השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

סדר חלק מתפילות תשעה באב

צום תשעה באב [דחוי] מתחיל במוצאי השבת של פרשת "דברים". ] ואז מתחיל הצום. בצאת השבת, יאמר האדם בביתו 19:34 מותר לאכול ולשתות בשבת עד השקיעה [בשעה . 21:00 "ברוך המבדיל בין קודש לחול", ינעל נעלי תשעה באב וילך לבית הכנסת. תפילת ערבית תתכן בשעה לפני תפילת ערבית קוראים בפרשת "האזינו", ולאחר תפילת העמידה מברכים ברכת "מאורי האש" ומתחילים שנים לחורבן]. 1954 לומר קינות תשעה באב. בקינות מכריז החזן מניין השנים לחורבן בית המקדש [ ], יש הנוהגים להתעטף בטלית ולהניח תפילין 18:15 ביום ראשון למחרת בתפילת המנחה [תתכן בשעה ומברכים עליהם. ], מבדילין בשתי ברכות: בורא 19:53 במוצאי תשעה באב [סיום הצום פרי הגפן והמבדיל, ומקדשין את הלבנה. יהי רצון, שהקב"ה יבנה בית מקדשנו ויחדש ימינו כקדם.

בברכת כהנים הרב גדעון כהן שאולי בעיר אשדוד. 21 בית הכנסת "שאולי" רחוב ההסתדרות

23

29.7.2022

Made with FlippingBook - Online catalogs