השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

ליאור ליאני רגע של פנאי/

244 ׳ מס

הדעה שינוי ע " שכנוע י לא בדרכים כשרות ( 2,5 )

אשת לפידות ( 6,5 )

זמן בעוד קצר

מזין ירק

אהוד ברק

ברק אובמה

שניים

מידת שטח

אכזב נחל

רדיו תוכנית סאטירית בגל " צ בעבר ( 2,2 )

תפקיד בבית חולים

ממכות מצרים

עורב מין

פליאה

מַרפא

המועד האחרון לביצוע מה דבר

לגבר כינוי הנמשך מינו לבני

מפעם לפעם

פוחד

מחפש

אקסקלו - סיבי גישה מקלה ביהדות ( 3,3 )

מודרני

חזר

כינוי נפוץ ל - וֶורד

ניצב כשגופו זקוף

מסימני הקלפים

בפה עצם תבואה

איבר עליון

קיים

סוחר הקונה סחורה מחו " ל

נביא הנביאים

דבר מאפה

גדה

נקב

מטבע יפני

אחד הצאצאים

מרגיש

יופי

שלהבת

מקצוע הנלמד בבית הספר

משפחת אומנים

מדינה ערבית

ידועה בארץ

כאן

חידוד

liorliany@gmail.com ©

צילומים : ויקיפדיה

סודוקו קשה

סודוקו בינוני

סודוקו קל

2 9 1

6 9 3

4 2 1 6

1 2 6 5

2 6 9 6 5 4

9

2

7

3

7 1 5 4 6 9 7 1 2 4 3 9 8 8 5 1 3 9 4 5 2 8 6 3

1

7 4

3 8

9

6

1

5

8 4 2 9

5 3

7 4

3

3 8 2 7 1 2

7

5

4

9 7 3 ( c ) C o n c e p t i s P u z z l e s

7 6 8 ( c ) C o n c e p t i s P u z z l e s

8 4 3 6

6 0 0 0 9 2 8

6 0 0 2 5 2 8

( c ) C o n c e p t i s P u z z l e s

6 0 0 3 0 2 8

41

20.5.2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator