עמית והגר | הסיפור שלנו

אלדין שיצא ממנורת השמן? מהצד השני – החיים, המציאות, תקרות הזכוכית שלנו, ההרגלים, הפרדיגמות, האמונות המגבילות שמעופפות במחשבות שלנו, כל אלה היו כמשקולות שהכבידו עלינו מאוד לכוון ליעד גבוה ובאמת כזה שיכול להביא אותנו לרמת חיים כזאת שמעבירה אותנו משלב התעדוף לשלב היכולת. במשך זמן ממושך באותו הלילה ניסינו כל אחד בנפרד ושנינו ביחד להגיע להבנה מהו הסכום שנרצה להרוויח מדי חודש. בסוף, הגענו לסכום המיוחל. הוא היה גבוה בהרבה ממה שהרווחנו והוא היה סוג של אידיליה חלומית המתכתבת עם מציאות ריאלית קלושה. אבל עצם ההגעה לסכום המקובל על שנינו ככזה שיציב אותנו בפוזיציה כלכלית נוחה פלוס, גרמה לנו לראשונה באותו לילה לחוש יותר נוח עם עצמנו. עכשיו הבטנו בסכום שאליו כיוונו והבטנו בעמודת ההכנסות שלנו באקסל. הפער בין הרצוי למצוי היה עצום. מצד שני, סגירת הפער הזה, יכולה להפוך להיות תוכנית עבודה רב שנתית ומטרה נשגבת שלנו כזוג וכמשפחה. החלטנו ללכת על האתגר. במילים פשוטות, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לייצר לעצמנו עוד הכנסות, פרט לאלה הקיימות שיוגדרו כ"הכנסות פסיביות", כלומר הכנסות שאינן קשורות ביגיעת הכפיים שלנו, כיוון שהכפיים שלנו כבר יגעות בשמירה על ביטחון המדינה. ההבנה שמתחילה לחלחל היא שאנחנו הולכים לתוכנית ארוכת טווח של שש שנים שבהן אנחנו נלמד המון ונעשה המון להגדיל לעצמנו את ההון העצמי ואת תזרים ההכנסות לצד החיים "הרגילים" שלנו בעבודה.

8 www.bddror.co.il | עמית והגר דרור | הסיפור שלנו

הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook Online newsletter creator