עמית והגר | הסיפור שלנו

אנחנו נשאף לייצר הכנסות הולכות וגדלות שאינן תוצאה ישירה של "הליכה לעבודה שגרתית" עד הרגע שההכנסות האלה יביאו אותנו למצב שבו אנחנו חיים מהן טוב ואנחנו יכולים להתנתק מכבלי העבודה. זה לא אומר שנפסיק להיות יצרנים ומועילים לעצמנו ולסביבה ונתנדנד כל היום על ערסלים. זה אומר שנגיע למצב שבו נעבוד מתוך רצון, עניין וסיפוק ולא מתוך הישרדות. לימים, הבנו שקוראים לדבר הזה "להפסיק למכור את הזמן שלנו תמורת כסף" (זו הגדרה אחרת לתלושמשכורת). ביום הזה שנצליח לייצר לעצמנו הכנסות פסיביות משמעותיות ונוכל לעזוב את ההתחייבות הזאת של העבודה ההישרדותית נהפוך להיות אדונים של הזמן שלנו. באותו לילה לא היו לנו את ההגיונות האלה בצורה מזוקקת כזאת, היינו הרבה יותר קהי חושים אבל הצלחנו לצייר מפת דרכים והיה לנו מצפן. ? האמת, כיוון שלא היה 6 בחרנו להגיע ליעדים שלנו תוך שש שנים. למה דווקא לנו רמז קלוש איך אנחנו הולכים לממש את התוכנית שלנו, אז גם לא היה לנו רמז כמה זמן צריך בשביל אשליה שכזאת. בתוך בליל הנחות העבודה שהנחנו בלילה הזה החלטנו גם לתחום את התוכנית שלנו בזמן שמצד אחד הוא ממושך ומצד שני הוא יחסית קצר. הרעיון היה לייצר לעצמנו שעון חול שמתקתק כל הזמן ומזכיר לנו שאנחנו במרוץ מטורף להשיג יעדים ולהגשים חלומות. תוכנית בלי ממד זמן היא לא תוכנית.

9 . 2020 סימנו לנו יעד - ינואר 2014 בינואר

9 הסיפור שלנו | עמית והגר דרור | www.bddror.co.il

הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook Online newsletter creator