השבוע באשדוד | מו"ל: מנחם גלילי

אשדודמתעדכנת

אשדודים מצלמים את העיר

לצפייה בצילומים נוספים סרקו את הברקוד

#אשדוד_קרדיט_צילום: תומר טרבלסי

עבודות בכביש

במסגרת עבודות שדרוג תשתיות הביוב לרווחת התושבים. תאגיד "יובלים" מבצע התקנת שוחת ביוב.

מ' בשד' ירושלים. 70 לצורך ביצוע העבודה ייחסם קטע של שני נתיבים לאורך של כ- 20:00–07:00 בין השעות > 12.06 | ' ותימשך עד יום א 22.05 | ' העבודה תחל ביום א הנתיבים הפתוחים: שד' ירושלים לבאים ממערב למזרח, וההפך. בני ברית לבאים מדרום לצפון, וההפך. הנתיבים הסגורים: לבאים מדרום בשד' בני ברית לשד' ירושלים לא תתאפשר פנייה ימינה לכיוון מזרח. מטר משד' בני ברית לכיוון מזרח. 70 בשד' ירושלים יחסמו שני נתיבים באורך של כ־

מיזם הנצחה – לאסוף את השברים

רוצה לקחת חלק במיזם ההנצחה החשוב של יד ושם? "לאסוף את השברים" – מבצע לאומי להצלת פריטים מתקופת השואה. פריטים שנתרמו ליד ושם, 300,000 , נאספו מעל 2011 מאז ראשית המבצע באפריל איש. 12,500- למשמרת לדורות, על ידי למעלה מ יגיעו נציגי יד ושם אלינו לאשדוד. 30.05 ב אם ברשותך פריטים שנשתמרו מתקופה זו, ניתן להגיע איתם אל הספרייה העירונית אשדוד 17:00–10:00 ע"ש מאירהוף, רובע ב', בין השעות collect@yadvashem.org.il או במייל: 02-6443888 פרטים נוספים בטלפון: הפרויקט מבוצע בשיתוף ובתמיכה של פרויקט "ציוני דרך" של משרד ירושלים והמורשת, וכן בתמיכת המשרד לשוויון חברתי ומשרד החינוך, לצד תורמים נוספים.

מתחמי בדיקות קורונה 1 המשכן לאומנויות הבמה, דרך ארץ - PCR 14:00–08:00 שישי | 20:00–14:00 א'–ה' 20:00–14:00 שבת

חג השכנים חג השכנים הוא מסורת ישראלית חדשהשבה אנו חוגגים יחד את הקהילתיות המקומית. מה נותר עבורך לעשות? להביא בני משפחה, להוריד כיסאות ומשהו טעים לאכול ולשתות ומצטרפים לחגיגה! 24.05 כל הכיף הזה יקרה ב- 050-4221531 או למשה 054-3220939 לקבלתערכתהפעלהניתן לפנותלשי

ה

מ

ש

ס

ר ו

ד ח

י ת

ת י

ל א ר ש

24.05.22 השכנים חג את יחד לחגוג בואו חדשה ישראלית מסורת הוא השכנים חג המקומית הקהילתיות את ביחד חוגגים אנחנו בה ! מאוד פשוט ? זה את עושים איך ולשתות לאכול טעים משהו מביאים , כיסאות מורידים

לצפייה במיקומי בדיקות >> אנטיגן מפוקח

יריד תעסוקה מרכז הזדמנותאשדוד בשיתוף האגף לפיתוחתעשייה ותעסוקהמזמין אותך לשבועתעסוקהשעוד לא היה כמוהו! איך לבחור מקצוע? איך להגדיל הכנסה ולמצות זכויות?שיחותעםמומחים לתעסוקה, מפגשי תעסוקה, מפגשפרונטלי עםמעסיקיםמובילים, וכל מהשחייבים להכיר כשנמצאים בתהליך חיפושהתפקיד הבא. בזום! 02.06 עד 29.05 יהיה גםמפגשפרונטלי במתחם ביג פאשן. ! לחגיגה ומצטרפים לפרטים וקבלת ערכת הפעלה: 050-4221531 משה ביטון | 054-3220939 שי נקש

אתר העירייה

המוקד העירוני הכתובת לכל מפגע 106

>> להרשמה

20.5.2022

2

Made with FlippingBook Online newsletter creator