השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

בס״ד

מבחר דירות להשקעה החל מ- ₪ 890,000

חנויות/משרדים למכירה במחיר הזדמנות

יזמות - נדל״ן - מכירות מבחר גדול של נכסים מתחת למחירי השוק! מגורים

קוטג׳ במרינה מ״ר בנוי, 215 חד׳, 6 מרתף אופציה ליחידה + נפרדת, גינה, קרוב לים

4+1 בסיטי רחוב הקליטה מ״ר בית 175 מ״ר מרפסת סוכה, 80 + קומה ראשונה, כניסה מיידית ₪ 2,750,000

ברח׳ אברהם עופר, מ״ר מסודרת 110 חד׳, 4 ושמורה עם מעלית ₪ 1,680,000

דופלקס ברובע י״ב, מרפסות, 2 קומות, 2 פינוי שנה ₪ 3.700,00

חד׳ 5 דירה במרינה, מ״ר 20 + מ״ר 180 מרפסות ₪ 3.300,000

חד׳ 3 דירת הרב קוק, זקוקה לשיפוץ ₪ 1,390,000

חד׳, רובע ה׳ 3 דירת מרווחת, פנוי, קומה ראשונה, ₪ 1,450,000

מסחרי ותעשיה

דונם 2 מגרש בנתיבות ניתן מ״ר 1700 לבנות כולל תוכניות והיתרים ₪ 3.500,000

מגרשים לבניית מחסנים לוגיסטייים בכל הארץ

מגרשים להשכרה לתעשיה פתוחה דונם 10 דונם עד 2 מ בניין עצמאי ₪ 143,000 מניב בחודש משרדים בגן העיר מ״ר, נוף 280 מדהים

עסקאות פינוי בינוי בכל הארץ מגרש לבניית דיור מוגן מיטות 220 דונם באשדוד, 1 מיקום מרכזי לתעשיה אופציה לבניה

מבחר דירות במרינה באשדוד, נוף לים

מגרשים למכירה לכל יעד/מטרה

08-8555556 ,050-5505561 - בנימין

19.12.09 20.5.2022

29

Made with FlippingBook Online newsletter creator