א.נ.י.א | פתרונות אנרגיה בע"מ | קטלוג מוצרים

מפוחי התעלה נועדו להזרים אוויר נקי מצד אחד - ולפלוט אותו בצד האחר, ומאפשרים בכך לווסת את האוויר בין החללים. מפוחי תעלה ואביזרי התחברות

פתרונות אנרגיה בע"מ א.נ.י.א | 20

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease