א.נ.י.א | פתרונות אנרגיה בע"מ | קטלוג מוצרים

מזגנים ניידים

לשימוש ביתי * עסקי * מוסדי * בטחוני אידאלי כפתרון לגיבוי או תיגבור יחידה קיימת. מיועד לחדרי מחשבים, משרדים, אוהלים וכו'.

פתרונות אנרגיה בע"מ א.נ.י.א | 8

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease