השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

דירות בוטיק להשכרה לטווח ארוך 140 דירות בשכר דירה מופחת 68 מתוכן "בית במושבה" – צפון גן יבנה

הדמי ות להמחשה בלבד

C=17 M=60 Y=100 K=4

C=86 M=81 Y=52 K=70

C=87 M=52 Y=71 K=58

C=1 M=7 Y=15 K=4

ויתאפשר רק לבעלי אישור 16.06.22 ועד 06.05.22 הרישום להגרלה לדירות בשכ"ד מופחת יתקיים: החל מתאריך 30.06.2022 ' זכאות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" במעמד "חסר דירה". ההגרלה תתקיים ביום ה להנפקת אישור זכאות יש לפנות לאחת מהחברות הפועלות מטעם משרד הבינוי והשיכון: milgam.co.il * 6078 מילגם | amidar.co.il * 6266 עמידר | alonim-mgar.co.il * 2850 ) אלונים (מגער * 5008 או Ganyavne.rent להרשמה להגרלה ופרטים נוספים דרך האתר:

Ganyavne.rent ט.ל.ח. ההדמיות להמחשה בלבד. את החברה יחייב אך ורק הסכם השכירות על נספחיו. עורכת ההגרלה היא מבנים ונתיבים בע"מ. ניתן לעיין בתקנון ההגרלה באתר האינטרנט בכתובת:

:pantone blue: pantone 2736 C grey: pantone cool gray 9 C cmyk blue: c=100 m=90 y=10 k=0 grey: c=0 m=0 y=0 k=50

7

20.5.2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator