עמית והגר | הסיפור שלנו

כצפוי, כולן היו מרשימות והציגו ניתוחים מעניינים ותוכניות עסקיות אופטימיות ולנו היה ברור שאנחנו נמצאים בנקודה הקריטית של המיזם שלנו. אנחנו כבר אחרי חודשים ארוכים של שינוי תודעתי ושל לימוד אינטנסיבי בכל הקשור בהכנסות פסיביות מבוססות נדל"ן והנה אנחנו עומדים כזוג פינגווינים על קצה הקרחון ומבינים שחייבים לקפוץ למים ולהתחיל ממש להשקיע כסף כדי להוכיח לעצמנו שהרעיון והמודל יכולים לעבוד. אלף דולר בלבד" 100 "עם הון עצמי של אלף דולר. סכום לא מבוטל מחד גיסא, ומאידך 100 ההון העצמי שעמד לרשותנו היה גיסא - לא סכום שבאמצעותו יוצאים ממרוץ העכברים. ובכל זאת ההכרה שאנחנו הולכים להשקיע אותו עם חברות כאלה ואחרות במתווה של הכנסות פסיביות, הציפה לא מעט פחדים וקולות פנימיים שנשלחו אלינו מ"אזור הנוחות" שליווה אותנו שנים ארוכות במסלול החיים. זה לא היה קל להתגבר על רעשי הרקע, אבל הפינגווינים קפצו למים. השקענו בשני אלף דולר וחיכינו. חיכינו שיעבור הרבעון הראשון. 100 נכסים מניבים בשווי כולל של יום חיכינו בציפייה לפירות משתי ההשקעות 90 חיכינו לראות שחוזר תזרים מהעסקאות. הראשונות שלנו. המשכנו את חיינו, נוסעים בבקרים לשמור על המולדת, לומדים כל העת עוד ועוד איך לדייק את השיטה וההשקעות שעשינו התכסו באירועי השגרה וכמעט שנשכחו.

19 הסיפור שלנו | עמית והגר דרור | www.bddror.co.il הצטרפו לקהילה שלנו

Made with FlippingBook Online newsletter creator