א.נ.י.א | פתרונות אנרגיה בע"מ | קטלוג מוצרים

גלילי PVC

אידיאלי לשימושים: חדרי קירור - להפחתת אובדן אוויר חם או קר, בתעשייה - להקטנה או מניעת רעשים של מכונות, מניעת כניסת חלקיקי אבק ולכלוך, עשן ואדים.

פתרונות אנרגיה בע"מ א.נ.י.א | 22

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease