עמית והגר | הסיפור שלנו

בתחילת המסע יצאנו להשבת הזמן האבוד שלנו, אז בתהליך זה הזמן והאנרגיות שלנו הופנו לאיתור וגיוס הון לטובת עוד השקעות, לאיתור וסינון קפדני של הגופים שאיתם נרצה להשקיע.

בכל פעםשחזרו כספיםמהשקעותהם הופנו להשקעותחדשות ושוב להגדלת ההון העצמי. הדרך שלנו לוותה בלקיחת סיכונים מחושבים, הקדשנו זמן רב לבחירת ההשקעות.

מי הם ה"רפתנים" שלנו מודל ההשקעות שבנינו נועד להגדיל לנו את ההון העצמי בשנים הראשונות ולאחר הגעה ליעד מסוים הוא צריך להתחיל לייצר תזרים של הכנסות פסיביות. כלומר, בשנים הראשונות התמקדנו בעיקר בהשקעות יזמיות על מנת לייצר רווחי הון גבוהים יותר. לצד הגדלת ההון, המודל גם צריך להגן על ההון המושקע. הכוונה היא שאנחנו חייבים לגדר ולנהל את סיכוני וסיכויי ההשקעות בצורה מיטבית. השמירה על הקרן חשובה מהרווחים עצמם. נשאף למקסום רווחים אבל בהתניות ברורות. המשמעות היא שקצב גידול ההון יואט לא פעם בגלל בחירת השקעות ומסלולי השקעות בטוחים יותר שמשיאים תשואה נמוכה יותר. על המאזניים האלה של "הגנה על הכסף" מצד אחד ו"הגדלת הכסף" מן הצד השני, אנחנו בוחנים את ההשקעות במודל. ה"הגנה" תקבל משקל יתר מבין השתיים.

כזכור, ניסינו למצוא חברות וקרנות שנוכל להשקיע איתן בנדל"ן בחו"ל ובעזרת הניסיון והמקצועיות שלהן לייצר לנו השקעות טובות שיגדילו לנו את ההון וגם ייצרו לנו תזרים מזומנים. לא נסקור כאן את כל המאפיינים שחיפשנו אצל השחקנים האלה, אך נזכיר בקצרה שלושה מהם.

הראשון, הוא הוותק של החברה בזירת הנדל"ן שבה היא מתמחה. ". הכוונה כמובן למשבר הנדל"ן בארה"ב 2008 נחפשאתבוגרי "מלחמת וגרר אחריו את כל העולם למשבר כלכלי חמור. נרצה 2008 שפרץ בסוף שנת

24

הצטרפו לקהילה שלנו

www.bddror.co.il | עמית והגר דרור | הסיפור שלנו

Made with FlippingBook Online newsletter creator