השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

אזרחים ותיקים

מתחברים לדיגיטל מתחבריםלמציאותשלהיום!

סדנה חינמית בנושא אפליקציות בריאות ועוד המון דברים חשובים וכלים חדשניים. סדנת בריאות עדיין מחכים על הקו כדי לקבוע תור לרופא? איך אתם בודקים תוצאות של בדיקות? עקרונות חשובים לשימוש באתרי קופות חולים ואפליקציות בריאות ואבטחת מידע רפואי.

סדנת פנאי

סדנה חינמית בנושא אפליקציות פנאי שלא תשאיר אתכם מאחור. לבדיקת זכאות והרשמה כיצד אפליקציות פנאי יכולות לעזור לך? איך משתמשים באפליקציות פנאי מרכזיות לצורך העשרה, למידה, העלאת איכות חיים ויצירת תחומי ידע חדשים? היכרות ושימוש בסיסי ומתקדם באפליקציות Google Maps : הפנאי המרכזיות בדיגיטל Spotify | Youtube | Google Podcasts

לבדיקת זכאות והרשמה *הסדנאות בחינם

החל מה- 08.06

» פרשת? אנו מזמינים אותך לתאם עימנו שיחת היכרות up60plus@ashdod.muni.il : \\ מייל 08 - 9238677 : טלפון

20.5.2022

4

Made with FlippingBook Online newsletter creator