנכ״ל עיריית אשדוד מר אילן בן עדי, שריכז את כלל פעילות מטה המאבק ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, שהניבה את התוצאה הנדרשת. נמשיך לפעול יחד לשמירה על איכות האויר ובריאות התושבים באשדוד וסביבתה״, אמר ד״ר לסרי. הסוף לזיהום? תחנת הכח אשכול

המאבק של עיריית אשדוד יחד איגוד ערים לאיכות סביבה, עמותת שומרי הבית וארגוני סביבה, רושם ניצחון ראשון וחשוב, עם הודעת המשרד להגנת הסביבה השבוע, כי לא ייתן היתרי פליטה חדשים לחברת החשמל, ולא יאשר את המשך הפעלת יחידות ייצור הכוח המזהמות בתחנת הכוח אשכול, מעבר לאישור שבתוקף ושאמור .2023 להסתיים בספטמבר בנוסף, המשרד לא יאשר הפעלת מעבר 2022 יחידות אלה במהלך לצרכי שרידות מערכת החשמל הארצית. זהו הישג חשוב ששותפים לו עיריית אשדוד, איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-חבל יבנה, וכלל מטה המאבק לשמירה על איכות האויר באשדוד. מאבק שהוכיח שבשילוב ידיים ונחישות בלתי מתפשרת, המתבססים על עובדות מקצועיות, אפשר להצליח במאבק שמטרתו להגן על הסביבה ובריאות התושבים,

11.11.2022

16

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker