עמית והגר | הסיפור שלנו

תוכן עניינים 02 . ......................................................................................... הקדמה 04 . .......................................................... בלילה חורפי אחד פרק ראשון: "העשרה זוגית בדרך אל החופש": כך נרקמה התוכנית המאתגרת פרק שני: 10 . ....................................................................... להשבת הזמן האבוד מפרה לרפתות: כך התחלנו להשקיע בנדל"ן בדרך לעצמאות פרק שלישי: 16 . ......................................................................................... כלכלית 22 . ..... הסיפור שלנו נושא כנפיים וזוגות מגיעים כדי לשמוע אותו פרק רביעי: 28 . ................................................................................... אחרית דבר

3 הסיפור שלנו | עמית והגר דרור | www.bddror.co.il הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook Online newsletter creator