השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

שגרירות החדשנות הראשונה בארה"ב blue ocean for startups

נמל אשדוד מזמין חברותסטארטאפ לבצע פיילוטים בתחומו עם אפשרות לביצוע פיילוט דואלי בנמלי ניו יורק וניו ג'רזי למתאימים תתאפשר גישה ושהות במשרדי הנמלים בארה"ב ללא עלות

מועד הגשה אחרון למכרז 28.8.2022

להרשמה למכרז הפיילוטים

Linkedin - “Roy Avrahami” I ROYA@ashdodport.co.il

:(Poc) לפרטים אודות מכרז הפיילוטים

נמל אשדוד - הנמל של ישראל

7

29.7.2022

Made with FlippingBook - Online catalogs