השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

מאות ליוו למנוחת עולמים את אברהם (אלברט) לוי

כך הפכה ריימונד נערת היופי של אשדוד לצנחנית

אלברט לוי ז״ל עם בנו יגאל דגים שיבדל״א

זוג למופת (היא כיום בת כמעט ילדים 6 : ). הקימו משפחה גדולה 80 (יגאל, שמעון, אריק, חנה, מיכל, נינים. 15 – נכדים ו 18 , ) בריג'יט אברהם היה הראשון באשדוד שמכר דגים, כשרעייתו היא האחות הבכורה בשבט משפחת ז'נו המוכרת לכולם בעיר כמשפחת הדגים. הוא עבד עד גיל מאוחר וכשיצא לפנסיה נתן את כל כולו לבית כנסת ולמשפחה. היו לו ולרעייתו פיפין נישואים טובים ומאושרים. הם היו החברים הכי טובים, חברים בנפש, צחקו יחד, דיברו על הכל, והיא לא עזבה אותו לרגע, לא נפרדו לרגע עד היום. כל מה שעניין אותו היה הבית, הילדים, שיהיה להם אוכל וחיים מאושרים. לא עניין אותו רכוש וכסף. היה הראשון שפותח את בית הכנסת והאחרון שסוגר אותו. אברהם לא סבל הרבה. הוא נפל לפני כחודש באמצע תפילה והיה מאושפז לאחר מכן, קצת עד ששוחרר הביתה עם כיסא גלגלים. משפחתו ובעיקר בנו שמעון סעדו אותו וטיפלו בו עד יומו האחרון. בשבוע האחרון מצבו התדרדר ועקב סיבוכים הוא נפטר בבית החולים, גם ברגעיו האחרונים תמיד חייך בחיוכו האופייני, לא התלונן, ואמר תודה לכולם.

מאות מתושבי אשדוד ליוו למנוחת .)88( עולמים את אלברט לוי אלברט עלה לישראל ממרוקו בשנת והתיישב ישר בעיר אשדוד. 64 עבר מספר ארצות בדרך, מסלול לא פשוט עד שהגיע לאשדוד. הוא גדל יתום. התייתם מהוריו בגיל צעיר. אביו היה מוהל ורב גדול ביישוב שלו. היה אדם ענו, איש פשוט, אוהב את הבריות, אהוב בכל מקום. אברהם תמיד חייך, התייחס לכל אדם בסבר פנים יפות ובצורה מכבדת. כולם אהבו וכיבדו אותו. כשהיה נכנס לבית הכנסת כולם היו עומדים לכבודו. היתה מורגשת אצלו הפשטות ושמחת החיים. אברהם היה אדם מאד מאד דתי שנה את בית 50 ומאמין, החזיק הכנסת "אוהל לאה" ברחוב המעפילים. בית כנסת קטן ומשפחתי. אברהם נתן מעצמו הכל למען בית הכנסת, ומתפללי בית הכנסת החזירו לו אהבה וכבוד. היה מתפלל את כל תפילות היום, עושה מצוות והכל תמיד באהבה. אברהם היה מהדור התמים והטוב של פעם, מלא באהבת הארץ, ציונות ותמיד חלם להקים בית בישראל. אברהם התחתן עם פיפין כשהיתה , והם היו 17 והוא היה בן 15 רק בת

1981 הצנחנית הראשונה של אשדוד מתוך עתון ״השבוע באשדוד״ בשנת

יחידה בין עשרה חובשים. במהלך שירותה הצבאי "פזלה" מעט לעבר קורס הצניחה, ואכן ריימונד נקלטה בקורס צניחה של פלוגת בנים בלבד. במשפחה חששו מעט וניסו למנוע את הצטרפותה לקורס צניחה, בשל הסכנה הפיזית הכרוכה בדבר. לרגל הצניחה הראשונה, הוזמנו כנהוג בני המשפחה לצפות בבתם "המרחפת". ריימונד שהסתובבה בעיר עם הכומתה האדומה, גרמה לגאווה בעיר. הכתבה במלואה על ריימונד ז"ל נכתבה בעיתון "השבוע באשדוד" בתאריך . .25/9/1981

ריימונד שהלכה לעולמה בגיל , היא בת למשפחה מכובדת 62 בעיר משפחת חזות, שירתה בצה"ל, נבחרה כ"נערת השנה" של אשדוד תשמ"ב בחודש מטעם "השבוע 1981 ספטמבר באשדוד". ריימונד בוגרת בית הספר החקלאי "כפר גלים" בחיפה, אביה היה עובד נמל שלא החסיר מילדיו כלום. בניגוד לאחיותיה היא הרימה את הדגל הצבאי במשפחה. היא התגייסה, ושאפה להיות חובשת, ואכן תקו ותה התממשה. לאחר הקורס שובצה לבסיס תל נוף כחובשת בבית הספר לצניחה. היתה חובשת

27

20.5.2022

Made with FlippingBook Online newsletter creator