השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

22/22 מכרז כח אדם מס' דרוש/ה מנהל/ת התנדבות רשותי/ת

הגדרת התפקיד: אחראי על יישום המדיניות להעמקה של ההתנדבות ולהרחבתה במסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות. כגון: "התפתחות אישית ומעורבות חברתית", התנדבות ביחידות הנוער, ביחידות קידום נוער ובתכנית מתנדבים מבוגרים בחינוך. אחראי על פיתוח שיתופי פעולה ושותפויות בתחום ההתנדבות בחינוך ברמה הבין מגזרית ברשות המקומית.

אחראי על פיתוח והרחבת מערך ההתנדבות בתחום החינוך:

• הכנת תכנית עבודה שנתית בשיתוף הגורמים הקולטים מתנדבים והגורמים השולחים אותם. • סיוע ותמיכה בשיבוץ המתנדבים ובקרה על קליטתם ועל מהלך התנדבותם. • מיפוי תכניות ותפקידים למתנדבים ברשות בשיתוף עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ברשות ובתיאום אתם. • ניהול מערכת מעקב ודיווח על פעילות המתנדבים. • אחראי על שיווק ומיצוב תחום ההתנדבות ועל העלאתו לסדר היום הציבורי ברשות, לרבות הקמת ועדת נוער רשותית. • ניהול מערך התקציב, לרבות גיוס משאבים להפעלת תכניות ההתנדבות. • הובלת שולחן עגול רשותי לתכלול תחומי ההתנדבות ברשות בהשתתפות רכז ההתנדבות במחלקת רווחה. • שותף להחלטות המטה לשעת חירום ברשות. • פועל בשיתוף עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ועל פי מדיניות משרד החינוך. • פועל לפיתוח וקידום יוזמות התנדבות חדשניות. • מתכלל ומתאם ברמת הרשות את מקומות ההתנסות לתלמידים. • מלווה את רכז המעורבות הבית ספרי ופועל לקידום ייזום ויישום יוזמות של תלמידים ומורים ברשות המקומית. השכלה: • היתר הדרכה ותואר ראשון באחד מן התחומים: מדעי החברה )עדיפות לבוגרי מסלול חינוך חברתי קהילתי חברה ונוער או מסלול מנהל יחידת נוער(, מדעי ההתנהגות, עבודה קהילתית. • תעודת סיום קורס "מנהלי התנדבות, של המועצה הישראלית להתנדבות" או כל גוף מוסמך אחר. ניסיון: שתי שנות ניסיון לפחות באחד מן התחומים: עבודה עם בני נוער, הדרכה, הוראה, ארגון וניהול.

23/22 מכרז כח אדם מס' דרוש/ה מדריך/ה למועדונית חינוך-רווחה

כישורים נדרשים:

תיאור תפקיד: מדריך/ה המועדוניות אחראי/ת על תפעול המועדוניות בהתאם לסטנדרטים ולתוכניות הפעולה של כל .13:00-19:00 והיא פועלת בכל יום בין השעות 7-12 ילדים בסיכון בגילאי 15 מועדונית. במועדונית דרישות תפקיד: השכלה: תואר ראשון במדעי החברה והרוח ותעודת הוראה או תעודת עובד חינוך או מי שעובר קורס מדריך/ת מועדונית מוסמך/ת מטעם משרד החינוך ניסיון: עם ילדים ונוער/הוראה בבית ספר/ מוכחת ותק של שנתיים לפחות בעבודה חינוכית - מדריכ/ה או מורה חייל/ת, שעסק/ה בהדרכה ישירה בצבא או בשרות לאומי. עדיפות למי שעסק/ה כמדריכ/ה במועדונית - היקף משרה: ש"ש. 36 משרה 100% - כפיפות ארגונית: למנהלת המחלקה לביקור סדיר וקידום נוער המועמדים העונים לדרישות התפקיד יפנו בכתב לחברה בצירוף מספר המכרז/משרה, קורות חיים, המלצות, אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף והכישורים הנדרשים לרבות לעניין השכלה וניסיון מקצועי. את הבקשה יש להגיש באחת האפשרויות המפורטות להלן: , קומה שלישית, אשדוד 4 ( במשרד משאבי אנוש, רח' הקליטה 1) 08-6499741 ( בפקס': 2) bat - hen @ ironit . org . il ( בדוא"ל: 3) יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה . בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון. ככל שלא 12:00 שעה 8.8.2022 בקשות יתקבלו עד ליום יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף. רק פניות מתאימות תיענינה. העסקה דרך החברה העירונית למתנ״סים הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד 08-8545121 או לטלפון bat - hen @ ironit . org . il לשאלות ניתן לפנות למייל:

יכולת ניהול וארגון. יכולת הנעת תהליכים ואנשים. יכולת שיתוף פעולה עם מתנדבים, עם בעלי תפקידים, ועם מוסדות וארגונים. בעל יוזמה אישית. ניסיון אישי בהתנדבות.

100% היקף משרה:

מנהל אגף החינוך /אגף הנוער ברשות. כפיפות ארגונית:

תנאי העסקה: תנאי העסקה בחוזה אישי. רכיבי שכר בלבד ייקבעו על פי דרוג חינוך נוער חברה וקהילה של המרכז לשלטון מקומי.

הפנייה מתייחסת לנשים וגברים כאחד. .08-8545121 או לטלפון bat-hen @ ironit . org . il לשאלות ניתן לפנות למייל:

המועמדים העונים לדרישות התפקיד יפנו בכתב לחברה בצירוף מספר המכרז/משרה, קורות חיים, המלצות, אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף והכישורים הנדרשים לרבות לעניין השכלה וניסיון מקצועי. את הבקשה יש להגיש באחת האפשרויות המפורטות להלן:

, קומה שלישית, אשדוד 4 ( במשרד משאבי אנוש, רח' הקליטה 1) bat-hen @ ironit . org . il ( בדוא"ל: 3 ) 08-6499741 ( בפקס': 2)

יש לוודא קבלת מסרון לטלפון הנייד כאסמכתא לקליטת הבקשה על ידי החברה. בקשות . בקשות שיתקבלו לאחר מועד זה לא יובאו בחשבון. 12:00 שעה 01.08.22 יתקבלו עד ליום ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי הסף. רק פניות מתאימות תיענינה.

31 1

19.12.09 2 .7.2022

Made with FlippingBook - Online catalogs